• Piątek, 17 Styczeń 2020, imieniny Antoniego, Henryki, Mariana
 
strona główna / aktualności / WIĘCEJ NA DROGI

Aktualności

2018-07-27

WIĘCEJ NA DROGIO pół miliona złotych powiększył się fundusz na naprawy dróg w 14 sołectwach w Gminie Jasienica.

W czwartek 26 lipca na sesji uroczyście pożegnano przechodzącą na emeryturę po 45 latach pracy zawodowej Małgorzatę Klajmon, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wójt Janusz Pierzyna wręczył jej kwiaty oraz okolicznościową tabliczkę, dziękując za 28 lat kierowania GOPS-em. – Serdecznie dziękuję, że przez te wszystkie lata działała pani na rzecz środowiska pomocy społecznej. Dziękuję za koordynację prac służb socjalnych gminy i zmierzenie się z trudem niesienia pomocy drugiemu człowiekowi – mówił wójt.

Janusz Pierzyna poinformował również o działaniach w ostatnich tygodniach. Kosztem 108 tys. zł rozpoczyna się budowa windy w filii Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy, właśnie został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie. Udało się także sprzedać dwór w Rudzicy, zabytek wymagający sporych nakładów na remont. Kwota ze sprzedaży, to blisko 376 tys. zł, zostanie przeznaczona na zbudowanie solidnego parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Rudzicy, wraz z odwodnieniem całego rejonu terenu, jak również na dywanik asfaltowy na parkingu przy szkole. Na część tego zadania radni przyznali już teraz 150 tys. zł. – Całość inwestycji wymaga więcej czasu, a już w najbliższych tygodniach należy przygotować to miejsce na tyle, aby pacjenci mieli dogodne warunki dotarcia do ośrodka – wyjaśnił wójt.

Podziękował również druhom z OSP Roztropice oraz sołtys Barbarze Sadlik za zaangażowanie w wybudowanie grilla w miejscu rekreacji dla całego sołectwa. – Jako Gmina pozyskaliśmy pieniądze z funduszy zewnętrznych, ale całe wykonawstwo wzięliście na siebie i dobrze z tego zadania się wywiązaliście, i za to druhom bardzo dziękuję – wyjaśniał wójt.

Wójt podziękował również wszystkim uczestnikom i organizatorom Lata w Jasienicy, które w miniony weekend po raz 24 zostało zorganizowane. – W ciągu tych trzech dni przyszło bardzo dużo ludzi, chyba pobiliśmy rekord, bo tylu uczestników, i to nie tylko z naszej gminy, ale i wielu innych miejscowości, na tej imprezie jeszcze nie widziałem. Dobrze się zaprezentowaliśmy, mamy satysfakcję, że coś dla całego regionu zostało przez nas wykonane – mówił wójt. Podziękował pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury, także Urzędu Gminy, sołtysom, radnym oraz organizacjom społecznym, które zaangażowały się w przygotowanie imprezy. – Szczególne wyrazy uznania należą się tym osobom z Kół Gospodyń Wiejskich i rad sołeckich, które w upale przygotowywały jedzenie przy grillach, bo to był duży wysiłek – mówił.

Po raz kolejny w tym roku na wniosek wójta radni powiększyli budżet Gminy Jasienica. Za 130 tys. zł zostanie wykonana jedna warstwa nawierzchni asfaltowej na drodze za szkołą w Rudzicy, prowadzącej do kompleksu boisk i powstającego tam zaplecza sportowego. Przebudowane kosztem 350 tys. zł zostanie również tamtejsze boisko piłkarskie. Zmniejszy się wprawdzie bieżnia, ale zyska ona za to lepszą, tartanową nawierzchnię. W ten sposób zostanie wygospodarowane miejsce na powiększenie powierzchni boiska piłkarskiego, co pozwoli na rozgrywanie meczów piłkarskich przez drużyny seniorskie. Kwota w wysokości 600 tys. zł została przeznaczona na bieżące utrzymanie oświaty w związku z reformą, zaś o 500 tys. powiększono fundusz na remonty dróg we wszystkich 14 sołectwach gminy Jasienica.

Z kolei na kolejne trzy place zabaw z miejscami rekreacyjnymi: w Mazańcowicach, Roztropicach i Jasienicy obok ul. Słonecznej, zostanie przeznaczonych 324 tys. zł. Wójt zaznaczył, że teraz wykonywana jest dokumentacja, istnieje duża szansa, że część pieniędzy uda się pozyskać z funduszy transgranicznych. Zapowiedział również, że przewiduje budowę dwóch kolejnych placów zabaw: w Międzyrzeczu Górnym w okolicach Widoku oraz w Rudzicy w okolicach Laryszówki. Gmina jednak nie posiada tam odpowiednich własnych gruntów, zabiega o ich zakup. Z tych powodów zapewne nie uda się w tym roku dokończyć budowy tych dwóch placów.

Na rozbudowę i termomodernizację istniejącego budynku OSP w Mazańcowicach dołożono 161 tys. zł. Jak wyjaśnił wójt, przy budowie nowej konstrukcji na bazie starego budynku właściwie co miesiąc wychodzą na jaw kolejne problemy, co najczęściej oznacza, że nie da się wykorzystać starych elementów, jak pierwotnie planowano. W tym wypadku jednak chodzi też o wyłożenie klatki schodowej odpowiednimi płytkami. W projekcie uwzględniono płytki przemysłowe. Jak mówił wójt klatka prowadzi do wielkiej sali widowiskowej, korzystać z niej będą liczni goście, toteż należy zadbać o wyższą estetykę tego miejsca np. granit, który jest bardziej estetyczny i trwały.

Na remont dachu na szkole w Jasienicy przeznaczono też 55 tys. zł, dołożono również 32 tys. zł do przebudowy sali informatycznej w szkole w Międzyrzeczu Górnym. – Rada rodziców wykłada na to 20 tys. zł, dzięki całej tej sumie powstanie porządna sala informatyczna – wyjaśniał Janusz Pierzyna.

Sporo emocji wzbudziła sprawa dróg powiatowych, m.in. modernizacji drogi Mazańcowice Międzyrzecze Dolne, prowadzącej do strefy przemysłowej. Wójt zaznaczył, że w tym roku miała rozpocząć się przebudowa. Ustalenia były takie, że Starostwo Powiatowe przy wsparciu Gminy Jasienica będzie zabiegać o pozyskanie pieniędzy na przebudowę drogi z funduszy zewnętrznych, tymczasem do tej pory nic w tej sprawie się nie dzieje. Wójt zaznaczył, że w interesie wszystkich stron powinna leżeć przebudowa drogi, bo podatki z działalności w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej będą wpływać nie tylko do Gminy Jasienica, ale i budżetu Powiatu Bielskiego.

Wójt zaznaczył też, że oczekuje od Zarządu Dróg Powiatowych, które przeprowadza remonty dróg w Jasienicy i w sąsiedniej Ligocie w Czechowicach-Dziedzicach, większej współpracy przy wyznaczaniu objazdów. W obu tych przypadkach objazdy, m.in. dla ciężkiego sprzętu, zostały skierowane na drogi gminy, bez odpowiedniego porozumienia i zagwarantowania ich naprawy po zakończonych inwestycjach. – Liczymy, że dojdziemy do porozumienia, bo na takie traktowanie się nie zgadzamy – zaznaczył wójt.

 

 
  • MONITOR POLSKI
  • DZIENNIK USTAW
  • logo Powiat Bielski
  • logo Śląskie. Pozytywna energia
  • logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
  • logo Związek Powiatów Polskich
  • logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
  • logo Euroregion Śląsk Cieszyński
  • logo LGD Ziemia Bielska
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.