Gmina w regionie

Gmina Jasienica leży w powiecie bielskim na południu województwa śląskiego na pagórkowatym obszarze u styku trzech krain geograficznych: Beskidu Śląskiego, Pogórza Cieszyńskiego i Kotliny Oświęcimskiej. Kulturowo i historycznie nierozerwalnie związana jest ze Śląskiem Cieszyńskim. Tę przynależność regionalną określają zwyczaje i tradycje ludowe, kultywowane przez mieszkańców gminy Jasienica. Do dzisiaj w mowie potocznej posługują się gwarą śląskocieszyńską i pieczołowicie przechowują typowy strój cieszyński, jeszcze niedawno powszechnie noszony.


Gmina z lotu ptaka

 

Jasienica należy do największych gmin w Polsce, w jej skład wchodzi 14 sołectw: Bielowicko, Biery, Grodziec, Iłownica, Jasienica, Landek, Łazy, Mazańcowice, Międzyrzecze Dolne, Międzyrzecze Górne, Roztropice, Rudzica, Świętoszówka i Wieszczęta.


Mapa gminy

 

To jednocześnie jedna z najstarszych miejscowości w powiecie bielskim. Pierwsza wzmianka, mówiąca o założeniu wsi przez biskupstwo we Wrocławiu, pochodzi z początku XIV w. W sąsiedztwie w pobliskim Grodźcu swoją rodową siedzibę zbudował słynny ród Grodzieckich. W czasach reformacji i kontrreformacji miejscowości obecnej gminy Jasienica podzieliły los całego regionu, zmieniając przynależność wyznaniową wraz ze zmianami książąt, właścicieli ziemi.


Pola uprawne

 

Pod koniec XVIII w. przez wieś została poprowadzona szosa cesarska. Sto lat później dotarła tutaj linia kolei żelaznej, dzięki czemu mogły powstać i prosperować słynne fabryki mebli. Obecnie poza rolnictwem przedsiębiorczość na terenie gminy Jasienica silnie związana jest z pobliskim Bielskiem-Białą i dwoma trasami tranzytowymi. Teren gminy Jasienica pokrywa gęsta sieć dróg, zarówno łączących ze sobą sołectwa, jak i samą gminę z najbliższymi miejscowościami. Bezpośrednie sąsiedztwo dróg, ekspresowej S1 i krajowej DK1, umożliwia szybką komunikację z pobliskim Bielskiem-Białą, także miastami Aglomeracji Górnośląskiej, a przez granicę w Cieszynie również z Republiką Czeską.


Przejscie

 

JASIENICA W LICZBACH

Gmina Jasienica składa się z czternastu sołectw, obejmujących obszar ponad 91 km kw., co stanowi 20 proc. powierzchni całego powiatu bielskiego. 60,4 proc. powierzchni gminy zajmują użytki rolne, zaś 6 proc. użytki leśne. Przez gminę Jasienica płynie 13 potoków o łącznej długości 65,1 km. Stawy zajmują 460 ha powierzchni. Na koniec 2023 roku gmina Jasienica liczyła 24 530 mieszkańców, w tym 12 056 mężczyzn i 12 474 kobiety. To o 34 osób więcej niż przed rokiem. W ub. roku w Gminie Jasienica urodziło się 170 dzieci, w tym 88 chłopców i 82 dziewczynek. Najpopularniejsze imiona dla chłopców to Nikodem, Tymoteusz i Jan, zaś dla dziewczynek – Hanna, Maria. W tym samym okresie zmarły 218 osoby, w tym 127 mężczyzn i 91 kobiet. Z kolei związek małżeński zawarło 197 mieszkańców. Warto dodać, że w Urzędzie Stanu Cywilnego Jasienica w 2023 roku wręczono 43 medale dla par małżeńskich obchodzących jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego. Rok wcześniej podobnych par małżeńskich było 44.

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica