DROGA DO PSZOK GOTOWA

2019-10-14

Zakończono prace przy budowie drogi do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jasienicy.

– W miejscu zniszczonej i wąskiej drogi do PSZOK powstała nowa jezdnia – wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna. Drogę wykorytowano, stary podkład z płyt betonowych został usunięty, w tym miejscu pojawił się nowy, mocny podkład. Na odcinku 240 m została poszerzona od 5,5 do 7,5 w miejscu mijanki i obustronnie obramowana krawężnikiem. Stary podkład z płyt betonowych usunięto, zastąpił go nowy, bardziej wytrzymały. Wykonano również odwodnienie, wymieniono stary przepust. – Wykonane prace, które wzmocniły drogę, powinny rozwiązać problemy z podtopieniami, jakie pojawiają się w tym miejscu przy większych ulewach – wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna.

Całość przebudowy kosztowała ponad 923 tys. zł, z czego prawie 370 tys. zł stanowi dofinansowanie, jakie wójt Janusz Pierzyna pozyskał z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Nowa droga rozwiązała przede wszystkim problemy z bezpiecznym dojazdem do PSZOK, co wpłynie na polepszenie gospodarki odpadami, której istotną częścią jest właśnie to miejsce. Wójt zapowiada, że w najbliższym postępowaniu przetargowym zamierza doprowadzić do tego, aby od roku 2020 PSZOK był dostępny dla mieszkańców trzy razy w tygodniu.

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej