Plany Gminy Jasienica na 2023 rok

2023-01-23

Mimo przewidywanych mniejszych wpływów niż w latach ubiegłych, w tegorocznym budżecie Gminy Jasienica nie brakuje inwestycji, służących rozwojowi we wszystkich dziedzinach gminnego życia – pisze wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna.

W 2022 r. budżet wynosił ponad 181 mln zł, z kolei na ten rok zaplanowano go na poziomie niespełna 160 mln zł. Skąd taka różnica? Przede wszystkim drastycznie zmniejszyły się dochody, jakie z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazuje gminom budżet państwa – z 33 mln zł w 2022 r. do niespełna 28 mln zł. Z jednej strony ogranicza się nasze dochody, a z drugiej z każdym rokiem dorzuca coraz więcej zadań. Tymczasem na takie dziedziny, jak oświata, od lat otrzymujemy z budżetu państwa za mało pieniędzy, aby szkoły mogły normalnie funkcjonować. A to oznacza, że każdego roku musimy do szkolnictwa dokładać ok. 20 mln zł z własnych dochodów.

Mimo tak poważnych ograniczeń w dochodach, udało się przygotować budżet, który pozwoli na realizację kolejnych inwestycji służących rozwojowi naszej gminy. Z jednej bowiem strony na inwestycje prorozwojowe przeznaczamy środki, jakie każdego roku wpływają ze sprzedaży gruntów w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej, z drugiej – pozyskiwane z różnego rodzaju źródeł zewnętrznych, przede wszystkim dotacji unijnych i rządowych. Z tego pierwszego źródła w ciągu ostatnich siedmiu lat wpłynęło blisko 61 mln zł, a tylko w 2022 r. – 18 332 922,4 zł. Z kolei w latach 2020-2022 z programów unijnych i rządowych na inwestycje pozyskałem blisko 30 mln zł.

Łącznie po stronie dochodów budżet na 2023 r. będzie wynosił 150 275 568,98 zł, w tym dochody bieżące – 112 670 147,98 zł. Po stronie wydatków – 159 462 053,43 zł, z czego wydatki bieżące wyniosą 111 338 562,25 zł. Z kolei na tegoroczne inwestycje zaplanowano 48 123 491,18 zł.

Ważne inwestycje:

 • Dokończenie budowy strażnicy OSP Łazy. Przypomnijmy, obiekt na parterze będzie mieścił część strażacką, z kolei na piętrze mieścić się będzie część społeczna z salą widowiskową, zapleczem kuchennym i sanitarnym. Całość kosztów to 6,28 mln zł, w tym tegoroczne dokończenie – 3,2 mln zł.
 • Przebudowa pomieszczeń w starej części Urzędu Gminy w celu stworzenia dla mieszkańców komfortowych warunków do załatwiania urzędowych spraw z windą i nowoczesną Salą Obsługi Interesanta wraz z Dziennikiem Podawczym (1 mln zł).
 • Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych w Grodźcu – 15 mln zł z pozyskanego dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 • Dokończenie wykonania straganów poprawiających warunki przeprowadzania spotkań plenerowych na Drzewiarzu – 630 tys. zł (łączny koszt – 730 tys. zł).
 • Wykonanie zadaszenia-wiaty na terenie przy wejściu do filii Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzicy – 200 tys. zł.
 • Zaplecze socjalno-sportowe przy boisku w Mazańcowicach – 300 tys. zł
 • Budowa zadaszenia trybun przy boisku w Międzyrzeczu Dolnym – 70 tys. zł
 • Rozbudowa zaplecza w kompleksie rekreacyjno-sportowym w Międzyrzeczu Dolnym – 740 tys. zł.
 • Rozpoczęcie rozbudowy szkoły w Iłownicy – 6 mln zł, z tego 2 mln zł z pozyskanych funduszy rządowych. W tym roku koszt prac wyniesienie 2,6 mln zł, inwestycja zakończy się w 2024 r.
 • Rozpoczęcie budowy pompowni przeciwpożarowej z odcinkiem sieci wodociągowej na Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej w Międzyrzeczu Dolnym – 200 tys. zł w tym roku, łącznie 2,2 mln zł.
 • Rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej Jasienica-Biery – 100 tys. zł, łącznie 4,9 mln zł do 2025 r.
 • Budowa odcinka kanalizacji przy ul. Słonecznej w Bierach – 100 tys. zł
 • Rozpoczęcie budowy zaplecza gospodarczego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, które posłuży do przechowywania i serwisowania sprzętu użytkowanego w gospodarce komunalnej – koszt 11,5 mln zł, w tym 5 mln zł dofinansowania pozyskanego z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, w tym roku na prace zostanie wydanych 2,4 mln zł.

Ważne prace drogowe:

 • Przebudowa drogi Rudzica – Międzyrzecze Dolne-Międzyrzecze Górne. Inwestycja Starostwa Powiatowego kosztuje 14,2 mln zł, z czego 6 mln zł zostało pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a 4,26 mln zł dokładamy z budżetu Gminy (1 mln zł w tym roku).
 • Rozbudowa drogi Biery-Świętoszówka – 5 mln zł pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 • Rondo w rejonie Urzędu Gminy i fragment drogowego łącznika w ramach projektu „Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy”, z którego pozyskałem na inwestycję 10 mln zł.
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ul. Kościelnej w Jasienicy – rozbudowa (250 tys. zł), a także zabezpieczenie skarpy (50 tys. zł).
 • Utworzenie parkingu i poprawienie dróg dojazdowych przy ul. Strumieńskiej w Jasienicy w rejonie szkoły – 1,54 mln zł, z tego 770 tys. zł to tegoroczny koszt. Właśnie ukończyliśmy to zadanie, uzupełni ono przestrzeń postojową, na którą składa się przede wszystkim zbudowany pod koniec 2022 r. duży parking przy ul. Szkolnej.
 • Nowe oświetlenie uliczne w sołectwach gminy Jasienica – 460 tys. zł.

 

Janusz Pierzyna

Wójt Gminy Jasienica

Zobacz też:

Warsztaty młodych artystów

Młodzi członkowie Szkolnego Zespołu Regionalnego „Szwarne dziecka” zakończyli w Koszęcinie dwudniowe warsztaty artystyczne pod okiem profesjonalistów z Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Jubileusz Rady Kobiet

Tradycja i społeczne zaangażowanie – tak w skrócie można opisać działalność członkiń Gminnej Rady Kobiet, które uroczyście świętowały na Sali widowiskowej GOK 45-lecie powstania Rady.

Modernizacja dróg powiatowych

Jeszcze w tym roku zostaną przebudowane niektóre odcinki dróg powiatowych, przebiegających przez sołectwa gminy Jasienica. Nasza Gmina wesprze Powiat Bielski w tej modernizacji.

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica