Medal dla Jasienicy

2024-02-23

Gmina Jasienica otrzymała jubileuszowy medal Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej.

Związek reprezentuje interesy mniejszych ośrodków, powstał w wyniku wprowadzenia samorządowych gmin w 1990 r. W 2023 r. obchodził jubileusz 30-lecia działalności, z tej okazji został wybity okolicznościowy medal. – To właśnie demokratyczny wybór Rad Gmin, a następnie także wójtów, doprowadził do tego, że lokalne społeczności mogły się same organizować i wyznaczać kierunki rozwoju swoich miejscowości. To wyzwoliło ludzką energię i pomysłowość, tym samym umożliwiło intensywne zmiany w naszych gminach – przypomina wójt Janusz Pierzyna.

Gmina Jasienica była jedną z pierwszych, które przystąpiły do Związku Gmin Wiejskich RP, dziś z ramienia Związku wójt gminy Jasienica uczestniczy w pracach Komitetu Sterującego do spraw Wsparcia Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, powołanego przy Ministrze Infrastruktury.

Krzysztof Iwaniuk, przewodniczący Związku, w piśmie skierowanym do wójta napisał: „Wypełniając wolę Zarządu, przesyłam tenże medal, ciesząc się z faktu, iż Państwa Gmina współtworzy ZGWRP i wraz z innymi samorządami stanowi o tym, że jesteśmy najliczniejszym stowarzyszeniem samorządowym w Polsce. (...) Niech medal ten przypomina o latach działalności na rzecz poprawy funkcjonowania samorządności i rozwoju obszarów wiejskich.”

Związek Gmin Wiejskich RP jest największą ogólnopolską organizacją skupiającą gminy wiejskie i miejsko-wiejskie i kontynuuje tradycje przedwojennej organizacji o tej samej nazwie. Do zadań Związku należy integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie problemów tego środowiska, a także wspólne działania w interesie gmin członków. W ostatnim okresie Związek intensywnie wspierał gminy w dostosowaniu się do standardów unijnych, realizował różnego rodzaju programy badawczo-analityczne, organizował szkolenia, warsztaty i konferencje wspierające realizację gminnych zadań i doskonalące umiejętności przedstawicieli samorządów.

Zobacz też:

ZMARŁ ŚP. DH FRANCISZEK DZIDA

Z głębokim smutkiem składamy kondolencje z powodu śmierci śp. dh. Franciszka Dzidy, który przez wiele lat pełnił funkcję naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu Dolnym.

POWIATOWY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

W sali widowiskowej Drzewiarza w Jasienicy w sobotę 13 kwietnia przeprowadzono powiatowy etap turnieju wiedzy pożarniczej. Zwycięzcy wezmą udział w etapie wojewódzkim turnieju.

Wybory do Sejmiku i Rady Powiatu

Podczas wyborów samorządowych w niedzielę 7 kwietnia mieszkańcy gminy Jasienica wybrali swoich reprezentantów do Rady Powiatu Bielskiego oraz Sejmiku Województwa Śląskiego.

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica