Zebrania strażackie

2023-03-15

W lutym i marcu odbyły się spotkania wszystkich 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Jasienica.

Walne Zebrania Sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych miały na celu podsumowanie roku 2022 oraz przedstawienie planów działania na rok 2023. Skarbnicy jednostek przekazali informacje finansowe, a Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium poszczególnym zarządom.

– Była to okazja do omówienia współpracy i wsparcia ze strony samorządu Gminy Jasienica, zarówno w poprzednim, jak i w tym roku, a także podziękowania wszystkim jednostkom OSP za niezmienną gotowość do niesienia pomocy oraz wszelkie społeczne działania służące mieszkańcom gminy – wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna.

W zebraniach oprócz Janusza Pierzyny, wójta gminy, a zarazem prezesa Gminnego Związku OSP RP w Jasienicy, wzięli udział Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej mł. bryg. Roman Marekwica, Komendant Gminny OSP st. kpt. Artur Duława, a także wiceprezesi Zarządu Gminnego Zw OSP oraz zaproszeni goście.

W zeszłym roku na bieżące utrzymanie straży i zapewnienie gotowości bojowej jednostek na wniosek wójta Janusza Pierzyny radni przeznaczyli 526 811 tys. zł. Końcem lipca ub. roku do jednostki OSP Grodziec trafił nowy średni wóz strażacki marki Renault D16 typu GBA. Pojazd kosztował 899 868,00 zł, z tego 499 868,00 zł to udział Gminy Jasienica, zaś pozyskane przez wójta dofinansowanie wyniosło 250 000,00 zł z Województwa Śląskiego, 100 000 zł z WFOŚiGW, a 50 000 zł z NFOŚiGW. Łącznie pozyskano 400 000,00 zł na ten samochód.

Z kolei początkiem grudnia podczas otwarcia nowego gmachu gminnego odbyła się uroczystość przekazania nowej strażnicy na rzecz z jednostki OSP Jasienica, a także przekazania ciężkiego wozu strażackiego marki Scania P450 dla OSP Jasienica. Samochód kosztował 1 199 988 zł, z tego 699 988 zł wyłożyła Gmina Jasienica, zaś 400 000 pozyskał wójt z dofinansowania KSRG, a 100 000 zł z WFOŚiGW. Wtedy też został uroczyście przekazany dla OSP Grodziec wspomniany wcześniej renault.

W OSP Wieszczętach odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Po przeprowadzeniu wyborów do Zarządu OSP Wieszczęta nowe władze ukonstytuowały się następująco:

Zarząd OSP Wieszczęta:

 1. Andrzej Mucha – Prezes
 2. Sylwester Białoń – Wiceprezes
 3. Dawid Faruga – Naczelnik
 4. Arkadiusz Faruga – Zastępca Naczelnika
 5. Magdalena Mucha – Sekretarz
 6. Beata Król – Skarbnik
 7. Radosław Król – Gospodarz
 8. Monika Faruga - Kronikarz

Komisja Rewizyjna:

 1. Piotr Król – Przewodniczący
 2. Michał Martynek – Zastępca Przewodniczącego
 3. Dariusz Zamarski – Sekretarz

Na terenie gminy Jasienica działa 12 jednostek OSP, zrzeszających łącznie 308 czynnych członków. Cztery jednostki, w Jasienicy, Mazańcowicach, Świętoszówce i Rudzicy, wchodzą w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Zobacz też:

Brązowy medal Oliwii

Mieszkanka gminy Jasienica Oliwia Janos zdobyła brązowy medal podczas Ogólnopolskiej Ligi Dzieci i Mlodzierzy w Ju Jitsu sportowym w kategorii wiekowej U14.

Rozbudowa szkoły w Iłownicy

Do końca przyszłego roku ma potrwać budowa nowego segmentu dydaktycznego szkoły w Iłownicy.

SREBRNY MEDAL W JUDO

Jakub Kurowski, reprezentant bielskiego klubu PTS Janosik i mieszkaniec gminy Jasienica, zajął drugie miejsce w Pucharze Czech „Ostrawa Judo Open”.

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica