PODSUMOWANIE 2022

2023-01-19

Rok 2022 był kolejnym, w którym mimo zagrożeń dla gminnych finansów i związanych z nimi niepewności, udało się przeprowadzić szereg działań i inwestycji, służących zrównoważonemu rozwojowi gminy Jasienica – pisze wójt Janusz Pierzyna.

Rok 2022 był kolejnym, w którym nie brakowało zagrożeń dla gminnych finansów i związanych z nimi niepewności. W poprzednich latach było to spowodowane epidemią Covid-19, z kolei w minionym roku wojną na Ukrainie. Przyniosła ona wysoką inflację i drastyczny wzrost cen materiałów i usług, jakie nasza społeczność gminna potrzebuje do realizacji prorozwojowych inwestycji. Należało więc przeanalizować nasze możliwości, aby dostosować je do zaplanowanych i pojawiających się nowych potrzeb.

Nasze finanse dostosowaliśmy do warunków, przez cały 2022 r. sytuacja finansowa Gminy była więc stabilna. Jak w poprzednich latach pozyskiwaliśmy sporo środków ze źródeł zewnętrznych, przede wszystkim programów unijnych i rządowych. Dużą rolę odegrały też środki, jakie rezerwujemy na inwestycje służące rozwojowi, pozyskiwane ze sprzedaży gruntów w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej. W minionym roku sprzedaliśmy grunty trzem podmiotom za 18 332 922,45 zł. Warto dodać, że łącznie od chwili uruchomienia Strefy 1 czerwca 2015 r. sprzedaliśmy grunty za 60,8 mln zł o łącznej powierzchni 35,5 hektara, co stanowi połowę całego areału Strefy.

W 2022 r. budżet Gminy Jasienica wyniósł po stronie wydatków blisko 182 mln zł, z czego na inwestycje przeznaczyliśmy prawie 40 mln zł. Wykonano kolejne odcinki sieci wodociągowej: blisko 1,5 km w Grodźcu przy ul. Topolowej (248 tys. zł), ponad 970 m w Międzyrzeczu Górnym w rejonie ul. Łowieckiej i Sarniej (170 tys. zł), a także ponad 1 km w Rudzicy w rejonie ul. Zakole i Bronowskiej (207 tys. zł). Przygotowano również dokumentację techniczną dla nowych odcinków sieci kanalizacyjnej, jakie będą budowane w nadchodzących latach: 400 m w Bierach przy ul. Słonecznej (wartość 500 tys. zł) oraz 6,5 km Jasienica-Biery od ul. Cieszyńskiej w Jasienicy do ul. Bocznej w Bierach (8,8 mln zł).

W minionym roku nie zabrakło również inwestycji drogowych. Mam na myśli zarówno przebudowę istniejącej, jak i tworzenie nowej infrastruktury drogowej. Znacząco poprawia ona poruszanie się po naszej gminie – nie tylko same drogi, ale i chodniki, parkingi czy oświetlenie uliczne. Dotyczy to również przygotowania koncepcji rozwoju dróg i wdrażania ich w życie. W tej sprawie m.in. pozyskałem z Programu Inwestycji Strategicznych 10 mln zł na przebudowę skrzyżowania w rejonie Urzędu Gminy i budowę fragmentu zupełnie nowej drogi pomiędzy ul. Międzyrzecką a Strumieńską w sąsiedztwie szkoły. Inwestycja, którą planujemy rozpocząć w tym roku, pozwoli rozładować strumień samochodów na węźle S52 w Jasienicy koło stacji benzynowej.

Z ważnych zrealizowanych w 2022 r. inwestycji drogowych należy wymienić wybudowanie drugiej drogi do Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej. Na to zadanie również pozyskałem 4,2 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Droga jest już gotowa, znacznie ułatwi dojazd do Strefy inwestorom, którzy już wybudowali czy są w trakcie budowy i wkrótce uruchomią tam swoje zakłady. Dzięki temu Strefa będzie mogła się rozwijać, co Gminie Jasienica przyniesie wymierne efekty finansowe w postaci podatków i wpływów ze sprzedaży gruntów.

Dofinansowanie w wysokości 180 tys. zł pozyskałem również z funduszu dróg rolniczych Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na modernizację ul. Willowej w Międzyrzeczu Górnym. Prace przeprowadziliśmy jesienią ub. roku, ich łączny koszt wyniósł ponad 865 tys. zł.

Warto przy tej okazji również wspomnieć o trwającej gruntownej przebudowie drogi powiatowej Rudzica – Międzyrzecze. Mimo że to inwestycja powiatowa jako Gmina Jasienica dołożyliśmy się do jej przebudowy kwotą 4,26 mln zł (2,84 mln zł w 2022 r.), przy całości kosztów w wysokości 14,2 mln zł. Uznaliśmy bowiem, że to ważna droga dla mieszkańców naszej gminy, przejeżdżających w tamtym rejonie. Po przebudowie jezdnia została poszerzona do szerokości 6,5 m, dzięki czemu nareszcie samochody będą się mogły mijać bez przeszkód. Co ważne, wzdłuż jezdni powstają również chodniki, a poza terenem zabudowanym wygodne pobocze, co zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo pieszych.

Zadbaliśmy także o poprawę istniejących dróg, a na remonty w 2022 r. wydaliśmy blisko 3,3 mln zł. Remonty objęły przebudowę drogi Nad Potokiem w Wieszczętach, św. Jana Sarkandra w Iłownicy, ul. Radosną w Międzyrzeczu Dolnym, Leśną, Krótką, Przemysłową, Kościelną i Rudawkę w Międzyrzeczu Górnym, Leśną w Roztropicach, Do Dziedziny w Bielowicku, Bożka w Bierach, Topolową w Grodźcu, Kwiatową, Brzozową, Spółdzielczą i Opłotkową w Jasienicy, Kolonię w Landeku, Kamieniec w Łazach, Słoneczną w Świętoszówce, Hodowców, Pod Dębiną i Klonową w Mazańcowicach oraz Świerkową i Gajową w Rudzicy. Dodatkowo przeprowadziliśmy tzw. remonty cząstkowe, a więc łatania nawierzchni w miejscach uszkodzeń, co kosztowało ponad 520 tys. zł.

Do inwestycji, ułatwiających życie zmotoryzowanym mieszkańcom naszej gminy, należy zaliczyć również place i parkingi. Pod koniec roku obok szkoły w centrum Jasienicy powstał duży parking z miejscami dla 230 samochodów. Całość kosztowała 4,7 mln zł, z tego 1,4 mln zł dofinansowania pozyskałem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z kolei resztę kosztów pokryliśmy ze sprzedaży działki w pobliżu torów kolejowych w Jasienicy, którą wcześniej bezpłatnie pozyskaliśmy na rzecz Gminy Jasienica. To ważna inwestycja, ułatwia dojazd do centrum administracyjnego naszej rozwijającej się gminy.

Zakończyliśmy również rozbudowę parkingu w Świętoszówce przy strażnicy OSP (336 tys. zł), wybrukowany został plac obok budynku strażnicy OSP i GOK w Mazańcowicach (240 tys. zł), a także przeprowadziliśmy utwardzenie terenu przed sceną obok filii Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzicy (386 tys. zł) oraz przy GOK w Międzyrzeczu Górnym (160 tys. zł).

Wykonano remont mostu na granicy Bielowicka i Łazów (117 tys. zł) oraz przebudowano przepust na ul. Myśliwskiej w Jasienicy (204,6 tys. zł). Przeprowadzono także konserwację ok. 30 odcinków rowów i systemów odwodnień w Bielowicku, Bierach, Grodźcu, Iłownicy, Landeku, Mazańcowicach, Międzyrzeczu Górnym, Jasienicy, Roztropicach, Rudzicy i Świętoszówce (191 tys. zł). Na postawienie 38 nowych energooszczędnych lamp ulicznych typu LED wydaliśmy 241 tys. zł. Obecnie przy drogach gminnych zamontowanych jest ok. 2,3 tys. sztuk oświetlenia ulicznego, z tego ok. 500 stanowią już lampy ledowe.

W 2023 r. będziemy kontynuować stawianie oświetlenia ulicznego, zaplanowano postawienie łącznie blisko 60 kolejnych lamp. Z myślą o modernizacji dróg w 2023 i następnych latach zleciliśmy również przygotowanie dokumentacji rozbudowy dróg, Pierścieckiej w Roztropicach, Strażackiej w Międzyrzeczu Górnym, Astrów w Jasienicy i drogi publicznej w Łazach.

Wiele środków zainwestowaliśmy w dziedzinie bezpieczeństwa. Zakupiliśmy m.in. dwa nowe wozy bojowe dla naszych jednostek OSP. W Grodźcu samochód pożarniczy marki Renault D16 typu GBA kosztował 900 tys. zł, z czego 500 tys. zł pochodzi z dotacji z budżetu Gminy, a 400 tys. zł pozyskałem jako dofinansowanie z kilku innych źródeł. Bojowa scania dla OSP Jasienica kosztowała 1,2 mln zł, z czego 700 tys. zł wyłożyliśmy z budżetu, zaś pozostałe 500 tys. zł również pozyskałem z różnych źródeł jako dofinansowania. Warto dodać, że od 2017 r. zakupiliśmy dla jednostek OSP w gminie Jasienica w sumie 8 nowych wozów bojowych o wartości łącznej 7,3 mln zł. W 2022 r. samochód ratowniczo-gaśniczy zakupiła również jednostka OSP Międzyrzecze Górne. Wóz marki Opel Vivaro kosztował 54,9 tys. zł, z czego 30 tys. zł było dotacją z budżetu Gminy. Na zachowanie gotowości bojowej naszych straży wydaliśmy 527 tys. zł.

Mówiąc o bezpieczeństwie należy dodać nasze wsparcie dla Policji. Łącznie dofinansowaliśmy kwotą ponad 131 tys. zł m.in. zakup oznakowanego radiowozu dla naszego Komisariatu, a także pojazdu dla wydziału kryminalnego i innych wozów dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku.

W 2022 r. zakończyliśmy budowę nowej strażnicy dla jednostki OSP Jasienica. Jednocześnie w gmachu powstała nowa sala sesji Rady Gminy oraz sala Urzędu Stanu Cywilnego. Nowy budynek będzie spełniać wiele funkcji użyteczności publicznej służąc całej społeczności. Jest tu nareszcie miejsce na działalność publiczną naszej Gminy, na obrady sesji i komisji Rady Gminy. Całość kosztowała 14,7  mln zł, z czego blisko 1 mln zł dofinansowania pozyskałem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przy tej okazji warto dodać, że w tym roku zakończy się budowa strażnicy OSP w Łazach. Obiekt o wartości ponad 6 mln zł i w tym wypadku będzie nie tylko służył druhom z jednostki OSP, ale również całej lokalnej społeczności, bowiem na piętrze budynku powstaje duża sala spotkań z odpowiednim zapleczem kuchennym.

Zakończyliśmy również rozbudowę Szkoły Podstawowej w Świętoszówce o nowy, osobny, ale połączony z głównym budynkiem, segment dydaktyczny. Inwestycja, której koszt wyniósł 5,2 mln zł, poprawiła sytuację z miejscem dla uczniów w klasach placówki w tej intensywnie rozwijającej się części naszej gminy. Z tego samego powodu rozpoczynamy rozbudowę szkoły w Iłownicy. Podobnie, jak wcześniej miało to miejsce w Świętoszówce i Międzyrzeczu Górnym, będzie to dodatkowy segment dydaktyczny, którego koszt wyniesie 6 mln zł, z czego 2 mln zł pozyskałem jako dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych.

Pod koniec 2022 r. rozpoczęliśmy budowę zaplecza gospodarczego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Posłuży ono do przechowywania i serwisowania sprzętu użytkowanego w gospodarce komunalnej, m.in. „beczek” do wywozu nieczystości Zakładu Komunalnego. Chcemy też podnieść komfort mieszkańców podczas oddawania odpadów. Na to zadanie w 2021 r. pozyskałem dofinansowanie z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości blisko 5 mln zł, całość ma kosztować 11,5 mln zł.

Inwestycją, na która liczymy, że znacząco przysłuży się w kolejnych latach do rozwoju naszej gminy, będzie dostęp do źródeł geotermalnych w Grodźcu. Dwa lata temu pozyskałem blisko 15 mln zł dofinansowania do wykonania odwiertu, w 2022 r. wybraliśmy Inżyniera Kontraktu i ogłosiliśmy przetarg na wykonanie odwiertu, prace mają zakończyć się w 2024 r. To długoterminowa inwestycja, planowaliśmy ją od 1999 r., gdy zleciłem badania, które wykazały duże prawdopodobieństwo występowania takich źródeł, gorących i o właściwościach leczniczych, właśnie na terenie Grodźca. Z tą myślą w 2004 r. zakupiliśmy 5,5 ha działkę za 175 tys. zł, teraz na niej będzie wykonany odwiert. Ciepłe źródła pozwolą gminie Jasienica otworzyć się na branżę turystyczną i rekreacyjną.

Należy też wspomnieć, że kosztem 62,5 tys. zł przeprowadziliśmy konserwację zabytkowego krzyża Męki Pańskiej w Iłownicy, a 170 tys. zł wyniosła budowa nowego boiska do piłki plażowej w kompleksie Drzewiarza.

Z ważnych spraw, jakie przyniósł 2022 r. warto też odnotować, że straż OSP Świętoszówka jako czwarta jednostka z naszej gminy weszła w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Udało się również doprowadzić do uchwalenia kolejnych planów przestrzennego zagospodarowania naszych sołectw. Obecnie wszystkie poza Jasienicą mają już nowe plany, a z uchwaleniem planu dla Jasienicy zamierzamy uporać się do połowy tego roku.

Janusz Pierzyna

Wójt Gminy Jasienica

Zobacz też:

Podsumowanie turystycznego projektu

W poniedziałek 23 stycznia na sali sesyjnej Urzędu Gminy Jasienica podsumowano realizację projektu „Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej“.

Jasienica w 31. Finale WOŚP

103 035 zł udało się zebrać w gminie Jasienica podczas niedzielnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

WOŚP W ZSP JASIENICA

Program Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zespole-Szkolno-Przedszkolnym w Jasienicy.

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica