DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

2022-09-21 - 2022-11-30

Informujemy, że od dnia 21 września 2022 roku można składać wnioski o dodatek dla gospodarstwa domowego.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje gospodarstwom domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania jest:

  1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
  2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
  3. kocioł olejowy.

Warunkiem koniecznym otrzymania dodatku dla gospodarstw domowych jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków przed 11.08.2022 roku.

Wnioski należy składać do 30 listopada 2022 r.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych?

  • w Urzędzie Gminy w Jasienicy, Jasienica 159 parter, sala GOK w godzinach pracy Urzędu,
  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy: /t28qf48rdu/SkrytkaESP
  • przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 33 815 29 92, 33 815 32 96 lub na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy 

WNIOSEK

Zobacz też:

komunikat krus

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2023 r.

kampania społeczna

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! "

Projekt uchwały

Zapraszamy do zapoznania się i zgłaszania opinii do projektu Programu współpracy  Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica