OSP Świętoszówka w KSRG

2022-11-21

Jednostka OSP Świętoszówka weszła w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. To czwarta straż z gminy Jasienica w tym systemie.

Wpisanie do KSRG oznacza, że jednostka OSP Świętoszówka jest przewidziana w Planie ratowniczym dla powiatu bielskiego i miasta Bielsko-Biała do działań ratowniczo-gaśniczych. Oprócz niej w systemie jest również straż w Jasienicy, Mazańcowicach i Rudzicy. – Od wielu lat bardzo mocno wspieramy nasze jednostki straży pożarnej finansując i pozyskując dofinansowanie do zakupu nowoczesnego sprzętu, w tym samochodów ratowniczo-gaśniczych. Dbamy również o obiekty straży, aby stanowiły dobre miejsce do przygotowań i wyjazdu do akcji. Trzeba jednak podkreślić, że nasze starania nie zdałyby się na wiele, gdyby nie zaangażowanie samych druhów w podnoszenie swoich kwalifikacji i organizację służby w jednostkach. Dzięki tym wspólnym działaniom, Gminy i jednostek OSP, stale podnosi się bezpieczeństwo mieszkańców wszystkich naszych sołectw – wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna.

System ratowniczo-gaśniczy ma na celu ujednolicenie wszystkich działań podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska w regionie. Główne zagrożenia w bezpośrednim sąsiedztwie jednostki z Świętoszówki występują w trzech strefach przemysłowych: jasienickiej, bielskiej i czechowickiej, gdzie znajduje się bardzo duża ilość zakładów przemysłowych oraz hal produkcyjno-magazynowych. W gminie Jasienica w ostatnich latach mocno wzrosła również gęstość zabudowy jednorodzinnej, co także zwiększa ryzyko różnego rodzaju zdarzeń.

Najważniejszą jednak przyczyną włączenia jednostki OSP Świętoszówka do systemu jest przebiegająca obok droga ekspresowa S52, na której często dochodzi do wypadków i kolizji. Droga ta ma charakter trasy tranzytowej z krajami Europy Południowej przez przejście graniczne w Cieszynie. Obecnie rozpoczęła się budowa drogi ekspresowej S1 na północ Polski z Bielska-Białej do Mysłowic. Wraz z jej otwarciem wzrośnie ruch pojazdów, a także zwiększy się ruch ciężkich samochodów jadących tranzytem przez teren gminy Jasienica. Nowo otwarte odcinki drogi ekspresowej niosą ze sobą dodatkowe wyzwania ratownicze, również dla współdziałających z JRG PSP jednostek OSP. Warto więc podkreślić, że strażacy z Świętoszówki obok innych specjalności dużą wagę przywiązują do umiejętności z zakresu ratownictwa drogowego, medycznego i już teraz często jako pierwsi są na miejscu wypadków drogowych, niosąc niezbędną pomoc.

Jednostka w ostatnim roku interweniowała 44 razy, a w 2020 r. 51 razy. Na wyposażeniu jednostki są dwa średnie pojazdy pożarnicze oznaczone jako GBA 3,5/28/4 i GBA 2/17/2,5. Strażacy dysponują też środkami, takimi jak armatura wodno-pianowa, sprzęt ochrony dróg oddechowych, agregat prądotwórczy i oddymiający, kamera termowizyjna. Sprzęt umożliwia szeroki zakres działań ratowniczych, w tym walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. OSP Świętoszówka została także wyposażona w nowoczesny system powiadamiania DSP. W jednostce służy 28 wyszkolonych i przygotowanych do działań druhów, w tym 3 strażaków PSP. – Działania, aby włączyć jednostkę do KSRG podejmowaliśmy od wielu lat. Nasze starania zostały zakończone pozytywną decyzją dzięki nadbryg. Jackowi Kleszczewskiemu, Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach – dodaje wójt Janusz Pierzyna. 

Zobacz też:

Nowy sezon zaprzęgowy  

Nowy sezon zaprzęgowy już się rozpoczął dla zawodników z Jasienicy, Zuzanny gminnej stypendystki, oraz Tomasza Pająków. 

NAGRODY WÓJTA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE

Wójt Janusz Pierzyna wręczył nagrody najlepszym uczniom ze szkół gminy Jasienica, przyznając im zaszczytne wyróżnienia.

Pieniądze na OŚRODEK ZDROWIA

Dwa i pół miliona złotych na budowę Ośrodka Zdrowia w Międzyrzeczu Górnym pozyskał wójt Janusz Pierzyna z VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica