ŻYCIE JEST PRZED TOBĄ, NIE W SMARTFONIE

2020-06-29 - 2024-06-20

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie informuje o akcji, której jest partnerem „Życie jest przed Tobą, nie w smartfonie”.

Od 16 czerwca ruszyła pełną parą kampania prewencyjna Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie pod nazwą „Życie jest przed Tobą, nie w smartfonie”. Jednym z partnerów projektu jest Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie. Akcja ma charakter profilaktyczno-edukacyjny a o jej przesłaniu możemy dowiedzieć się z przygotowanych w ramach kampanii spotów radiowych czy filmowych.

Organizatorzy projektu zwracają szczególną uwagę na problem korzystania ze smartfonów, w sposób niekontrolowany. Pomimo możliwości, jakie daje nam dostęp do nowoczesnej technologii, niesie on ze sobą wiele zagrożeń, jeśli korzystamy z niego niewłaściwie. Głównym celem działań inicjatorów projektu jest zapobieganie wypadkom w ruchu drogowym jak i w gospodarstwach rolnych. Według danych KRUS w 2019r. doszło do 12 909 wypadków przy pracy rolniczej, a większość z tych wypadków spowodowana była niezachowaniem należytej ostrożności podczas wykonywanych prac. Statystyki policyjne w tym zakresie są nieubłagalne i mówią same za siebie, gdyż na przejściach dla pieszych tylko w zeszłym roku w całej Polsce doszło do 2 864 wypadków, z czego 190 to wypadki ze skutkiem śmiertelnym. Szacuje sie, że co czwarty wypadek drogowy spowodowany jest przez korzystanie z telefonu dotykowego, dotyczy to zarówno kierującego samochodem, rowerem, jak i pieszego.

Analizując badania instytucji, które gromadzą dane na temat negatywnych skutków korzystania ze współczesnych urządzeń medialnych, dowiadujemy się bardzo niepokojących informacji. Źródła podają, że średnio co trzecie dziecko w wieku od 8 do 15 lat deklaruje uzależnienie od portali społecznościowych, co dziesiąty uczeń przyznaje, że nie rozstaje się z telefonem, a pierwszą czynnością po przebudzeniu młodego człowieka jest sięganie po smartfon. Ponad cztery godziny dziennie - tyle średnio młody Polak jest online, korzystając z telefonów dotykowych. Jak wskazują liczne badania dzieciom i młodzieży, spędzającej zbyt dużo czasu przed wyświetlaczem smartfona, tabletu lub telewizora grozi uszkodzenie struktury mózgu.

Coraz częściej okazuje się, że nieprawidłowe użytkowanie smartfona dotyka nie tylko tych, którzy poruszają się w cyberprzestrzeni, ale także w realnym świecie.

Reprezentujący na briefingu prasowym promującym kampanię, dyrektor OR KRUS w Częstochowie Piotr Dobosz wspomniał, że inicjatywa wspaniale wpisuje się w prewencyjny przedmiot działalności KASY, a jej założenia będą realizowane w praktyce podczas działań prewencyjnych w roku bieżącym na terenie całego województwa śląskiego.

Dane związane z prewencją wypadkową w rolnictwie naszego województwa budzą co najmniej zdziwienie: przez ostatnich 5 lat w województwie śląskim liczba wypadków zmalała o jedną trzecią, czyli 33 procent. W ciągu roku, w naszych licznych działaniach prewencyjnych bierze czynny udział blisko 10 tys. osób z 300 miejscowości, a w zakresie bezpieczeństwa pracy rolnej przeszkoliliśmy w 2019r. 20 tyś osób.

W ramach akcji "Życie jest przed Tobą, nie w smartfonie" został zorganizowany konkurs dla dzieci i młodzieży, polegający na napisaniu własnego utworu literackiego w wybranej formie: wiersz, opowiadanie, bajka. Prace będzie można nadsyłać do 16 lipca 2020 roku. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie: www.czestochowa.slaska.policja.gov.pl

Warto przypomnieć, iż z uwagi na zbliżający się okres wakacyjny, a co za tym idzie wzmożonych prac rolniczych, gdzie często angażowane są dzieci i młodzież w pomaganie bliskim, wspólna kampania prewencyjna ma na celu przestrzec i uświadomić zarówno rodziców, opiekunów jak i najmłodszych, że większość wypadków przy pracach rolniczych jest wynikiem braku zachowania należytej ostrożności m. in. przez korzystanie ze smartfona.

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica