• Wtorek, 22 Październik 2019, imieniny Haliszki, Lody, Przybysł±wa
 
strona główna / aktualności / PIERWSZY RAPORT WÓJTA

Aktualności

2019-07-05

PIERWSZY RAPORT WÓJTAPo raz pierwszy, zgodnie z nowymi przepisami, wójt Janusz Pierzyna złożył Raport o stanie gminy Jasienica. Był on podstawą do udzielenia mu wotum zaufania przez Radę Gminy.

Według nowych przepisów wójt do końca maja składa Raport o stanie gminy za poprzedni rok. Dokument pozwala na sesji absolutoryjnej na podjęcie dyskusji co do stanu gminy i kierunków rozwoju, a do debaty zaproszeni są zarówno radni, jak i mieszkańcy. Przyjęcie Raportu przez głosowanie jest równoznaczne z udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Wójt Janusz Pierzyna, prezentując Raport na sesji absolutoryjnej w czwartek 28 czerwca, zwrócił uwagę, że dokument został przygotowany po raz pierwszy, toteż zawarto w nim wiele odniesień do historii, umiejscowienia gminy w regionie, uwarunkowań przyrodniczych. Dzięki temu został nakreślony całościowy obraz funkcjonowania gminy Jasienica, do którego będzie można się odwoływać w następnych latach. Dokument zawiera dane statystyczne, charakteryzująca społeczność gminy, prezentuje Radę Gminy i samą Gminę jako instytucję administracyjną z podległymi Wójtowi jednostkami.

Sporo uwagi poświęcił wójt na omówienie spraw finansowych. Podkreślił, że przez ostatnich pięć lat podatki lokalne nie uległy podwyższeniu, wpływy z tego tytułu stanowiły zaś w 2018 r. zaledwie 10 proc. budżetu. – Było to możliwe dzięki naszej bardzo aktywnej strategii pozyskiwania funduszy zewnętrznych, które znacząco zwiększyły wysokość budżetu Gminy Jasienica – mówił wójt. Drugim źródłem wysokiego poziomu budżetu – nie tylko w 2018 r., ale i w poprzednich latach – stały się zyski ze sprzedaży gruntów w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej.

Toteż między 2014 a 2018 r. budżet wzrósł niemal dwukrotnie – z 70 do 124 mln zł. Pozwoliło to na prowadzenie polityki silnie rozwojowej we wszystkich dziedzinach samorządowego życia. Janusz Pierzyna wskazał w Raporcie na dokonane inwestycje i wydatki: budowę strażnic OSP, przychodni zdrowia, rozbudowę i poprawę stanu technicznego szkół, nowe place zabaw we wszystkich sołectwach, infrastrukturę sportową i rekreacyjną, nowe parkingi, poprawę stanu dróg i modernizacje, dofinansowaniu do transportu publicznego. Mówił również o wsparciu udzielanym stowarzyszeniom, dbającym o zachowanie dziedzictwa kulturowego, oraz licznych imprezach i zajęciach dla mieszkańców. – To trwały ślad naszych działań, jakie podjęliśmy z myślą o bezpieczeństwie oraz podnoszeniu jakości życia tak współczesnych mieszkańców naszej gminy, jak i przyszłych jej pokoleń – mówił wójt.

Janusz Pierzyna przyznał, że nie wszystko, co zostało zaplanowane, udało się zrealizować. – Naszą bolączką ciągle pozostaje kwestia zagospodarowania przestrzennego. Ale ta kwestia nie zależy od naszych działań – wyjaśniał. Przygotowanie planu przestrzennego zagospodarowania gminy Jasienica kilka lat temu zakłóciło wprowadzenie nowych przepisów, które spowodowały, że w wielu miejscach trzeba było plan opracować od nowa.

Obecnie przeszkodą pozostaje oczekiwanie na decyzję Ministerstwa Rolnictwa co do wyłączenia wskazanych obszarów z działalności rolniczej, czyli tzw. odrolnienie gruntów. Wójt wyjaśnił, że przed kilkoma dniami rozmawiał w Warszawie w tej sprawie z ministrem w Ministerstwie Rolnictwa, liczy, że przyspieszy to decyzje, a tym samym dokończenie uchwalania Planu przestrzennego zagospodarowania gminy.

Wójt wskazał również na inne elementy działań, związanych z tworzeniem warunków stabilnej i zasobnej przyszłości. Przypomniał stworzenie Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej, w której utworzenie Gmina Jasienica zainwestowała 1,3 mln zł, a do tej pory uzyskała 26 mln zł, ciągle mając w dyspozycji ponad 40 hektarów terenów przemysłowych. Drugim elementem wizji rozwoju jest Jasienicki Kurort Zamkowy, projekt zainaugurowany w ub.roku. Dzięki zabiegom wójta został wpisany do rządowych planów strategicznego rozwoju kraju, co w przyszłości pozwoli na korzystanie ze wsparcia budżetu Państwa, m.in. w obecnej chwili Gmina czeka na decyzję Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowaniu odwiertu badawczego na kwotę 13 mln zł..

Wójt podziękował radnym za zgodną współpracę i zrozumienie dla potrzeb wszystkich społeczności sołeckich gminy Jasienica, jakie przejawia się podczas dyskusji i głosowań na sesji. Radni jednogłośnie przyjęli raport i nagrodzili wójta oklaskami.

Raport dostępny jest na stronie Gminy Jasienica: http://bip.jasienica.pl/BIP.aspx?Sel=9124&ident=29452

 

 

 
  • MONITOR POLSKI
  • DZIENNIK USTAW
  • logo Powiat Bielski
  • logo Śląskie. Pozytywna energia
  • logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
  • logo Związek Powiatów Polskich
  • logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
  • logo Euroregion Śląsk Cieszyński
  • logo LGD Ziemia Bielska
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.