Jodek potasu

2022-10-14 - 2023-02-28

Gmina Jasienica jest przygotowana, by w przypadku zagrożenia skażeniem radiacyjnym wydać mieszkańcom tabletki jodku potasu.

Dystrybucja preparatu rozpocznie się dopiero po ogłoszeniu komunikatu przez właściwy organ administracji rządowej. Do tego momentu punkty pozostają zamknięte.

W celu odbioru tabletek Mieszkańcy proszeni są o udanie się do niżej wymienionych punktów!

Podkreślamy, że wszystkie działania związane z wydawaniem preparatu mają obecnie wyłącznie charakter prewencyjno-informacyjny.

Tabletki na terenie Gminy będą wydawane we wszystkich szkołach tj.:

  • Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jasienicy - dla mieszkańców sołectwa Jasienica,
  • Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mazańcowicach - dla mieszkańców sołectwa Mazańcowice,
  • Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Międzyrzeczu Górnym - dla mieszkańców sołectw Międzyrzecze Górne i Międzyrzecze Dolne,
  • Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzicy - dla mieszkańców sołectwa Rudzica,
  • Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Iłownicy - dla mieszkańców sołectwa Iłownica i Landek,
  • Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grodźcu - dla mieszkańców sołectwa Grodziec,
  • Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wieszczętach - dla mieszkańców sołectw Wieszczęta, Bielowicko, Roztropice,
  • Szkole Podstawowej w Świętoszówce - dla mieszkańców sołectw Świętoszówka i Biery,
  • Budynku Szkolnym w Łazach - dla mieszkańców sołectwa Łazy.

Informacje dotyczące stosowania i przyjmowania preparatu zawiera broszura informacyjna MSWiA

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Zobacz też:

Więcej prądu z Kartą Dużej Rodziny

Szczególne rozwiązania służące ochronie dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy są odbiorcami energii elektrycznej w 2023 r.

INFORMACJA

Wójt Gminy Jasienica podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do zbycia prawa własności nieruchomości.

Wniosek o zakup węgla

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Wójt Gminy Jasienica informuje, iż rozpoczął nabór wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego w ramach procesu sprzedaży węgla przez Urząd Gminy w Jasienicy.

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica