Gospodarka odpadami

Harmonogram wywozu odpadów

 
PAPIER I TEKTURA
 
TWORZYWA I METALE
 
SZKŁO
 
BIOODPADY
 
POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGACJI
 
ZIELONE
 
POPIÓŁ
Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej