• Czwartek, 27 Luty 2020, imieniny Gagrieli, Liwii, Leonarda
 
strona główna / komunikaty / INFORMACJA

Komunikaty

2016-08-02 - 2016-09-30

INFORMACJAGminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy informuje o obowiązku szkolnym i nauki.

Na podstawie art. 14 ust. 3 i 3a, art. 14b ust.1, art.18 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015 poz. 2156 z późn. zm.) przypominamy, że:

Rodzice dziecka w wieku 6 lat, które musi odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, są obowiązani do:

1. Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;

2. Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;

3. Informowania w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego w sposób określony w art. 16 ust. 5b (uczęszczanie dziecka do przedszkola poza granicami państwa).

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:

1. Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2. Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3. Zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;

4. Informowania w terminie do dnia 30 września każdego roku dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 16 ust. 5b (uczęszczanie dziecka do szkoły poza granicami państwa).

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki , na żądanie wójta gminy, na terenie której ono mieszka lub jednostki do tego upoważnionej, są obowiązani podać informacje o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko oraz o zmianach w tym zakresie.

Ponadto przypominamy, że zgodnie z art. 15 wyżej wymienionej ustawy, nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy

  • MONITOR POLSKI
  • DZIENNIK USTAW
  • logo Powiat Bielski
  • logo Śląskie. Pozytywna energia
  • logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
  • logo Związek Powiatów Polskich
  • logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
  • logo Euroregion Śląsk Cieszyński
  • logo LGD Ziemia Bielska
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.