Rudzickie Wendelinaria

2023-01-12

W filii Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzicy po raz siódmy odbyły się Wendelinaria – cykl spotkań o charakterze kulturalnym oraz naukowym.

Wydarzenie rozpoczął obfitujący w liczne atrakcje wieczór góralski „Skarby prowincji”, drugiego zaś dnia odbyła się konferencja naukowa „Nietrwałość jako wyzwanie. Strategie i praktyki działania w niepewnej rzeczywistości”. Podczas wieczoru kulturalnego w czwartek 1 grudnia gościliśmy górali z Trójwsi, którzy nie tylko przybliżyli góralską kulturę, ale także przedstawili spektakl teatralny na motywach twórczości Czesława Miłosza zatytułowany „Miłosz w Rudzicy”. Następnie o „Logosie i etosie Góralszczyzny” opowiedział w swym wykładzie Andrzej Suszka, góral spod Ochodzitej w Koniakowie, znawca i popularyzator kultury góralskiej. Całość zaś uświetnił swoim muzyczno-gawędziarskim występem Jan Szostak, mieszkający w Rudzicy ludowy muzykant. Wydarzeniu towarzyszyła też wystawa koniakowskich koronek – znanych, m.in. z pokazów na Expo 2020 w Dubaju, ale także z programu „Mam Talent”.

Drugiego dnia liczni badacze, reprezentujący rozmaite ośrodki akademickie, zebrali się na spotkaniu naukowym. Hasło obecnej edycji Wendelinariów miało na celu przyjrzenie się kategoriom tymczasowości, przemian tudzież kruchości, odnoszącym się do obszarów życia społecznego, czy szerzej, kulturowej rzeczywistości. Tradycyjnie konferencja miała charakter interdyscyplinarny i nie tylko zawierała wystąpienia przedstawicieli rozmaitych dziedzin wiedzy, ale też adresowana była do każdego zainteresowanego tematyką.

Spotkanie otworzył wykład mistrzowski prof. dr. hab. Wojciecha Świątkiewicza, wybitnego socjologa z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który w wystąpieniu „Tożsamość losu i wyboru. O kruchości pamięci i więzach wdzięczności” nakreślił szeroką perspektywę, w której myśleć możemy o pamięci jako narzędziu kształtującym tożsamość nie tylko osobową, ale i społeczną.

Po wykładzie mistrzowskim głos zabrała gościni specjalna Wendelinariów Grażyna Staniszewska – była posłanka, europosłanka i senator, obecnie Przewodnicząca Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia, zaangażowana aktywnie jako inicjatorka, inspiratorka i koordynatorka w różnorakie działania pomocowe na rzecz ofiar wojny w Ukrainie. Dzieląc się doświadczeniami w tym zakresie, w wystąpieniu „Ukraińcy i Polacy w sytuacji wojny – co robimy, co zrobić możemy” opisywała różnorakie podejmowane przez siebie działania, zachęcając przy tym do aktywnego włączenia się w niezmiennie wciąż potrzebną pomoc Ukraińcom. Prócz uczestników seminarium obu wystąpień wysłuchała też przybyła na poranną sesję młodzież ze szkoły podstawowej w Rudzicy.

W drugiej części obrad mieliśmy możliwość wysłuchania wystąpień zgłoszonych prelegentów. Swoje referaty wygłosili dr Stanisław Ciupka z Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, dr Joanna Wróblewska-Jachna, reprezentująca Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, dr Adam Pisarek z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, mgr Jakub Dziewit z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie oraz przedstawicielki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach mgr Agnieszka Karpiel i mgr Jessica Kufa.

Wszystkim wystąpieniom towarzyszyły dyskusje i debaty, w których głos zabierali licznie zgromadzeni uczestnicy. Zgodnie z tradycją seminarium zwieńczył uroczysty obiad. Wendelinaria organizowane są co roku przez Towarzystwo Miłośników Rudzicy oraz Gminny Ośrodek Kultury Rudzica przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej. W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą dr Marcin Biernat, dr Rafał Cekiera, dr Kamil Cekiera i mgr Damian Świńczyk, zaś konferencji patronuje Katowicki Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Kamil Cekiera

Zobacz też:

Warsztaty młodych artystów

Młodzi członkowie Szkolnego Zespołu Regionalnego „Szwarne dziecka” zakończyli w Koszęcinie dwudniowe warsztaty artystyczne pod okiem profesjonalistów z Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Jubileusz Rady Kobiet

Tradycja i społeczne zaangażowanie – tak w skrócie można opisać działalność członkiń Gminnej Rady Kobiet, które uroczyście świętowały na Sali widowiskowej GOK 45-lecie powstania Rady.

Modernizacja dróg powiatowych

Jeszcze w tym roku zostaną przebudowane niektóre odcinki dróg powiatowych, przebiegających przez sołectwa gminy Jasienica. Nasza Gmina wesprze Powiat Bielski w tej modernizacji.

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica