Gospodarka odpadami

Jak segregować?

Odpady odbierane u źródła (spod posesji/nieruchomości)

ikona worek papier i tektura
ikona worek tworzywa sztuczne i metale
ikona worek szkło
ikona pojemnik bioodpady
ikona pojemnik pozostałości po segregacji i zatłuszczone odpady
ikona pojemnik odpady zielone
ikona pojemnik popiół

Odpady przyjmowane w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

ikona kontener odpady medyczne ikona kontener igły, strzykawki (cukrzyk) ikona kontener leki
Chemikalia, farby lakiery, rozpuszczalniki ikona kontener baterie
ikona kontener odpady problemowe
ikona kontener sprzęt elektryczny (AGD) i elektroniczny ikona kontener żarówki, świetlówki
ikona kontener tekstylia i odzież
ikona kontener odpady remontowo-budowlane ikona kontener gruz
ikona kontener stolarka budowlana (bez szyb)
ikona kontener szkło budowlane
ikona kontener styropian
ikona kontener materiały izolacyjne
ikona kontener papa, ondulina
ikona kontener folia, tworzywa sztuczne
ikona kontener kartony
ikona kontener odpady wielkogabarytowe
ikona kontener opony
ikona kontener odpady biodegradowalne gałęzie, tuje ikona kontener odpady zielone trawa, liście
ikona kontener popiół
ikona dzwon papier ikona dzwon plastik ikona dzwon szkło ikona dzwon puszki

Odpady rolnicze

Będą przyjmowane tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania przez Gminę Jasienica dofinansowania z NFOŚiGW

ikona kontener folia po sianokiszonkach ikona kontener big bag po nawozach
ikona kontener worki po nawozach ikona kontener sznurki, siatki do owijania balotów
Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej