Objazd Myśliwskiej w Jasienicy

2022-09-15 - 2023-01-02

Wykonawca Firma Instal Cymorek informuje, że w związku z rozpoczęciem prac związanych z przebudową przepustu na ul. Myśliwskiej w Jasienicy od środy 21 września wprowadza tymczasową organizację ruchu.

Zasady tymczasowej organizacji ruchu przedstawiamy w załączniku. Zostały one zatwierdzone przez Adelajdę Regiec-Bartoszek, naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, działającej w imieniu Starosty Bielskiego. Objazd będzie obowiązywał od 21 września do czasu zakończenia robót budowlanych.

Zmiana organizacji ruchu Jasienica ul. Myśliwska

Zobacz też:

komunikat krus

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2023 r.

kampania społeczna

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! "

Projekt uchwały

Zapraszamy do zapoznania się i zgłaszania opinii do projektu Programu współpracy  Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica