Fundusz świętował jubileusz

2023-03-17

Wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna wziął udział w jubileuszu 30-lecia działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Od trzech dekad Gmina Jasienica i jej mieszkańcy współpracują z Funduszem przy realizacji proekologicznych przedsięwzięć.

Uroczystości jubileuszowe odbyły się we wtorek 14 marca w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Wśród gości znaleźli się beneficjenci programów realizowanych przez Fundusz, w tym również przedstawiciele gmin naszego regionu. Wójt Janusz Pierzyna podziękował za wsparcie i fundusze, jakie na przestrzeni 30 lat trafiły do naszej gminy, i złożył na ręce prezesa Tomasza Bednarka życzenia dalszej owocnej działalności dla dobra mieszkańców.

Wśród wielu przedsięwzięć Gminy Jasienica i jej mieszkańców, jakie w tym okresie katowicki Fundusz wsparł finansowo, warto wymienić m.in. termomodernizację budynków użyteczności publicznej, zakup nowych wozów strażackich dla jednostek OSP, budowę sieci wodociągowej, instalację systemów fotowoltaicznych czy dopłaty do wymiany ogrzewania.

List gratulacyjny wójta

Z ogromną radością pragnę przekazać najserdeczniejsze gratulacje z okazji 30-lecia powstania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

To wyjątkowy jubileusz, który stanowi potwierdzenie skutecznej i niezwykle istotnej działalności Funduszu, mającej na celu ochronę środowiska naturalnego nie tylko regionów województwa śląskiego, ale też znacznej części Europy Środkowej.

Od początku swojego istnienia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podejmuje działania na rzecz ochrony zasobów naturalnych oraz zapobiegania ich degradacji. W ciągu 30 lat pracy Państwa Instytucja przyczyniła się do realizacji wielu ważnych projektów związanych z ochroną wód, powietrza oraz gleby, co z roku na rok przekłada się na znaczącą poprawę jakości życia mieszkańców województwa.

Z tej okazji, chciałbym złożyć serdeczne podziękowania dla wszystkich pracowników Funduszu, którzy swoją pracą, zaangażowaniem i profesjonalizmem przyczynili się do osiągnięcia tych znaczących sukcesów. Fundusz jest nie tylko jednym z najważniejszych podmiotów ochrony środowiska w naszym regionie, ale również jest wzorem do naśladowania dla innych instytucji w kraju.

Toteż dziękujemy również za wzorcową współpracę z naszą Gminą w ciągu całego okresu działalności WFOŚiGW. Dzięki niezwykle zaangażowanej pracy całego Zespołu, wiele projektów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zostało zrealizowanych na terenie naszej gminy i regionu. Wspólnie udało nam się zrealizować wiele projektów, które zwiększyły poziom bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców naszej gminy.

Życzę Państwu dalszych sukcesów, ambitnych planów we współpracy z samorządami województwa śląskiego oraz nieustającej determinacji w realizacji swojej misji.

Wójt Gminy Jasienica

Janusz Pierzyna

Zobacz też:

Nagroda dla pszczelarza

Krzysztof Gruszka, właściciel pasieki w Międzyrzeczu Górnym, został uhonorowany Srebrną Odznaką Polskiego Związku Pszczelarskiego.

Medal dla Jasienicy

Gmina Jasienica otrzymała jubileuszowy medal Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej.

WÓJT GOŚCIEM RADIA BIELSKO

O geotermii w Grodźcu, budowie nowego węzła na trasie S-52 w tej samej miejscowości, rewitalizacji starej drogi Bielsko-Biała - Cieszyn, defibrylatorze w Jasienicy i finale WOŚP mówił wójt Janusz Pierzyna w Radiu Bielsko.

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica