Sesja Rady Gminy Jasienica

2023-09-07

Na wniosek wójta Janusza Pierzyny na sesji 31 sierpnia radni przeznaczyli 832 888,50 zł dofinansowania pozyskanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty ulic w sołectwach Jasienica, Międzyrzecze Górne i Roztropice.

Zadanie to zostanie dokończone w przyszłym roku – według szacunków będzie trzeba wtedy dołożyć 1 231 300 zł. Z kolei na drogę Kępa do pozyskanego przez wójta dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na budowę i modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych radni dołożyli 572 000 zł.

Dla OSP w Międzyrzeczu Górnym z Funduszu Sprawiedliwości wójt pozyskał 60 000 zł, które posłużą na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa, tj. zestawu hydraulicznego. Janusz Pierzyna wyjaśnił, że zakup takiego sprzętu umożliwi jednostce na wejście do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Będzie to szósta na dwanaście jednostek z gminy Jasienica w systemie, są w nim już OSP Jasienica, Rudzica, Mazańcowice, a niedawno dołączyły jednostki w Grodźcu i Świętoszówce.

Obecność w krajowym systemie oznacza przede wszystkim wysoki poziom wyszkolenia i stałe podnoszenie kwalifikacji, a więc dobre przygotowanie do działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Jasienica. – Ponownie przypominam, że jest to nasza inwestycja w bezpieczeństwo wszystkich, bo strażacy społecznie chronią nas, poświęcając na to swój wolny czas, a często także zdrowie. Dobrze by było, gdyby każdy mieszkaniec dołożył ze swojego wolnego czasu do wspólnego dobra tyle, ile dają od siebie strażacy z naszej gminy – mówił wójt.

Wójt Janusz Pierzyna podziękował za organizację i uczestnictwo w dożynkach gminnych, które odbyły się w niedzielę 27 sierpnia br. – Dziękuję bardzo serdecznie organizatorom, gazdom Iwonie i Rafałowi Tomalikom, całemu sołectwu Rudzica, z przewodniczącym komitetu organizacyjnego dożynek, sołtysowi Rudzicy Czesławowi Machalicy na czele. Również paniom z KGW, strażakom, stowarzyszeniom z terenu Rudzicy. Niedziela przyniosła nam dobrą pogodę, dzięki czemu całe wydarzenie miało piękną, słoneczną oprawę, wspaniale się udało – mówił wójt.

Podziękował szczególnie wszystkim gospodarzom, za pracę na roli, ale także za pomysłowe przygotowanie sprzętu, maszyn, ciągników do korowodu. – Nie wszyscy zdają sobie sprawę, ile pracy kosztuje przygotowanie takiej maszyny, ustrojenie jej, aby tuż po zakończeniu prac polowych szybko przygotować ją do reprezentacyjnej roli w czasie korowodu dożynkowego – mówił i podkreślał, że ponad 100 pojazdów wzięło udział w korowodzie. Dla wielu gospodarzy była to tylko niedzielna przerwa w pracy, bowiem nie wszędzie się jeszcze żniwa zakończyły.

Wójt podziękował również mieszkańcom Rudzicy, którzy przystroili swoje posesji, aby godnie zaprezentować miejscowość. – Widać było, że włożyli w dekoracje dużo serca i inwencji twórczej. Dziękuję też wszystkim, którzy tego dnia pracowali przy części gastronomicznej wydarzenia, w wielu przypadkach już na kilka dni przed dożynkami panie z KGW na czele z przewodniczącą Zofią Polok przygotowywały dania, piekły kołacze. Cieszy to zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz gminy i sołectwa, pokazując troskę o nasze wspólne dobro – mówił Janusz Pierzyna. Podziękowaniami objął także wszystkie osoby, które przygotowały wieńce dożynkowe, oraz sołtysów, rady sołeckie i mieszkańców pozostałych miejscowości, którzy włączyli się w uświetnienie gminnych dożynek.

Podziękował także księżom, którzy odprawiali mszę św. i głosili Słowo Boże, pracownikom Urzędu Gminy, którzy pomagali przy obsłudze stoisk i podczas ceremonii dożynkowej, również strażakom, którzy zabezpieczali całą imprezę. – Dziękuję także licznym pocztom sztandarowym, bo wiem, że zrobiły duże wrażenie na gościach, którzy odwiedzili naszą gminę. Również wrażenie wywarło, że tak wielu mieszkańców wystąpiło na święcie w strojach Śląska Cieszyńskiego, to bardzo cieszy. Przeżyliśmy dożynki w podniosłym duchu, dziękowaliśmy Stwórcy za dar chleba, za cały miniony rok pracy – dodawał wójt.

Za udział i pomoc w organizacji dożynek podziękował z kolei wójtowi przewodniczący Rady Gminy, a zarazem sołtys Rudzicy Czesław Machalica. W przyszłym roku dożynki gminne organizować będzie sołectwo Jasienica.

Janusz Pierzyna zrelacjonował również postęp kontroli zbiorników bezodpływowych. – Przypominam, że nie jest to nasz wymysł, Gminy, Wójta czy Rady Gminy, do kontroli zobowiązują nas przepisy. Do końca sierpnia przyszłego roku Gmina ma obowiązek skontrolować wszystkie posesje, które nie są podłączone do kanalizacji – mówił wójt. W gminie Jasienica jest takich posesji ok. 5 tysięcy, co oznacza, że trzeba przeprowadzać po 20-30 kontroli dziennie. – To bardzo duże obciążenie dla pracy Urzędu Gminy, który przecież cały czas musi wykonywać swoje dotychczasowe zadania. Nie przyznano nam na to zadanie żadnych dodatkowych środków – poinformował Janusz Pierzyna.

Wójt podziękował producentom i handlowcom z gminy Jasienica, którzy coraz tłumniej przyjeżdżają na gminne targowisko, czynne w piątki i soboty na płycie nowego parkingu w centrum Jasienicy. – Spotykam się z powszechną opinią, że targowisko cieszy się coraz większą popularnością wśród kupujących, mieszkańców naszej gminy. Toteż cieszę się, że powstało takie miejsce, bo ludzie nie tylko tutaj kupują, ale spotykają się ze sobą i rozmawiają – mówił Janusz Pierzyna.

Zwrócił również uwagę, że na Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej ruszyła praca w nowo wybudowanych zakładach, kolejne wkrótce będą rozpoczynać produkcję. Tym samym powstaje konieczność poprowadzenia na teren Strefy linii autobusowej i trwają prace nad uruchomieniem takiej linii.

Janusz Pierzyna przypomniał również o odsłonięciu 23 sierpnia br. na Starej Prochowni w Międzyrzeczu Górnym obelisku upamiętniającego 10 Polaków zamordowanych przez Niemców. Podziękował swojemu zastępcy Krzysztofowi Wieczerzakowi oraz wszystkim, którzy zaangażowali się zarówno w sprawę upamiętnienia, jak i w organizację uroczystości, m.in. wojsku, policji, strażakom, harcerzom.

Zobacz też:

Turniej Szachowy o Puchar Wójta

Filia GOK w Mazańcowicach zaprasza do udziału w VI Turnieju Szachowym o Puchar Wójta Gminy Jasienica.

NOWY NUMER JASIENICY

Wrześniowy numer bezpłatnej „Jasienicy”, Miesięcznika Samorządowego Gminy, trafił do punktów kolportażu na terenie wszystkich sołectw gminy Jasienica.

Nowy sezon zaprzęgowy  

Nowy sezon zaprzęgowy już się rozpoczął dla zawodników z Jasienicy, Zuzanny gminnej stypendystki, oraz Tomasza Pająków. 

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica