ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE JEDNOSTEK OSP

2024-03-22

Zakończył się cykl tegorocznych zebrań sprawozdawczych we wszystkich 12 jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Jasienica. Na wszystkich dwunastu zebraniach obecny był Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP Janusz Pierzyna wraz z Prezydium Zarządu Gminnego w Jasienicy.

Zebrania odbywały się w każdą sobotę od 17 lutego do 9 marca. Zarządy OSP relacjonowały pracę strażaków w minionym roku oraz ustalały plan działania na najbliższy okres, w tym organizację ćwiczeń i zarządzanie wydatkami. – Dziękuję wszystkim osobom, które na co dzień angażują się w działalność naszych gminnych jednostek OSP i aktywnie służą bezpieczeństwu mieszkańców. Wyrażam głęboką wdzięczność za poświęcony czas, energię oraz zaangażowanie, które każdy z was wnosi do tej wielkiej sprawy. Waszej determinacji, profesjonalizmowi i oddaniu, z jakimi poświęcacie się pracy w jednostkach OSP, zawdzięczamy skuteczną ochronę życia i mienia naszych mieszkańców. Dziękuję za poświęcony czas i gotowość do działania w każdej sytuacji – mówił Janusz Pierzyna, wójt gminy Jasienica, pełniący funkcję wiceprezesa Wojewódzkiego Związku OSP RP w Katowicach, wiceprezesa Powiatowego Związku OSP RP w Bielsku-Białej oraz prezesa Gminnego Oddziału OSP RP w Jasienicy.

Gmina Jasienica co roku przeznacza w swoim budżecie fundusze na sprawne funkcjonowanie straży, szkolenie strażaków, odnowienie i unowocześnienie sprzętu. Także wspiera jednostki w utrzymaniu strażnic i ich remontach. W 2023 r. na bieżące utrzymanie straży i zapewnienie gotowości bojowej jednostek na wniosek wójta Janusza Pierzyny radni przeznaczyli 611 089,00 zł.

Przypomnijmy, że w latach 2017-2024 do jednostek OSP trafiło dziewięć samochodów strażackich. Otrzymały je OSP Mazańcowice, Międzyrzecze Dolne, Międzyrzecze Górne, Świętoszówka, Iłownica, Jasienica, Grodziec oraz Rudzica, a początkiem tego roku nowy wóz strażacki marki Renault GBA D15 trafił na podział bojowy jednostki OSP w Roztropicach. Jest to średni samochód ratowniczo-gaśniczy o napędzie 4x4, pojemność zbiornika na wodę wynosi 3 tys. litrów, zaś 300 litrów zbiornika na środek pianotwórczy. Wóz został pozyskany przez wójta Janusza Pierzynę dzięki środkom finansowym zapewnionym przez Gminę Jasienica, Województwo Śląskie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Koszt całkowity wyniósł 1 142 916,00 zł.

Ponadto w 2023 roku wójt Janusz Pierzyna dzięki porozumieniu z Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie pozyskał dla OSP Łazy samochód bojowy marki Scania, a Gmina Jasienica przekazała 300 tys. zł Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach jako dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.

Na terenie gminy Jasienica działa 12 jednostek OSP, zrzeszających łącznie ponad 800 członków. Pięć jednostek w Jasienicy, Mazańcowicach, Grodźcu, Świętoszówce i Rudzicy wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratownictwa.

Od 2017 r. na podział bojowy jednostek OSP trafiło 9 fabrycznie nowych samochodów pożarniczych. Ich łączny koszt wyniósł 8 475 501,47 zł.

• 2017 r. dla OSP Międzyrzecze Górne, MAN GBA, koszt pojazdu 799 992 zł, w tym dofinansowanie MSWiA – 350 000,00 zł, dotacja Gminy Jasienica – 449 992,00 zł.

• 2019 r. dla OSP Rudzica, Scania P320 GCBA, koszt pojazdu 929 880,00 zł, w tym MSWiA – 200 000,00 zł, WFOŚiGW – 50 000,00 zł, NFOŚiGW – 200 000,00 zł, środki własne – 10 000,00 zł, dotacja Gminy Jasienica – 469 880,00 zł.

• 2019 r. dla OSP Świętoszówka, Renault D16 GBA, koszt pojazdu 821 148,00 zł, w tym MSWiA – 70 000,00 zł, WFOŚiGW – 50 000,00 zł, NFOŚiGW – 240 000,00 zł, KG PSP – 100 000,00 zł, dotacja Gminy Jasienica – 361 148,00 zł.

• 2020 r. dla OSP Międzyrzecze Dolne, Renault D16 GBA, koszt pojazdu 809 955 zł, w tym WFOŚiGW – 229 000,00 zł, MSWiA – 231 000,00 zł, środki własne – 20 000,00 zł, dotacja Gminy Jasienica – 329 955,00 zł.

• 2020 r. dla OSP Mazańcowice, Renault K440 GCBA, koszt pojazdu 1 040 028,47 zł, w tym KSRG – 510 000,00 zł, środki własne – 28,47 zł, dotacja Gminy Jasienica – 530 000,00 zł.

• 2021 r. dla OSP Iłownica, Renault D16 GBA, koszt pojazdu 831 726 zł, w tym środki KG PSP (firmy ubezpieczeniowe) – 250 000,00 zł, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – 200 000,00 zł, dotacja Gminy Jasienica – 381 726,00 zł.

• 2022 r. dla OSP Grodziec, Renault D16 GBA, koszt pojazdu 899 868,00 zł, w tym WFOŚiGW i NFOŚiGW – 150 000,00 zł, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – 250 000,00 zł, dotacja Gminy Jasienica – 499 868,00 zł.

• 2022 r. dla OSP Jasienica, Scania P450 GCBA, koszt pojazdu 1 199 988 zł, z tego 699 988 zł dotacja Gminy Jasienica, zaś 400 000 dofinansowania KSRG, a 100 000 zł z WFOŚiGW.

• 2023 r. dla OSP Roztropice, Renault GBA D15, koszt pojazdu 1 142 916,00 zł, z tego dotacja z Gminy Jasienica – 500 000,00 zł, WFOŚiGW i NFOŚiGW – 342 916,00 zł, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – 300 000,00 zł.

Zobacz też:

ZMARŁ ŚP. DH FRANCISZEK DZIDA

Z głębokim smutkiem składamy kondolencje z powodu śmierci śp. dh. Franciszka Dzidy, który przez wiele lat pełnił funkcję naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu Dolnym.

POWIATOWY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

W sali widowiskowej Drzewiarza w Jasienicy w sobotę 13 kwietnia przeprowadzono powiatowy etap turnieju wiedzy pożarniczej. Zwycięzcy wezmą udział w etapie wojewódzkim turnieju.

Wybory do Sejmiku i Rady Powiatu

Podczas wyborów samorządowych w niedzielę 7 kwietnia mieszkańcy gminy Jasienica wybrali swoich reprezentantów do Rady Powiatu Bielskiego oraz Sejmiku Województwa Śląskiego.

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica