UHONOROWANIE LUDZI KULTURY

2022-01-03

Muzyk Stanisław Urban, malarz Florian Kohut oraz poeta Juliusz Wątroba zostali uhonorowani dyplomami za działalność artystyczną podczas ostatniej w 2021 roku sesji Rady Gminy Jasienica. Uchwalono również budżet Gminy Jasienica na 2022 r.

Jak wyjaśnił wójt Janusz Pierzyna, utarła się tradycja, że na początku ostatniej sesji w roku wręczane są nagrody mieszkańcom gminy w dziedzinie kultury. W tym roku trafiła ona do Stanisława Urbana, nominowanego do Nagrody Starosty Bielskiego im. Księdza Józefa Londzina. Nagrodzono go za wieloletnią działalność artystyczną, założenie przed 20 lat i prowadzenie Big Bandu, promocję gminy, a także 33 lata pracy z młodzieżą w szkole.

– Pan Stanisław bardzo mocno się zaznaczył w tej części życia kulturalnego w naszej gminie. Każdego roku muzyczne umiejętności zdobywają kolejne roczniki, to już przez te ponad 30 lat kilkaset osób miało możliwość bliskiego zetknięcia się z muzyką. Uczył te pokolenia grać, rozwijał ich muzyczny talent, ku uciesze rodziców, dziadków. Niektórzy publicznie dalej grają, niektórzy tylko dla siebie czy w gronie rodzinnym, ale ta muzyczna kultura została wśród nas, dając nam wielką radość – mówił wójt Janusz Pierzyna. Podkreślił też, że Stanisław Urban cały czas działa społecznie.

Nagrodzony dziękując zaprosił w pierwszą niedzielę po nowym roku do kościoła św. Małgorzaty w Kamienicy na koncert kolęd, a pod koniec lutego na tradycyjny koncert noworoczny Big Bandu.

Dyplomem uhonorowano również malarza, ale i byłego radnego Floriana Kohuta. Wójt podkreślił, że w minionym roku artysta obchodził 55 lat pracy twórczej i 30 lat otwarcia Galerii Pod Strachem Polnym. – To wiele lat przelewania swojego uczucia na płótno. Swoim talentem potrafił przykuć uwagę wielu ludzi, nie tylko w naszej gminie, ale i na całym świecie, skąd płyną do niego zaproszenia na wystawy i plenery. Cieszymy się, że umiłował tę naszą ziemię i ciągle ją prezentuje na swoich obrazach – mówił wójt. – Zawsze podkreślałem, że jestem ze Śląska Cieszyńskiego, dumny z tego, skąd pochodzę – dziękował Florian Kohut. Składając życzenia wszystkim radnym zaprosił do bielskiego muzeum 23 kwietnia przyszłego roku na wystawę z okazji 70. rocznicy urodzin.

Również za 50 lat pracy twórczej uhonorowano Juliusza Wątrobę, który wydał już ponad 50 tomików poezji, oprócz tego pisał sztuki teatralne i satyry. Mieszkańcom znany jest jako stały felietonista miesięcznika „Jasienica”. – Dziękujemy za tę jego pasję i talent poetycki, dają nam wielki materiał do przemyśleń. Jego słowa zostaną dla nas, ale także dla przyszłych pokoleń jako głos naszych czasów. Dziękujemy też za jego przywiązanie do Śląska Cieszyńskiego – mówił Janusz Pierzyna.

Jako gość sesji wystąpił przewodniczący Rady Powiatu Bielskiego Jan Borowski, który w imieniu starosty podziękował wójtowi za kolejny rok dobrej współpracy. Złożył też życzenia w imieniu powiatu dla całej społeczności gminy Jasienica. Wykorzystał również okazję, aby przypomnieć najważniejsze działania Powiatu na terenie gminy. Wymienił tu inwestycje drogowe, wiele z udziałem dofinansowania z budżetu Gminy Jasienica. Wykonano m.in. nowy przepust na ul. Strumieńskiej wartości 579 tys. zł (w tym 200 tys. zł dofinansowania z budżetu Państwa). Zmodernizowano też ponad 3 km drogi Międzyrzecze-Mazańcowice, w tym wypadku koszty wyniosą 8 mln zł całość, w połowie to dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, resztę kosztów po połowie podzielą się Powiat i Gmina. Odbiór prac został zaplanowany na styczeń. Rozpoczęto również przebudowę odcinka o długości 3,5 km drogi Rudzica-Międzyrzecze, planowany termin zakończenia to kwiecień 2023 r. Wartość wyniesie 12,2 mln zł, w tym przypadku także w połowie dofinansowanie pochodzi ze źródeł zewnętrznych, resztę pokryją solidarnie Powiat i Gmina.

Janusz Pierzyna podziękował staroście i Radzie Powiatu Bielskiego za całą dotychczasową współpracę, bo dzięki temu w naszej gminie szybciej następują modernizacje dróg, poprawia się ich stan techniczny i komfort dojazdu mieszkańców do domu i pracy. To poprawia standard życia mieszkańców. Wójt przekazał, że Gmina Jasienica znalazła się wysoko w pierwszym ogólnopolskim rankingu Serwisu Samorządowego PAP „Gmina dobra do życia” – jako 26. w województwie śląskim, ale bez uwzględniania dużych miast zajmuje już 10. Miejsce w regionie. W powiecie bielskim gmina Jasienica zajęła 2. miejsce.

Janusz Pierzyna poinformował również o działaniach swoich oraz podległych mu instytucji w ostatnich tygodniach. Doszło do podpisania aktu notarialnego sprzedaży działki o powierzchni 1,9 hektara na Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej za 3,66 mln zł, co daje cenę netto 150 zł za mkw. Zakończyła się budowa skateparku w Jasienicy, w tym wypadku koszt wyniósł 345 860 zł. Dobiegły końca również ostatnie w tym roku prace na drogach w gminie Jasienica, tj. drodze do gruntów rolnych, ul. Szkolnej w Jasienicy (koszt 495 615,28 zł), a także remonty dróg gminnych: św. Jana Sarkandra w Iłownicy (58 325,37 zł), Zagóra w Grodźcu (87 428,50 zł) i św. Floriana w Międzyrzeczu Dolnym (256 917,72 zł).

Na ostatniej sesji radni na wniosek wójta Janusza Pierzyny ostatni raz w tym roku uzupełnili tegoroczny budżet Gminy Jasienica. I tak, zwiększyły się dochody budżetu o ponad 7 mln zł do kwoty 163 475 665,61 zł. – To cieszy, bo są to dodatkowe pieniądze, jakie wpłynęły na konto naszego budżetu, dzięki temu zwiększyły się nasze możliwości inwestycyjne – mówił Janusz Pierzyna. W dodatkowej kwocie znalazło się 1,12 mln zł jako zwiększenie udziału w podatkach, które dokonały się w ciągu roku w stosunku do planów, a także 6,894 mln zł, które na inwestycje pozyskał dodatkowo wójt z funduszy zewnętrznych. Chodzi o 5 186 000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwach Jasienica-Biery od ul. Cieszyńskiej do ul. Bocznej w Bierach oraz 1 708 112 zł na budowę pompowni przeciwpożarowej z odcinkiem sieci wodociągowej do celów ppoż. na terenie Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej.

Radni uchwalili również budżet Gminy Jasienica na 2022 r. Według założeń dochody wyniosą 122 417 495,50 zł, zaś wydatki 141 331 758,86 zł. – To ostrożny plan na przyszły rok. Sytuacja finansowa naszego budżetu jest bardzo dobra, ale nie wiemy, co zdarzy się w przyszłym roku – ostrzegał wójt. Wiele gmin staje przed faktem, że planuje wydatki mając ograniczone dochody i zmniejszone możliwości zadłużania się. Wójt dodał, że Gmina Jasienica ma duże możliwości: pozyskanych kilka milionów złotych z zewnętrznych źródeł, wypracowaną nadwyżkę, głównie pozyskaną ze sprzedaży gruntów na Strefie, także tanią linię kredytową, którą w każdej chwili w cięższym okresie będzie można w przyszłości wykorzystać. – Na razie nadwyżkę szacujemy ostrożnie, bo jej jeszcze nie znamy. Mam nadzieję, że już w styczniu będziemy mogli ją dokładnie określić, i liczę, że pozwoli nam ona na realizację naszych ambitnych planów na rzecz rozwoju gminy – mówił wójt.

Radni jednogłośnie przyjęli budżet na przyszły rok i oklaskami nagrodzili wójta. – Dziękuję za te oklaski. To nasza wspólna praca, bardzo serdecznie wam dziękuję za tę jednomyślność, bo ona oznacza wzajemne zrozumienie w skali wszystkich sołectw naszej gminy – mówił wójt.

Wójt podsumował również miniony rok. – To był ciężki okres, ale udany, przyniósł nam liczne inwestycje – mówił. Wymienił m.in. oddanie do użytku dużej sali gimnastycznej przy szkole w Międzyrzeczu Górnym wartości 4,5 mln zł, kolejną budowę o podobnej wartości, tj. segment Szkoły Podstawowej w Świętoszówce, który zostanie oddany do użytku za dwa miesiące, kontynuację kosztem 7 mln zł budowy strażnicy OSP Jasienica i rozbudowy Urzędu Gminy, inwestycji wartej łącznie 13 mln zł. Przypomniał, że wkrótce zostanie oficjalnie oddana do użytku przebudowana droga Mazańcowice-Międzyrzecze Dolne, do której z budżetu Gmina Jasienica dołożyła 2,5 mln zł. Do tego należy doliczyć liczne remonty i modernizacje dróg gminnych. Wszystko to daje wydatki na ponad 20 mln zł.

Tak szeroki front inwestycyjny był możliwy dzięki kilku czynnikom, m.in. pozyskiwaniu dofinansowań ze źródeł zewnętrznych, ale w dużej mierze dzięki sprzedaży działek w Strefie. W tym roku Gmina sprzedała grunty o łącznej powierzchni 9 hektarów o wartości 17 mln zł.

Złożył też podziękowania za cały miniony rok. – Bardzo dziękuję za to, że mogliśmy tak dobrze współpracować, zgodnie, dochodziliśmy do zgody, mimo że każde sołectwo ma przecież swoje własne spojrzenie na inwestycje. Dziękuję radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy i podległym jednostkom, za to, że mogliśmy bez przeszkód realizować zadania dla naszych mieszkańców – mówił Janusz Pierzyna.

Podziękował również służbom i pracownikom dbającym o bezpieczeństwo mieszkańców gminy Jasienica, służbom medycznym z gminnych ośrodków zdrowia oraz z całego regionu, zwłaszcza tym, którzy walczyli z covidem, ratownikom, druhom z OSP. Za ciężką pracę podziękował pracownikom Zakładu Komunalnego, pomocy społecznej oraz nauczycielom i pracownikom oświaty. – Dla was to również był ciężki okres, również byliście szczególnie narażeni – mówił. Podobnie dziękował pracownikom biblioteki i ośrodka kultury, klubom sportowym, które licznie działają na terenie gminy Jasienica.

Wśród wymienionych, którym Janusz Pierzyna dziękował, znaleźli się także członkowie zespołów regionalnych, kultywujących tradycje regionu, a także wszyscy artyści. Podziękował też wszystkim stowarzyszeniom, policjantom z Komisariatu Policji, duchownym katolickim, ewangelickim i innych wyznań za wsparcie udzielane wiernym mieszkańcom gminy. – Dziękuję też mieszkańcom za to, że w tym ciężkim roku wytrwali, a wielu z nich włączyło się w pomoc drugiemu człowiekowi – mówił. Podziękował również licznym instytucjom, które współpracowały z Gminą Jasienica.

– Przechodzimy do następnego roku, mam nadzieję, że dobrego. Mamy dobrą sytuację finansową, nadwyżkę, pozyskane dofinansowanie i zapas w postaci gruntów na Strefie. Będzie nas stać na zrealizowanie wszystkich inwestycji służących poprawie życia i tworzeniu warunków rozwoju na kolejne dziesięciolecia – mówił Janusz Pierzyna. – Życzę wam ludzkiej życzliwości, aby okazane serce i bezinteresowność wróciły do was. Wszystkiego dobrego dla was i waszych rodzin – dodawał.

Podziękowania za inwestycje i współpracę, a także życzenia złożyli też wiceprzewodnicząca Genowefa Kopeć, sołtys Maria Mrzyk z Międzyrzecza Górnego, sołtys Jasienicy Bronisław Szalbot, radna i sołtys Bier Maria Bury oraz przewodniczący Rady Gminy Jasienicy Czesław Machalica. Przypomniał on postać śp. Franciszka Handzla, który zmarł w tym roku. Podziękował też wszystkim, którzy pracowali w Radzie i z nią współpracowali, a przede wszystkim wójtowi Januszowi Pierzynie.

Na scenie widowiskowej GOKu, wójt wręcza Stanisławowi Urbanowi dyplom za działalność artystyczną.

Na scenie widowiskowej GOKu, wójt wręcza Florianowi Kohutowi dyplom za działalność artystyczną.

Na scenie widowiskowej GOKu, wójt wręcza Juliuszowi Wątrobie dyplom za działalność artystyczną.

Na scenie widowiskowej GOKu, przewodniczący rady gminy wręcza Florianowi Kohutowi kwiaty.

 

Zobacz też:

PIWOWAR W KADRZE NARODOWEJ

Julia Piwowar została powołana do kadry narodowej w badmintonie.

DOŻYNKI GMINNE

Gazdowie Magdalena i Wojciech Janik, Wójt Gminy Jasienica, Rada Sołecka w Międzyrzeczu Górnym, Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy zapraszają na Dożynki Gminne, które odbędą się 28 sierpnia 2022 r. (niedziela) w Międzyrzeczu Górnym.

Premierowy mecz w okręgówce

Drużyna KS Międzyrzecze wygrała w pierwszym meczu okręgowym pokonując 4:0 Pasjonat Dankowice.

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica