Pieniądze na przepompownię

2022-10-03

O staraniach o pozyskanie funduszy na modernizację drogę Starej Cieszyńskiej oraz szansach na rewitalizację linii kolejowej Bielsko-Cieszyn mówił wójt Janusz Pierzyna na nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Jasienica w piątek 30 września.

Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego w ostatnim czasie 59-letniego Janusza Krywulta, mieszkańca gminy Jasienica, z zawodu fotografa. Na początku roku po wybuchu wojny na Ukrainie i napływie fali uchodźców śp. Janusz Krywult bezinteresownie wykonał kilkaset fotografii potrzebnych Ukraińcom do rejestracji w systemie PESEL. – Chcieliśmy mu podziękować za jego wielką pomoc w tym trudnym czasie. Wyrażamy głęboki żal i składamy szczere kondolencje pogrążonej w żalu rodzinie – mówił wójt Janusz Pierzyna.

Sesja była również okazją do podziękowania za pracę Janowi Matuszkowi, dotychczasowemu kierownikowi Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, który odchodzi na emeryturę. Jak wyjaśniał Janusz Pierzyna, gdy Jan Matuszek obejmował gminny ZOZ w 2015 r. musiał pokonać wiele przeciwności, które pojawiały się w polskiej służbie zdrowia, doprowadzając ZOZ do bardzo dobrego stanu finansowego. – Co szczególnie interesuje mieszkańców, to bezpośredni kontakt ze służbą zdrowia i kompleksowe usługi na miejscu. Wiele jako Gmina pomogliśmy w doposażeniu nowoczesnym sprzętem i dofinansowaniem niezbędnych remontów i modernizacji ośrodków zdrowia. Dziękujemy panu, że tak dobrze wykorzystał nasze wsparcie dla dobra pacjentów – mówił wójt.

Wraz z kwiatami Jan Matuszek otrzymał okolicznościową tabliczkę z podziękowaniami za pracę w gminie Jasienica. „Pana wysiłek odcisnął trwały ślad na prawidłowym funkcjonowaniu gminnej służby zdrowia i opiece medycznej dla całej naszej lokalnej społeczności” – napisał w podziękowaniu wójt Janusz Pierzyna. „Szczególnie chcę podkreślić Pana zaangażowanie w ostatnim okresie pracy, w ciężkich dla całej służby zdrowia miesiącach pandemii, a także później, po wybuchu wojny na Ukrainie, gdy do zwykłych zadań pomocy medycznej dla naszych mieszkańców doszły obowiązki opieki nad uchodźcami, jacy znaleźli schronienie w miejscowościach gminy Jasienica” – dodawał wójt.

Na wniosek wójta Rada Gminy przeznaczyła dodatkowe ponad 1,2 mln zł na wynagrodzenia nauczycieli i potrzeby szkół w gminie Jasienica. – Łącznie potrzeby w tym zakresie zostały zgłoszone na 4 mln zł. I tak się dzieje co roku: wzrastają wynagrodzenia i inne obowiązkowe wydatki w oświacie, ale środków na pokrycie tych kosztów nikt już gminom nie zapewnia – mówił wójt. – Chcę podkreślić, że tak działa nie tylko obecny rząd, bo od 20 lat ciągnie się niepełne finansowanie przez budżet państwa zadań oświatowych w samorządach – dodawał wójt.

Z przeznaczeniem dla mieszkańców gminy Jasienica wpłynęło do budżetu Gminy Jasienica 10,71 mln zł dodatku węglowego. – Tylko jednego dnia pracownicy Urzędu Gminy przyjęli 850 deklaracji. To kolejne zadanie z dnia na dzień zrzucone na barki samorządów – mówił Janusz Pierzyna. – Dziękuję pracownikom, że tak dobrze poradzili sobie z tym zadaniem przy tak wielu złych emocjach, jakie się w związku z dodatkiem węglowym pojawiły – dodawał.

Przeznaczono również dodatkowe sumy na wykonanie placów postojowych. Okazało się bowiem, że zaplanowane na początku roku szacunki kosztów obecnie okazały się zbyt małe w związku z wysoką inflacją. I tak do 200 tys. zł, zaplanowanych na modernizację utwardzonego placu w pobliżu szkoły w Jasienicy i służącego jako postój dla samochodów, dołożono 350 tys. zł. Z kolei do 200 tys. zł na przebudowę terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzicy dołożono 217,6 tys. zł.

Na modernizację przepompowni ścieków Zakładu Komunalnego w Jasienicy przeznaczono 137 760 zł. – Gdy uruchamialiśmy przepompownię, obsługiwała ona 570 przyłączy. Dziś jest ich już tysiąc, więc trzeba zwiększyć moc obiektu, aby sprawnie działał – wyjaśniał Janusz Pierzyna.

Wójt podziękował również radnej wojewódzkiej Ewie Żak za jej interpelację na sesji Sejmiku Wojewódzkiego w sprawie przeznaczenia środków na przebudowę drogi Starej Cieszyńskiej w Świętoszówce i Grodźcu. Mimo, że ciężki transport pomiędzy Bielskiem a Cieszynem odbywa się już dwupasmową drogą ekspresową S52, to jednak stara trasa ciągle stwarza zagrożenie, zwłaszcza dla pieszych, m.in. latem w Świętoszówce auto śmiertelnie potrąciło tutaj pieszą. – Mamy odpowiedź, że Marszałek Województwa Śląskiego wpisał drogą na tegoroczną listę rezerwową. Liczymy, że w przyszłym roku zostanie zlecony projekt przebudowy, a następnie trasa zostanie zmodernizowana, m.in. powstanie specjalna ścieżka, przeznaczona dla pieszych i rowerzystów – mówił Janusz Pierzyna.

Wójt dodawał, że ścieżka stałaby się czynnikiem wpływającym na rozwój rekreacji i turystyki w tej części gminy, podobnie, jak rewitalizacja linii kolejowej nr 190. Przypomnijmy, to projekt samorządów wojewódzkiego i gmin oraz powiatów południowej części województwa śląskiego, który ma przywrócić do życia trasę kolejową pomiędzy Bielskiem a Skoczowem. Projekt znalazł się na 3. miejscu listy rezerwowej dofinansowań ogólnopolskich inwestycji kolejowych. – Mamy sygnały, że są projekty, które uzyskały dofinansowanie, ale jednak nie zostaną zrealizowane. Jest więc szansa, że nasz projekt na tym skorzysta – dodawał Janusz Pierzyna.

Zobacz też:

Wielki sukces zawodniczki taekwon-do

Marta Grysztar, mieszkanka gminy Jasienica, wywalczyła brązowy medal Otwartych Mistrzostw Hiszpanii Taekwon-do.

Nowe oświetlenie uliczne

Blisko 40 nowych ledowych lamp ulicznych zostanie zamontowanych przy drogach na terenie sołectw gminy Jasienica.

Jesienne roboty na drogach

Ulica Willowa w Międzyrzeczu Górnym w najbliższych tygodniach zyska lepszą nawierzchnię.

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica