Logo Głównego Inspektoratu Weterynarii
Informacje dla rolników
2023-01-27 - 2023-02-17

uwaga

Ważny komunikat dotyczący sytuacji epidemiologicznej w związku z ogniskami grypy ptaków.

czytaj więcej

Logo Głównego Inspektoratu Weterynarii
Informacje dla rolników
2023-01-24 - 2023-02-12

Komunikat - Ptasia Grypa

Informujemy, że tereny sołectw Bielowicko, Grodziec, Iłownica, Roztropice, Wieszczęta znajdują się w obszarze zagrożenia wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI...

czytaj więcej

Logo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Informacje dla rolników
2023-01-24 - 2023-02-14

Komunikat KRUS

Wysokość zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń emerytalno-rentowych w 2023 r.

czytaj więcej

Logo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Informacje dla rolników
2023-01-03 - 2023-08-31

KRUS INFORMUJE

KRUS informuje o zmianie wysokości minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.

czytaj więcej

Logo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Informacje dla rolników
2022-12-15 - 2023-03-31

wysokość składki na ubezpieczenie

Kasa informuje, że Uchwałą Nr 9 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 29 listopada 2022 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2023 r. (M.P. z 2022 r., poz. 1180).

czytaj więcej

Logo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Informacje dla rolników
2022-04-06 - 2023-02-01

INFORMACJA ARIMR

5 tys. zł, 6 tys. zł lub 7 tys. zł – wsparcie na działalność statutową kół gospodyń wiejskich

czytaj więcej

31 marca ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach dwóch poddziałań finansowanych z budżetu PROW 2014-2020.

czytaj więcej

Logo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Informacje dla rolników
2020-06-29 - 2023-02-01

ŻYCIE JEST PRZED TOBĄ, NIE W SMARTFONIE

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie informuje o akcji, której jest partnerem „Życie jest przed Tobą, nie w sma

czytaj więcej

Logo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Informacje dla rolników
2020-06-29 - 2023-02-01

ZASIŁEK OPIEKUŃCZY PRZEDŁUŻONY

KRUS informuje o przedłużeniu zasiłku opiekuńczego.

czytaj więcej

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica