Budżet przyjęty

2023-01-25

Na wniosek wójta Janusza Pierzyny radni przyjęli budżet Gminy Jasienica na 2023 r. Na sesji w czwartek 29 grudnia nie zabrakło też podziękowań dla zasłużonych osób i życzeń noworocznych.

Jak co roku ostatnia sesja staje się okazją, aby podziękować osobom, które zasłużyły się przede wszystkim dla kultury w gminie Jasienica. W tym roku nagrodą wójta Janusza Pierzyny uhonorowano dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy Agnieszkę Bronowską. – Dała się poznać jako osoba niezwykle merytoryczna, pełna pasji, kolejnych pomysłów i energii – mówił Janusz Pierzyna. Agnieszka Bronowska została w tym roku nominowana przez Gminę Jasienica do Nagrody Starosty Bielskiego im. Księdza Józefa Londzina w uznaniu zasług, m.in. przygotowania bardzo szerokiej oferty zajęć artystycznych, od warsztatów różnego rodzaju technik plastycznych, przez muzyczne, taneczne, aktorskie itp. nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale i dla osób dorosłych.

Nagroda wójta w dziedzinie kultury trafiła również do Moniki Zawadzkiej-Adamiak. Jest ona mieszkanką Międzyrzecza Górnego i zawodowo zajmuje się edukowaniem dzieci i młodzieży w zakresie sztuk plastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Międzyrzeczu Górnym oraz w jednym z bielskich liceów. Jej działania artystyczne skupiają się wokół malarstwa (szczególnie w technice akwareli), rysunku, fotografii oraz oryginalnych połączeń sztuk wizualnych. Od wielu lat edukuje dzieci, młodzież i dorosłych w zakresie sztuki, fotografii oraz wiedzy o kulturze, współpracując z instytucjami kultury, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi. I właśnie za pracę z dziećmi i młodzieżą, za rozwijanie ich estetycznych umiejętności, wójt szczególnie podziękował artystce.

Wójt Janusz Pierzyna wraz z przewodniczącym Rady Gminy Czesławem Machalicą podziękował również Wacławowi Wieczorkowi za 35 lat pracy na rzecz piłkarskiego LKS Mazańcowice, gdzie – jak podkreślał wójt – nie tylko był prezesem, ale gdy trzeba było, to i gospodarzem boiska, trenerem, kosił trawę i malował linie na boisku, zawoził młodych zawodników na mecze i treningi. Obecnie w mazańcowickim klubie trenuje ok. 120 dzieci. Wacław Wieczorek został udekorowany również odznaczeniem Zasłużony Działacz Ludowych Zespołów Sportowych. Wręczający medal Andrzej Sadlok, prezes Śląskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych, pogratulował przy okazji wójta Janusza Pierzynę i Gminę Jasienica za wkład w rozwój sportu i troskę o przygotowanie odpowiedniej bazy dla wychowania fizycznego dzieci i młodzieży.

Janusz Pierzyna poinformował radnych o dopełnieniu formalności przy sprzedaży kolejnej działki Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej. Za grunt o powierzchni ok. 1 hektara Gmina Jasienica uzyskała 2,5 mln zł. Do tej pory Gmina sprzedała 20 podmiotom grunty o powierzchni 35,5 hektara, za które do budżetu Gminy Jasienica wpłynęło 60,8 mln zł. Wójt dodał, że Gmina w ostatnich tygodniach zakupiła też za 340 tys. zł działkę o powierzchni 0,43 ha przylegającą do boiska i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu Dolnym, co pozwoli w przyszłości na kolejne inwestycje w tym miejscu.

Rada Gminy ustaliła też stawkę odbioru śmieci na 36 zł od osoby, a gdy gospodarstwo domowe ma własny kompostownik i nie oddaje frakcji zielonych opłata maleje o 4 zł. W przypadku zaś, gdy gospodarstwo nie prowadzi segregacji śmieci, opłata ta wynosi 72 zł. Wójt Janusz Pierzyna przypomniał, że gospodarka odpadami w skali całej gminy musi się bilansować, a wzrost cen o 20 proc. to pokłosie inflacji. To oznacza, że 10,5 mln zł to koszt całości odbioru odpadów, łącznie z funkcjonowaniem PSZOK-u. Wójt wskazał też, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jasienicy gromadzi ok. 25 tys. ton odpadów rocznie. A np. Czechowice-Dziedzice, które mają 45 tys. mieszkańców, również w PSZOK-u przyjmują 25 tys. ton. – To oznacza, że odbieramy śmieci także od mieszkańców chyba innych gmin. Bardzo proszę naszych mieszkańców, nie ułatwiajmy tego procederu, bo my wszyscy ponosimy tego konsekwencje finansowe – mówił Janusz Pierzyna. – Apeluję też, aby segregować odpady, przede wszystkim zielone, te, które można wykorzystać w kompostownikach, a wtedy może uda się ograniczyć opłaty – mówił wójt Janusz Pierzyna.

Najważniejszym punktem ostatniej sesji było uchwalenie budżetu gminy Jasienica na 2023 r. Wójt zaznaczył, że dochody budżetu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych będą mniejsze niż w ostatnich latach o ponad 8 mln zł. Jak wyjaśnia wójt, w 2022 r. dochody z tego tytułu wynosiły ponad 33 mln zł, a w 2023 r. zostanie przekazane niespełna 25 mln zł. – A przecież to, co w swoich podatkach wypracowali nasi mieszkańcy, a co wynosi 39,6 proc. należy się Gminie. Mieszkańcy oczekują, że będziemy za ich podatki realizować zadania, których z roku na rok przybywa – mówił wójt.

Jako przykład wskazał oświatę. Przekazywane z budżetu państwa środki na szkoły są mniejsze niż koszty, a to oznacza, że jak co roku Gmina Jasienica będzie musiała z własnych dochodów dołożyć ponad 20 mln zł do funkcjonowania szkół.

Łącznie po stronie dochodów budżet na 2023 r. będzie wynosił 150 275 568,98 zł, w tym dochody bieżące – 112 670 147,98 zł. Po stronie wydatków – 159 462 053,43 zł, z czego wydatki bieżące wyniosą 111 338 562,25 zł, a wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 48 123 491,18 zł. Budżet radni przyjęli jednogłośnie, a przewodniczący Rady Gminy Jasienica Czesław Machalica pogratulował wójtowi dobrze przygotowanego budżetu.

Obecny na sesji przewodniczący Rady Powiatu Bielskiego w imieniu radnych oraz starosty bielskiego złożył życzenia wójtowi, radnym i wszystkim mieszkańcom Jasienicy. Poinformował również o inwestycji Powiatu Bielskiego na terenie gminy Jasienica, tj. o modernizacji jednego z najważniejszych połączeń, drogi Rudzica – Międzyrzecze. Droga łącznie kosztować będzie 14,3 mln zł, ze swego budżetu Gmina Jasienica wsparła tę inwestycję kwotą 4,258 mln zł. Obecnie prace są zaawansowane w ok. 70 proc., zakończenie robót przewidziano na marzec 2023 r.

Wójt podziękował za życzenia, a także za dotychczasową współpracę z Powiatem Bielskim, zwłaszcza przy modernizacji najważniejszych dróg przebiegających przez gminę Jasienica. W ostatnich kilku latach przebudowano od podstaw drogi, które nie były tak remontowane od czasów wojenny. Dzięki tej współpracy z udziałem ok. 15 mln zł z budżetu Gminy Jasienica zostało zmodernizowanych 6 odcinków dróg powiatowych o łącznej długości ponad 17 km i wartości inwestycji ok. 75 mln zł.

Radna Mirosława Hawełek podziękowała wszystkim, którzy przed świętami zaangażowali się w przygotowanie paczek dla 50 potrzebujących rodzin z terenu gminy Jasienica. Wójt z kolei podziękował radnej za wkład w organizację przedświątecznej pomocy. Podziękował również za wszystkie inicjatywy w okresie świątecznym. – W wielu miejscach występowały zespoły muzyczne, śpiewały chóry, mieliśmy okazję uczestniczyć w tych koncertach. Bardzo za to dziękuję, bo takie wydarzenia bardzo nas ubogacają i utrwalają tradycje śpiewacze Śląska Cieszyńskiego – mówił wójt Janusz Pierzyna.

Na zakończenie życzenia złożyli przewodniczący Czesław Machalica i wójt Janusz Pierzyna, który podziękował za cały trudny rok pracy wszystkim, którzy przyczyniali się do rozwoju gminy Jasienica, m.in. radnym, członkom stowarzyszeń i organizacji społecznych, pracownikom instytucji samorządu gminnego, a także mieszkańcom.

Zobacz też:

Podsumowanie turystycznego projektu

W poniedziałek 23 stycznia na sali sesyjnej Urzędu Gminy Jasienica podsumowano realizację projektu „Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej“.

Jasienica w 31. Finale WOŚP

103 035 zł udało się zebrać w gminie Jasienica podczas niedzielnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

WOŚP W ZSP JASIENICA

Program Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zespole-Szkolno-Przedszkolnym w Jasienicy.

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica