• Czwartek, 24 Maj 2018, imieniny Joanny, Zdenka, Zuzanny
 

*** Informacje o jakości powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach www.katowice.pios.gov.pl

 

Aktualności

2017-07-13

JUBILEUSZ 125-LECIA OSP MIĘDZYRZECZE GÓRNEUroczyste obchody jubileuszu rozpoczęły się mszą św. w kościele św. Marcina w Międzyrzeczu w intencji wszystkich strażaków, oraz ich rodzin.

Po mszy św. strażacy jednostki macierzystej, delegacje i poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu gmin Jasienica, oraz  Jaworza i Ligoty, a także zaproszeni goście przemaszerowali pod strażnicę OSP, gdzie odbyła się część oficjalna uroczystości.

W uroczystościach jubileuszowych w sobotę 1 lipca uczestniczyli m.in. poseł Jerzy Jachnik Sejm RP, Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna, Jan Borowski Przewodniczący Rady Powiatu, Jan Batelt Przewodniczący Rady Gminy Jasienica, oraz radni, Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej bryg. Zbigniew Mizera, Zastępca Komendanta bryg. Grzegorz Piestrak, mł. bryg. Radosław Radkowski – Zastępca Komendanta PSP w Pszczynie a zarazem członek naszej jednostki, członkowie Zarządu Gminnego ZOSP RP w Jasienicy, Komendant gminny ZG ZOSP RP Roman Marekwica, Aleksander Lorenz, Krzysztof Kuś, Otton Wiśniański – honorowy prezes naszej jednostki, księża - Witold Grzomba, Jan Waluś, Marcin Kulig, Andrzej Dyczek, Jan Lech Klima, poczty sztandarowe, prezesi i delegacje, OSP Jaworze, OSP Ligota oraz wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Jasienica; Grzegorza Henek Prezesa  Koło Łowieckie „Hubertus” z Międzyrzecza z delegacją i pocztem sztandarowy, członkowie honorowi, czynni i wspierający oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP MG; sołtysi Międzyrzecza Dolnego i Górnego oraz delegacje rad Sołeckich; wiceprezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Henryk Kozik; delegacje Zarządów Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza oraz Koła Gospodyń Wiejskich; dr Jerzy Polak, Krzysztof Czader i Daria Kułak - Filia GOK w Międzyrzeczu; Krystyna Biernatek przedstawiciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Międzyrzeczu oraz sponsorzy.

Uroczystości rozpoczęły się od złożenia przez komendanta gminnego Romana Marekwicę meldunku o gotowości pododdziałów do uroczystości. Meldunek przyjął dh Janusza Pierzynę - Prezes ZG ZOSP RP, v-ce Prezes Zarządu Powiatowego, członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP . Następnie przy dźwiękach hymnu państwowego wciągnięto na maszt biało-czerwoną flagę. Przywitania gości dokonał prezes OSP Międzyrzecze Górne dh Krzysztof Wieczerzak, który przedstawił również krótki rys historyczny oraz działalność jednostki-jubilatki.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń dla strażaków:

1. Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego medale "Za Zasługi dla Pożarnictwa" otrzymali:
Złoty Medal:
dh Bogdan Kucza
dh Arkadiusz Niemczyk
dh Józef Lis
Srebrny Medal:
dh Paweł Czader
dh Edward Zipser
Brązowy Medal:
dh Mirosław Krutnik
dh Rafał Ryszka
dh Andrzej Zmełty

2. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego przyznano odznakę "Strażak Wzorowy" dla:
dh Mirosław Sebastian Folek
dh Rafał Pomper

3. Decyzją Kapituły Medal "Za zasługi dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu Bielskiego" otrzymali:
         dh Ryszard Bebek

4. Prezydium Zarządu Gminnego w Jasienicy uchwałą nr 1/2017 z dnia 1.02.2017 przyznało odznakę "Za wysługę lat" następującym członkom OSP Międzyrzecze Górne:
- Władysław Golicz - 65 lat
- Augustyn Bartoszek - 55 lat
- Otton Wiśnianski - 55 lat
- Tadeusz Podstawny - 55 lat
- Michał Kulpa -50 lat
- Józef Wiśniański - 50 lat
- Bronisław Wydra – 45 lat
- Ryszard Bebek – 45 lat
- Józef Wieczerzak – 45 lat
- Piotr Sztojc – 5 lat

5. Prezydium Zarządu Gminnego w Jasienicy przyznało odznaki następującym członkom Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Międzyrzecze Górne:
- Rafał Ryszka – złota
- Krzysztof Gola- złota
- Wiktoria Caputa- złota
- Kacper Hyrnik - złota
- Kacper Kubas- złota
- Kamil Banasz - srebrna
- Kamil Głowiak -  srebrna
- Michał Kubas – srebrna
- Jakub Pomper- srebrna
- Kacper Sękowski - srebrna
- Andrzej Zmełty- srebrna
- Piotr Zmełty – srebrna
- Natalia Mroczko - brązowa

Odznaczenia wręczyli: Janusza Pierzyna - Prezes ZG ZOSP RP, v-ce Prezes Zarządu Powiatowego, członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP, bryg. Zbigniew Mizera Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku- Białej oraz Krzysztof Wieczerzak Prezes tutejszej jednostki.

Po wręczeniu odznaczeń odbyło się ślubowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Swoje ślubowanie młodzi druhowie złożyli na sztandar jednostki, powtarzając za spikerem słowa ślubowania:
"ŚLUBUJĘ ze wszystkich sił służyć naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej ….
Po ślubowaniu przedstawicielki drużyny MDP dh Oliwia Bęczkowska i Patrycja Hyrnik wyrecytowali Wiersze o strażaku-ochotniku –„Przepis na strażaka” oraz „Modlitwa strażaka”

W kolejnym punkcie obchodów głos zabrali zaproszeni goście. We wszystkich wystąpieniach przewijały się gratulacje dla strażaków z okazji jubileuszu, a także życzenia dalszej spokojnej i owocnej pracy na rzecz jednostki, sołectwa, gminy i regionu. Odczytano również listy gratulacyjne, nadesłane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP - Waldemara Pawlaka, Marszałka Województwa Śląskiego – Wojciecha Saługę, St. bryg. w st. spocz. Aleksandra Radkowskiego.

Po wystąpieniach gości i odczytaniu listów gratulacyjnych głos zabrał Prezes OSP MG dh Krzysztof Wieczerzak, który podziękował za wszystkie gratulacje i życzenia skierowane do jednostki i strażaków.
„125- lecie istnienia naszej jednostki to wspaniała okazja, aby na ręce druhen i druhów złożyć najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności na dalsze lata służby, by życzyć wszelkiego, co najlepsze, błogosławieństwa Bożego, Święty Florian niech Was prowadzi w myśl hasła „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. To hasło na sztandarach ukazuje, że nie jest to zwyczajne działanie, lecz szlachetna służba Bogu, ludziom i Ojczyźnie”.

W części artystycznej imprezy licznie zgromadzona publiczność gorąco oklaskiwała występujących artystów. A było na co popatrzeć. Serie koncertów rozpoczęła Orkiestra Dęta przy OSP Międzyrzecze Dolne. Kolejne koncerty to występ Damiana Holeckiego. Po koncertach organizatorzy zaprosili wszystkich na festyn strażacki, który poprowadził zespół muzyczny "Preludium". Dzięki dobrej pogodzie i wspaniale bawiącym się gościom impreza trwała do białego rana. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć na www. miedzyrzecze.org.pl

 

 

 

 
  • MONITOR POLSKI
  • DZIENNIK USTAW
  • logo Powiat Bielski
  • logo Śląskie. Pozytywna energia
  • logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
  • logo Związek Powiatów Polskich
  • logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
  • logo Euroregion Śląsk Cieszyński
  • logo LGD Ziemia Bielska
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.