DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

2022-09-21 - 2022-11-30

Informujemy, że od dnia 21 września 2022 roku można składać wnioski o dodatek dla gospodarstwa domowego.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje gospodarstwom domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania jest:

  1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
  2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
  3. kocioł olejowy.

Warunkiem koniecznym otrzymania dodatku dla gospodarstw domowych jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków przed 11.08.2022 roku.

Wnioski należy składać do 30 listopada 2022 r.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych?

  • w Urzędzie Gminy w Jasienicy, Jasienica 159 parter, sala GOK w godzinach pracy Urzędu,
  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy: /t28qf48rdu/SkrytkaESP
  • przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 33 815 29 92, 33 815 32 96 lub na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy 

WNIOSEK

Zobacz też:

spotkanie konsultacyjne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska serdecznie zaprasza na otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowywanej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027.

BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy zaprasza na bezpłatne Profilaktyczne Przesiewowe Badanie Słuchu dla osób 50 +.

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Informujemy, że od dnia 21 września 2022 roku można składać wnioski o dodatek dla gospodarstwa domowego.

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica