Pożegnanie komendanta straży

2023-02-06

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej st. bryg. Zbigniew Mizera odszedł na emeryturę. Jego następcą został mieszkaniec gminy Jasienica mł. bryg. Roman Marekwica.

– Pogratulowałem komendantowi Mizerze jego wieloletniej służby ratowniczej i podziękowałem za bardzo dobrą współpracę z jednostkami OSP z naszej gminy i powiatu bielskiego – mówi wójt Janusz Pierzyna, który podczas uroczystości przekazania obowiązków komendanta we wtorek 31 stycznia wystąpił jako wiceprezes Wojewódzkiego Związku OSP RP w Katowicach, wiceprezes Powiatowego Związku OSP RP w Bielsku-Białej, a także prezes Gminnego Związku OSP RP w Jasienicy. „Doceniamy wielkie zaangażowanie Pana Komendanta w działania operacyjne Gminnego ZOSP RP w Jasienicy. Dziękuję za pomoc w zabezpieczeniu zaplecza przeciwpożarowego i ratowniczego, jego przygotowanie do działań bojowych w ratowaniu życia i mienia mieszkańców naszego terenu tj. 14 sołectw Gminy Jasienica. Bardzo cenię sobie ten czas współpracy i stałą gotowość do niesienia bezinteresownej pomocy” – podziękował wójt Janusz Pierzyna.

Jednocześnie Janusz Pierzyna pogratulował objęcia stanowiska nowemu komendantowi. Mł. bryg. Roman Marekwica jest dobrze znany mieszkańcom gminy Jasienica. Pochodzi stąd, z Iłownicy, gdzie cały czas pełni funkcję prezesa OSP, a przez wiele lat był również Komendantem Gminnym OSP w Jasienicy. Z gminą Jasienica związał się na stałe, mieszka w Mazańcowicach. – To bardzo cieszy, że gmina Jasienica ma takich odpowiedzialnych ludzi. Pamiętam komendanta jeszcze jako chłopaka, który wykazywał wielkie zainteresowanie ratownictwem. Nie tylko działał w swojej rodzinnej OSP, ale sam podnosił kwalifikacje, zdobywał wiedzę, wygrywając turnieje wiedzy o pożarnictwie, a następnie zostając zawodowym strażakiem – mówił wójt Janusz Pierzyna.

W uroczystości przekazania obowiązków wzięli udział m.in. Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jacek Kleszczewski, poseł Przemysław Drabek, prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski, starosta bielski Andrzej Płonka, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej dh Stanisław Nycz, wójtowie i burmistrzowie gmin regionu, szefowie służb ratowniczych i współdziałających instytucji.

Uroczystość była okazją do przekazania Komendzie Miejskiej PSP nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 9/63 marki Renault, a także lekkiego samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego SLRR marki Ford Ranger.

Biografie komendantów

Zbigniew Mizera

Urodził się 2 września 1970 r. w Cieszynie. Następnie wraz z rodzicami przeniósł się do Bielska-Białej, gdzie mieszka do dnia dzisiejszego.

Zainteresowanie służbą pożarniczą sprawiły, że w 1990 r. rozpoczął naukę w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Krakowie, po ukończeniu której został skierowany do służby w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. Na stanowisku technika podjął służbę z dniem 1 sierpnia 1992 r. Z dniem 1 maja 1993 r. objął stanowisko dowódcy zastępu, następnie 1 czerwca 1994 r. został mianowany na stanowisko dowódcy sekcji.

W 1998 r. ukończył studia wyższe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa. Z dniem 1 kwietnia 1999 r. objął stanowisko zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. Systematycznie podnosił swoje kwalifikacje zawodowe, w 2000 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera na Politechnice Łódzkiej Filia w Bielsku-Białej.

W 2003 r. objął stanowisko dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. W 2012 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie „Akademia Przywództwa” na Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Jako dowódca w znacznym stopniu przyczynił się do powstania w 2013 r. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Bielsku-Białej dwóch grup specjalistycznych: Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego oraz Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego, które na co dzień – niezależnie od podziału administracyjnego – są dysponowane do działań w obrębie województwa śląskiego, jak i poza jego granicami.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. został powołany na stanowisko zastępcy komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, a z dniem 1 lutego 2017 r. decyzją Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach został powołany na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Bielsku-Białej.

Podczas 6-letniego okresu pełnienia przez st. bryg. Zbigniewa Mizerę funkcji Komendanta Miejskiego PSP w Bielsku-Białej dokonano znaczącego postępu w poprawie wyposażenia w sprzęt. Zakupiono oraz pozyskano 12 różnego rodzaju samochodów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych wraz z najnowocześniejszą 42-metrową drabiną mechaniczną na podwoziu samochodu marki Magirus.

W maju 2022 r. w siedzibie Komendy została utworzona interaktywna i bogato wyposażona sala edukacyjna „Ognik”. Jest to miejsce, gdzie specjalnie przeszkoleni funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej przekazują dzieciom wiedzę oraz informacje dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Tylko przez pierwsze siedem miesięcy funkcjonowania „Ognika” odwiedziło go blisko 1650 dzieci w wieku przedszkolnym oraz z klas 1-3.

Za aktywną i pełną zaangażowania służbę na rzecz poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej, doskonalenia funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz poprawy stanu wyszkolenia i wyposażenia jednostek ochrony przeciwpożarowej na przestrzeni całego okresu służby, st. bryg. Zbigniewowi Mizerze przyznano wiele odznaczeń. M.in. Brązowy Krzyże Zasługi (2004 r.), Srebrny Medal za Długoletnią Służbę (2015), Srebrna Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej (2018), Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju (2003), Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa (2005), Odznakę Honorową PCK (2022), Dyplomem Komendanta Głównego PSP (2022), Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza (2021) oraz Medal Za Zasługi dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu Bielskiego (2010).

Roman Marekwica

Urodził się 10 listopada 1980 r. w Bielsku-Białej. Służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej rozpoczął w 2000 r. jako kadet w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Po ukończeniu szkoły z dniem 1 lipca 2002 r. podjął służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej na stanowisku starszego ratownika.

Od początku związany był ze służbą w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Bielsku-Białej, awansując w tej komórce organizacyjnej na kolejne stanowiska w hierarchii zawodowej. Z dniem 1 stycznia 2005 r. objął stanowisko dowódcy zastępu, następnie 1 października 2009 r. został mianowany na stanowisko dowódcy sekcji. 1 lipca 2011 r. został mianowany na zastępcę dowódcy zmiany, a następnie z dniem 1 lutego 2013 r. na stanowisko dowódcy zmiany.

W 2012 r. ukończył studia wyższe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, uzyskując tytuł magistra inżyniera pożarnictwa. Z dniem 1 marca 2017 r. objął stanowisko zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP. Od lutego 2020 r. pełnił funkcję dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP nr 1 w Bielsku-Białej, z którego to został powołany z dniem 1 marca 2022 r. na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP.

Mł. bryg. Roman Marekwica realizował zadania w Specjalistycznej Grupie Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego oraz Specjalistycznej Grupie Ratownictwa Technicznego od początku ich istnienia w Bielsku-Białej. Wielokrotnie brał udział i kierował działaniami podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Największe z nich, to m.in. akcja ratownicza po wybuchu gazu i katastrofie budowlanej w Szczyrku w 2019 r., usuwanie skutków powodzi na terenach Bielska-Białej oraz przyległych gmin w 2010 r., a także pożar hal magazynowych w Bielsku-Białej w 2005 r.

Został odznaczony m.in. Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej (2019 r.), Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa (2012), Medalem za Zasługi dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu Bielskiego (2015), Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego (2021).

Na podstawie opracowania: mł. bryg. Patrycji Pokrzywy i st. asp. Mariusza Zelka, Komenda Miejska PSP w Bielsku-Białej

Od lewej: wójt Janusz Pierzyna, st. bryg. Zbigniew Mizera, mł. bryg. Roman Marekwica.

Zobacz też:

Karolina dwukrotnie mistrzynią śląska

Dwukrotnie mistrzostwo i dwukrotnie wicemistrzostwo wywalczyła Karolina Klajmon, mieszkanka Jasienicy, podczas Mistrzostw Śląska 13-latków w pływaniu.

Wojewódzkie Zawody Sportowo - Pożarnicze Drużyn OSP oraz MDP

03 czerwca 2023 r. odbyły się Wojewódzkie Zawody Sportowo - Pożarnicze Drużyn OSP oraz Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Bestwinie.

Badmintonowe Mistrzostwa Mazańcowic

W sobotę 27 maja klub BKB Set Mazańcowice zorganizował we własnej hali singlowy turniej.

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica