GMINA JASIENICA BEZ SMOGU

2019-12-17

 

Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna zorganizował spotkanie „Gmina Jasienica bez smogu”, dotyczące metod skutecznej walki z niską emisją. Jednym ze sposobów może być stosowanie preparatu Sorbent ER-1.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele gminnych służb odpowiedzialnych za nadzorowanie emisji zanieczyszczeń w powietrzu. Producenci i ich regionalni przedstawiciele mieli też okazję zaprezentować swoje rozwiązania, zapobiegające niskiej emisji, m.in. preparatu Sorbent ER-1. – Pierwsze prezentacje wyglądają zachęcająco, warto więc w praktyce przetestować działanie preparatu – mówi wójt.

Preparat można stosować w domowych piecach węglowych jako dodatek do paliwa, który pozwoli na zminimalizowanie smogu. To kompozycja naturalnych minerałów, która umożliwia dopalanie węgla w palenisku, powodując w ten sposób redukcję ilości sadzy w kominie. Podwyższa on temperaturę spalania, co zwiększa jego efektywność o jedną trzecią, a tym samym oszczędność opału. Przede wszystkim jednak wyższa temperatura spalania w efekcie ogranicza wydzielanie dymu, pyłów, a także innych szkodliwych substancji. Dodatkowo, wchodząc w reakcję sorbent eliminuje szkodliwe oddziaływanie na ekrany wodne kotła i inne metalowe urządzenia, przedłużając ich trwałość. Preparat redukuje tlenki siarki, tlenki azotu, metale ciężkie, w tym niezwykle szkodliwą rtęć, a poprzez wprowadzenie do procesu spalania odczynu alkalicznego (zasadowego) powoduje korzystne zobojętnienie spalin.

Według producenta, preparat ma zastosowanie zarówno w dużych elektrowniach węglowych, jak i w małych kotłach i piecach opalanych węglem czy drewnem, nawet mokrym. Sorbent ER-1 to wieloskładnikowy produkt wytworzony na bazie rodzimych kruszyw, glinki kaolinowej i węglanu wapnia, a także naturalnych związków torfu na bazie związków kompleksowych węgla, wodoru i tlenu. Producent podkreśla też jego wysoką wydajność – w praktyce zastosowanie preparatu sprowadza się do wymieszania go z opałem w proporcji 2 do 100, czyli do 1 tony opału dodaje się 20 kg sorbentu.

Preparat posiada certyfikat Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakłady Higieny. – Łatwo się naocznie przekonać używając próbki naszego preparatu, że piec czy kocioł opalany węglem może nie dymić. Mgiełka wydostająca się z komina jest prawie niezauważalna – zapewnia generalny krajowy dystrybutor preparatu.

– Dystrybutor zgodził się dostarczyć bezpłatne próbki do naszej gminy, zamierzamy poprzez sołtysów rozdać je w sołectwach, zwłaszcza tym mieszkańcom, którzy posiadają stare kotły, i wypróbować – mówi wójt Janusz Pierzyna. Dodaje, że Sorbent ER-1 zostanie przetestowany również w kotłowniach strażnic OSP w Międzyrzeczu Dolnym i Międzyrzeczu Górny. – To dwa ostatnie już komunalne budynki użyteczności publicznej w naszej gminie, które jeszcze mają ogrzewanie węglowe, w pozostałych ogrzewanie zmieniliśmy na ekologiczne – wyjaśnia.

Próbki sorbentu będą do odbioru u sołtysów.

 

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej