W ponadgminnych zarządach

2024-07-03

Wójt Janusz Pierzyna ponownie został – na piątą już kadencję – wybrany prezesem Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”. Poparcie w nowej kadencji uzyskał również w innych ponadgminnych organizacjach.

Nowa kadencja samorządów oznacza również nowe wybory do zarządów organizacji, grupujących gminy i inne jednostki samorządu terytorialnego. Dotyczy to również stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Jasienica, reprezentowana przed wójta Janusz Pierzynę. I tak w piątek 21 czerwca na Walnym Zgromadzeniu Członków w Cieszynie spotkali się przedstawiciele samorządów lokalnych, współtworzących Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” Euroregion Śląsk Cieszyński. Spotkanie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy i dokonało m.in. wyboru składu władz na kolejną kadencję.

Po raz piąty na stanowisko prezesa wybrano wójta Janusz Pierzyna, wraz z nim w Zarządzie Olzy zasiądą jako wiceprezesi: burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz i prezydent Jastrzębia-Zdroju Michał Urgoł, oraz członkowie: wójt Godowa Mariusz Adamczyk, burmistrz Strumienia Anna Grygierek, wójt Brennej Andrzej Kozieł i wójt Zebrzydowic Janusz Król. Zarząd reprezentował będzie stronę polską w Radzie Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko. Podczas spotkania podjęto również uchwały o przystąpieniu do nowych inicjatyw projektowych, w tym związanych z rozwojem turystycznym i tworzeniem Lokalnej Organizacji Turystycznej. Wesprze to działania transgraniczne Olzy, w tym te prowadzone na rzecz rozwoju Polskiej Marki Turystycznej „Śląsk Cieszyński” oraz ofert turystycznych, także tych transgranicznych, w tym Żelaznego Szlaku Rowerowego – Železná cyklotrasa. Wybory dokonano również w innych ponadgminnych organizacjach samorządowych. I tak na drugą kadencję wójt gminy Jasienica został wybrany do Zarządu Aglomeracji Beskidzkiej, grupującej gminy, miasta i powiaty południowej części województwa śląskiego, oraz ponownie na wiceprezesa Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Bielska”.

Jak podkreśla Janusz Pierzyna, to ważne, aby uczestniczyć w tego rodzaju gremiach, bowiem tam zapadają decyzje o finansowaniu lokalnych projektów z funduszy zewnętrznych. Jest to więc korzystne dla gminy Jasienica. Np. przynależność do Lokalnej Grupy Rybackiej „Bielska Kraina”, w której Janusz Pierzyna pełni funkcję wiceprezesa, kosztowała Gminę Jasienica 228 tys. zł składek. W zamian od 2011 r., a więc w dwóch okresach akcesyjnych, wójt pozyskał tą drogą dla Jasienicy na realizowane projekty 2,55 mln zł, do tego należy doliczyć kolejne ponad 4 mln zł, jakimi Bielska Kraina wsparła unowocześnianie gospodarstw związanych z rybactwem w naszej gminie.

Warto zaznaczyć, że wszystkie te funkcje wójt Janusz Pierzyna – podobnie jak pozostali reprezentanci swoich gmin – pełni społecznie.

Zobacz też:

Sukces Zespołów z Mazańcowic

Sukces na Festiwalu w Prewezie odniosły mazańcowiskie zespoły „Veravoce” dyrygowany przez Magdalenę Przemyk oraz Chór Hejnał Mazańcowice pod batutą Krzysztofa Przemyka.

Rok na Lokalnym Targowisku: Opowieść o Czterech Porach Roku

Ekologiczne Targowisko w Jasienicy ma już rok. Kolorowe i pełne życia bardzo szybko stało się miejscem nie tylko sprzedaży poszukiwanych produktów, zwłaszcza sezonowych, ale i spotkań sąsiadów, rolników, producentów i rzemieślników, a także sprzedawców, mieszkańców gminy Jasienica i okolic.

Nazwy ulic dla Jasienicy

W najbliższym czasie ulice we wszystkich sołectwach będą miały nadane oficjalne nazwy. Obecnie trwa procedura nadawania nazw ulic w sołectwie Jasienica.

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica