GMINNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA

2022-05-11

Strażackie święto w sobotę 7 maja w Iłownicy stało się okazją do podziękowania druhom z 12 jednostek OSP w gminie Jasienica oraz do przekazania nowego wozu bojowego miejscowej OSP.

– Przez dwa lata pandemii nie mieliśmy zbyt wielu okazji, aby dać wyraz naszej wdzięczności wobec wszystkich druhów, którzy w tym trudnym czasie nieśli pomoc nie zważając na zagrożenia dla swojego zdrowia i życia – mówił wójt Janusz Pierzyna, jednocześnie prezes Gminnego Oddziału Związku OSP RP. – A jednocześnie możemy cieszyć się kolejnym nowym wozem, jaki wszedł do podziału bojowego naszego gminnego OSP – dodawał.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele Jana Pawła II w Iłownicy. Następnie zaproszeni goście oraz pododdziały przejechały na plac przed jednostką OSP Iłownica, gdzie dowódca uroczystości złożył meldunek Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Arkadiuszowi Krzemińskiemu. Przybyłych gości przywitał Janusz Pierzyna, członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Katowicach.

Wśród gości byli: proboszcz parafii w Rudzicy ks. kanonik Jacek Wójcik, wiceminister w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Jan Kawulok, radna Sejmiku Wojewódzkiego Ewa Żak, przewodniczący Rady Powiatu Bielskiego Jan Borowski, Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP brygadier Arkadiusz Krzemiński, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej starszy brygadier Zbigniew Mizera, przewodniczący Rady Gminy Jasienica Czesław Machalica wraz z radnymi, prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Bielsku-Białej Stanisław Nycz, a także Marcin Komorowski, dyrektor generalny firmy Szcześniak Pojazdy Specjalne, która wykonała wóz dla Iłownicy na bazie samochodu ciężarowego marki Renault D16.

Obecni byli również członkowie Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Jasienicy, obok prezesa Janusza Pierzyny, wiceprezesi Florian Feruga, Krzysztof Kuś i Wiesław Siąkała, sekretarz Joanna Olczyk, skarbnik Aleksander Szymala, zastępca komendanta gminnego Zbigniew Żur, członek Prezydium odpowiedzialny za Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Artur Duława, członkowie: Stanisław Cebulak, Adam Pośpiech, Janusz Czylok, Sławomir Duźniak, Antoni Żur, Krzysztof Droździk, Andrzej Stańco, Mariola Kurzius, Bronisław Wydra, Łukasz Piszczałka, Roman Nowak, Józef Stroka, Andrzej Mucha i Marcin Kieczka. W uroczystościach brał udział prezes jednostki OSP w Iłownicy Roman Marekwica, a od niedawna również Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Bielsku-Białej. Obchody uświetniła Orkiestra Dęta OSP Mazańcowice pod batutą Mieczysława Orlickiego oraz poczty sztandarowe wszystkich 12 jednostek OSP z gminy Jasienica.

Z okazji strażackiego święta wręczono także odznaczenia i medale dla członków OSP z dwunastu jednostek z terenu Gminy Jasienica, którzy szczególnie przysłużyli się lokalnemu ochotniczemu pożarnictwu. Kolejnym punktem uroczystości było uroczyste przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA renault D16, zakupionego za kwotę 831 726,00 zł. Zakup został sfinansowany ze środków:

•        Gminy Jasienica: 381 726, 00 zł

•        Marszałka Województwa Śląskiego: 200 000, 00 zł

•        Komendanta Głównego ze środków ubezpieczeniowych: 250 000, 00 zł.

 

– Samochód jest tylko narzędziem, ale bardzo ważnym dla sprawnego przeprowadzenia akcji bojowych. Dlatego chciałem serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do nabycia tego pojazdu – mówił wójt wręczając podziękowania dla Komendanta Głównego PSP, Komendanta Wojewódzkiego PSP, Marszałka Województwa Śląskiego i Firmie Szcześniak.

– To radosny dzień. Przez dwa lata nie mogliśmy się spotkać, więc teraz wykorzystujemy okazję, aby podziękować Wam za to, że ani na chwilę nie ograniczaliście swojego działania. Gdy trzeba było z ofiarnością nieśliście pomoc – mówił wójt Janusz Pierzyna zwracając się do druhów z gminnych jednostek OSP. – Mimo zagrożenia dla własnego zdrowia i życia zawsze byliście pierwsi na miejscu nieszczęścia, nigdy nie pozostawiliście drugiego człowieka bez udzielenia mu pomocy. Wzięliście też na swoje barki dodatkowe obowiązki, bo wasze wsparcie podczas działań przeciwdziałających pandemii były i są nieocenione – dodawał.

Wójt mówił również o wdzięczności dla strażaków. – Gdy w dniu święta strażackiego honorujemy poświęcenie i służbę naszych druhów ochotników, to w kościele i podczas uroczystości z reguły uczestniczą tylko strażacy i ich rodziny. Pojawia się więc refleksja, że w obchodach powinni brać udział także ci, którzy uzyskali pomoc od strażaków w różnych okresach swojego życia, powinni podziękować za to, że był ktoś, kto ich ochronił. To trochę smutne, że wdzięczność nie przejawia się w udziale w tego rodzaju uroczystościach – mówił Janusz Pierzyna.

Wskazał również, że najczęściej dostrzegamy ofiarną służbę strażaków wtedy, gdy sami potrzebujemy pomocy. – Ale są takie dni, jak Święto Strażaka, aby podziękować, za to, że są ludzie, którzy mimo własnych obowiązków, kosztem czasu przeznaczonego dla rodziny i swoich pasji, gdy tylko zawyje syrena, odkładają wszystko na bok i jadą na ratunek, często w nieznane. Bo nigdy nie wiedzą, co ich czeka na miejscu. Nie ma w Polsce drugiej takiej służby, która byłaby w stanie tak szybko i sprawnie nieść pomoc – mówił Janusz Pierzyna.

Dziękując druhom podkreślił, że o strażacką służbę trzeba stale dbać. – Trzeba dopilnować, aby zawsze byli ludzie, którzy są gotowi służyć, aby mieli godziwe warunki, aby ich poświęcenie mogło zostać należycie i w pełni wykorzystane – dodawał. Przypomniał, że większość remiz w ostatnich latach albo została postawiona na nowo, albo przeszła gruntowną rozbudowę i modernizację. Wszystkie są nowocześnie wyposażone, większość ma też nowe i nowoczesne wozy bojowe. W ostatnich czterech latach gminne straże wzbogaciły się o siedem pojazdów ratowniczo-gaśniczy, zakupionych dzięki pozyskanemu dofinansowaniu i przy wsparciu pieniędzy z budżetu Gminy. Dzięki dobremu wyposażeniu i ciągłemu podnoszeniu własnych kwalifikacji strażacy reagują bardzo szybko na zdarzenia, a tym samym nie dopuszczają do rozprzestrzeniania się zagrożenia.

Podczas uroczystości zostały również odczytane listy do uczestników uroczystości od Jana Chrząszcza, I Wicewojewody Śląskiego, oraz Jakuba Chełstowskiego, Marszałka Województwa Śląskiego.

Zaproszeni goście przed wejściem do strażnicy OSP Iłownica. Z trybuny z herbem Związku OSP RP przemawia wójt Janusz Pierzyna, jednocześnie prezes gminnego związku OSP.

Nowy wóz strażacki OSP Iłownica z maską przystrojoną kwiatami i biało-czerwoną wstęgą, widok od przodu.

Z trybuny z herbem Związku OSP RP przed wejściem do strażnicy OSP Iłownica przemawia wójt Janusz Pierzyna, jednocześnie prezes gminnego związku OSP.

Strażacka orkiestra dęta swoim występem uświetniła uroczystość Dnia Strażaka w Iłownicy.

Stoją na placu przed strażnicą OSP Iłownica, od lewej: prezes Gminnego Związku OSP RP w Jasienicy Janusz Pierzyna, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Bielsku-Białej Stanisław Nycz, zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Arkadiusz Krzemiński i Komendant Miejski PSP w Bielsku-Białej st. bryg. Zbigniew Mizera. Prezes jednostki OSP Iłownica Roman Marekwica podziękował im za wsparcie w pozyskaniu nowego wozu bojowego.

Nowy wóz strażacki OSP Iłownica przystrojony biało-czerwoną wstęgą, widziany z boku.

Prezes gminnego OSP Janusz Pierzyna odznacza medalami zasłużonych strażaków.

Kompania reprezentacyjna Gminnego Związku OSP RP w Jasienicy wraz z pocztami sztandarowymi jednostek OSP.

Nowy wóz strażacki OSP Iłownica przystrojony kwiatami i biało-czerwoną wstęgą, widziany z boku.

Kompania reprezentacyjna Gminnego Związku OSP RP w Jasienicy wraz z pocztami sztandarowymi jednostek OSP.

Poczty sztandarowe jednostek OSP z gminy Jasienica.

Poczty sztandarowe jednostek OSP z gminy Jasienica.

Poczty sztandarowe jednostek OSP z gminy Jasienica.

 

Odznaczeni podczas gminnych obchodów Dnia Strażaka

Imie i nazwisko

Jednostka OSP

Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa

Henryk Tolasz

OSP Grodziec

Anna Berek

OSP Jasienica

Damian Orlicki

OSP Mazańcowice

Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa 

Krzysztof Pochcioł

OSP Grodziec

Robert Hajdrych

OSP Landek

Bartłomiej Brzuska

OSP Landek

Tomasz Kłaptocz

OSP Mazańcowice

Grzegorz Dziadek

OSP Roztropice

Krzysztof Gawlas

OSP Rudzica

Arkadiusz Faruga

OSP Wieszczęta

Dawid Faruga

OSP Wieszczęta

Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa 

Daniel Jancarczyk

OSP Grodziec

Dariusz Faruga

OSP Iłownica

Szymon Kidoń

OSP Iłownica

Wojciech Hulboj

OSP Jasienica

Jakub Babiarczyk

OSP Jasienica

Daniel Hajdrych

OSP Landek

Krystian Śpiewak

OSP Łazy

Bogumiła Bierska

OSP Roztropice

Jarosław Gawlas

OSP Rudzica

Paweł Faruga

OSP Wieszczęta

Daniel Gaś

OSP Wieszczęta

Medal Zasłużony dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu Bielskiego

Stanisław Kubaczka

OSP Grodziec

Edward Sojka

OSP Iłownica

Janusz Cholewik

OSP Jasienica

Artur Duława

OSP Rudzica

Dariusz Borowski

OSP Rudzica

Zobacz też:

Świat bez barier

Świat dostępny dla każdego człowieka – również dla osób borykających się z niepełnosprawnościami czy chorobami – to projekt przygotowany przez uczniów i dzieci przedszkolne z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Iłownicy. Efektem końcowym było wykonanie przez uczestników pięknych prac plastycznych.

XXI BIEG FLORIAŃSKI

W sobotę 20 maja odbył się 21 Bieg Floriański orgaznizowany przez OSP w Świętoszówce, na cześć patrona strażaków św. Floriana. Pogoda dopisała, a atmosfera imprezy była jak zawsze wyjątkowa.

Nowy numer Jasienicy

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami w najnowszym numerze miesięcznika „Jasienica”, bezpłatnie dostępnego w punktach kolportażu na terenie całej gminy.

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica