SIÓDMY SAMOCHÓD ZAKŁADU KOMUNALNEGO W JASIENICY

2024-03-25

Zakład Komunalny w Jasienicy dysponuje nowym samochodem asenizacyjnym, przeznaczonym do wywozu nieczystości ciekłych z szamb i osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków. Wkrótce zostanie zakupiony kolejny.

Na ten cel przeznaczono 861 tys. zł z budżetu Gminy Jasienica. Tym samym Zakład Komunalny zwiększy swój tabor i będzie dysponował ośmioma pojazdami tego typu, co usprawni obsługę wywozu nieczystości i osadów z gospodarstw domowych.

– Wzrasta zainteresowanie usługami wywozu nieczystości. Zwiększenie taboru zmniejszy czas oczekiwania mieszkańców na wykonanie wywozu. Udogodnieniem dla mieszkańców są również wysokie dopłaty do wywozu ścieków i osadu – wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna.

W ub. roku dotacja dla Zakładu Komunalnego na dopłaty do wywozu nieczystości ciekłych wynosiła 21,09 zł za 1 m3 dla nieczystości ciekłych i 47,44 zł za 1 m3 osadu.

Łącznie z budżetu Gminy przekazano w 2023 r. kwotę 948 617,20 zł w formie dopłat do wywozu nieczystości płynnych oraz osadu.

Zobacz też:

ZMARŁ ŚP. DH FRANCISZEK DZIDA

Z głębokim smutkiem składamy kondolencje z powodu śmierci śp. dh. Franciszka Dzidy, który przez wiele lat pełnił funkcję naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu Dolnym.

POWIATOWY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

W sali widowiskowej Drzewiarza w Jasienicy w sobotę 13 kwietnia przeprowadzono powiatowy etap turnieju wiedzy pożarniczej. Zwycięzcy wezmą udział w etapie wojewódzkim turnieju.

Wybory do Sejmiku i Rady Powiatu

Podczas wyborów samorządowych w niedzielę 7 kwietnia mieszkańcy gminy Jasienica wybrali swoich reprezentantów do Rady Powiatu Bielskiego oraz Sejmiku Województwa Śląskiego.

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica