Wójt ponownie w Zarządzie Aglomeracji

2024-06-20

Wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna ponownie został wybrany do Zarządu Aglomeracji Beskidzkiej na nową kadencję.

Przypomnijmy, że Aglomeracja Beskidzka zrzesza samorządy południowej części województwa śląskiego, w tym gminy powiatu bielskiego, czyli także Gminę Jasienicę. Łącznie przynależy do niej 41 samorządów. Organizacja reprezentuje na forum województwa i szerzej, kraju, interesy południa – Śląska Cieszyńskiego, Beskidu Śląskiego, Żywieckiego i Małego, części znajdujących się po stronie województwa śląskiego. W poprzedniej kadencji Janusz Pierzyna, reprezentując gminy powiatu bielskiego, również pełnił funkcję członka Zarządu Aglomeracji.

W poniedziałek 10 czerwca odbyło się pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka w nowej kadencji samorządowej. Przyjęto sprawozdanie Zarządu minionej kadencji. Wśród najważniejszych działań Stowarzyszenia w tym okresie wskazano wybór do dofinansowania projektu dotyczącego modernizacji linii kolejowej nr 190 na odcinku Bielsko-Biała – Skoczów w ramach programu Kolej Plus, zakończenie prac nad „Strategią Zintegrowanego Rozwoju Terytorialnego Aglomeracji Beskidzkiej na lata 2021-2027 (z perspektywą do roku 2030)” oraz nad „Planem Zrównoważonej Mobilności dla Aglomeracji Beskidzkiej 2040+”, a także zakończenie wdrażania Regionalnych Inwestycji Terytorialnych 2014-2020.

Dokonano także wyboru nowych władz Aglomeracji Beskidzkiej. Ze statutowych ustaleń w Zarządzie zasiadają Prezydent Miasta Bielska-Białej jako statutowy Przewodniczący (Jarosław Klimaszewski), Starosta Bielski (Andrzej Płonka), Starosta Cieszyński (Janina Żagan), Starosta Żywiecki (Adrian Midor), Burmistrz Cieszyna (Gabriela Staszkiewicz), Burmistrz Czechowic-Dziedzic (Marian Błachut) oraz Burmistrz Żywca (Antoni Szlagor), Wójt Gminy Jasienica (Janusz Pierzyna), Wójt gminy Goleszów (Sylwia Cieślar), Burmistrz Strumienia (Anna Grygierek), Wójt gminy Jaworze (Anna Skotnicka-Nędzka), Wójt gminy Radziechowy-Wieprz (Maciej Mika) oraz Wójt gminy Świnna (Wojciech Urbański).

Omówiono również kwestie finansowania inwestycji ze środków europejskich w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT) oraz organizację planowanych projektów własnych Stowarzyszenia w najbliższych latach. Na realizację instrumentów terytorialnych takich jak ZIT oraz realizację projektów strategicznych Aglomeracja Beskidzka pozyskała dla siebie i dla swoich członków ok. 350 mln euro. Są to inwestycje z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, zrównoważonej mobilności (w tym regionalnych tras rowerowych), kultury i turystyki, ochrony różnorodności biologicznej, szkolnictwa branżowego, niwelowania skutków działalności przemysłowej oraz wsparcia kompetencji kadr jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie: aglomeracjabeskidzka.eu

Zobacz też:

Sukces Zespołów z Mazańcowic

Sukces na Festiwalu w Prewezie odniosły mazańcowiskie zespoły „Veravoce” dyrygowany przez Magdalenę Przemyk oraz Chór Hejnał Mazańcowice pod batutą Krzysztofa Przemyka.

Rok na Lokalnym Targowisku: Opowieść o Czterech Porach Roku

Ekologiczne Targowisko w Jasienicy ma już rok. Kolorowe i pełne życia bardzo szybko stało się miejscem nie tylko sprzedaży poszukiwanych produktów, zwłaszcza sezonowych, ale i spotkań sąsiadów, rolników, producentów i rzemieślników, a także sprzedawców, mieszkańców gminy Jasienica i okolic.

Nazwy ulic dla Jasienicy

W najbliższym czasie ulice we wszystkich sołectwach będą miały nadane oficjalne nazwy. Obecnie trwa procedura nadawania nazw ulic w sołectwie Jasienica.

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica