Dokumentacja dla kolei

2024-07-10

Firma Koltech Infra z Katowic wykona dokumentację rewitalizacji linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała.

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozstrzygnęła przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków) realizowanego w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku”.

Przypomnijmy, że o przywrócenie linii kolejowej pomiędzy Bielskiem a Skoczowem od wielu lat zabiegał wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna. Udało się to wraz z innymi samorządami południa województwa śląskiego zgrupowanymi w stowarzyszeniu Aglomeracja Beskidzka, które znalazło sposób sfinansowania bardzo kosztownej inwestycji, szacowanej na ok. 350 mln zł. Projekt sfinansowany zostanie m.in. z dofinansowania z rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku, swój udział zadeklarowały również gminy, miasta i powiaty południa, Urząd Marszałkowski oraz Kolej. Wkład samorządowy to 15 proc. wartości inwestycji, za koordynację partnerstwa samorządowego odpowiada właśnie Aglomeracja Beskidzka.

Do przetargu na opracowanie dokumentacji ogłoszonego na przełomie roku złożono 11 ofert, z czego 6 zmieściło się w wyznaczonej dla zamówienia kwocie, a więc 13 983 215,70 zł brutto. Ostatecznie wybrano najtańszą ofertę w wysokości 11 974 050 zł, zgłoszoną przez Koltech Infra Sp. z o.o. z Katowic (lider) wraz z Infrares Sp. z o.o. z Warszawy. Obecne prace projektowe będą realizowane w latach 2024-2027, samą budowę przewidziano na lata 2027-2029. Firmy, które wykonają projekt, muszą w nim uwzględnić budowę nowych i przebudowę istniejących stacji i przystanków, również tych na terenie gminy Jasienica. Wszystkie obiekty zostaną wyposażone w wiaty, ławki oraz jasne oświetlenie. Przewidziano też odpowiednie dostosowanie peronów ułatwiających wsiadanie i wysiadanie z pociągu, jak również przystosowanie do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Przebudowany odcinek linii kolejowej zostanie dostosowany do kursowania pociągów z prędkością 80 km/h z możliwością odcinkowego zwiększenia prędkości do 100, a nawet do 120 km/h. Poza opracowaniem samego projektu firma Koltech Infra będzie również później sprawowała nadzór autorski przy wyłonionym w osobnym przetargu wykonawcy modernizacji.

Zobacz też:

Sukces Zespołów z Mazańcowic

Sukces na Festiwalu w Prewezie odniosły mazańcowiskie zespoły „Veravoce” dyrygowany przez Magdalenę Przemyk oraz Chór Hejnał Mazańcowice pod batutą Krzysztofa Przemyka.

Rok na Lokalnym Targowisku: Opowieść o Czterech Porach Roku

Ekologiczne Targowisko w Jasienicy ma już rok. Kolorowe i pełne życia bardzo szybko stało się miejscem nie tylko sprzedaży poszukiwanych produktów, zwłaszcza sezonowych, ale i spotkań sąsiadów, rolników, producentów i rzemieślników, a także sprzedawców, mieszkańców gminy Jasienica i okolic.

Nazwy ulic dla Jasienicy

W najbliższym czasie ulice we wszystkich sołectwach będą miały nadane oficjalne nazwy. Obecnie trwa procedura nadawania nazw ulic w sołectwie Jasienica.

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica