• Niedziela, 24 Czerwiec 2018, imieniny Danuty, Jana, Janiny
 

*** Informacje o jakości powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach www.katowice.pios.gov.pl

 

Komunikaty

2014-04-01 - 2014-05-01

GZOSiP W JASIENICY INFORMUJE 

Szanowni Rodzice dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym
 
Na podstawie art.14 ust.3 i 3a , art.14b, art.18 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz..U.nr 95,poz.425 z późn.zmianami) :
 
Rodzice dziecka w wieku 5 lat , które muszą odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, są obowiązani do:
 
1)       dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;
2)       zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
3)       informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku , dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego w sposób określony w art.16 ust.5b( uczęszczanie dziecka do przedszkola poza granicami państwa)
 
Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
 
1)       dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
2)       zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
3)       zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;
4)       informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku , dyrektora szkoły podstawowej, lub gimnazjum, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji  obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art.16 ust.5b ( uczęszczanie dziecka do szkoły poza granicami państwa );
 
Art.15 wyżej cytowanej ustawy stanowi : nauka jest obowiązkowa do 18 roku życia .

 

  • MONITOR POLSKI
  • DZIENNIK USTAW
  • logo Powiat Bielski
  • logo Śląskie. Pozytywna energia
  • logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
  • logo Związek Powiatów Polskich
  • logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
  • logo Euroregion Śląsk Cieszyński
  • logo LGD Ziemia Bielska
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.