GMINA JASIENICA PRZYSTĄPIŁA DO RZĄDOWEGO PROJEKTU DOTYCZĄCEGO SPRZEDAŻY WĘGLA

2022-11-09 - 2022-12-31

Wójt Gminy Jasienica informuje, że Gmina przystąpiła do rządowego projektu dotyczącego sprzedaży węgla z przeznaczeniem dla uprawnionych gospodarstw domowych.

Z  dniem 3 listopada 2022 r.  weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Zgodnie z ustawą do końca grudnia 2022 roku mieszkańcy mogą zakupić 1,5 tony węgla na gospodarstwo domowe w preferencyjnej cenie do 2000 zł za tonę. 

Z preferencyjnych cen opału mogą skorzystać osoby fizyczne spełniające warunki uprawniające do otrzymania dodatku węglowego, czyli których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe (typu węgiel) i zgłosiły to źródło w CEEB.

Urząd Gminy Jasienica prowadzi obecnie przygotowania do realizacji tego zadania.

Zainteresowani mieszkańcy do dnia 18 listopada 2022 roku proszeni są o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel lub ekogroszek pod nr tel.:

  • 33 472 62 11, 33 472 62 12.

O dalszym trybie działania dot. m. in. miejsca, terminu składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego będą Państwo informowani na bieżąco.

Zobacz też:

komunikat krus

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2023 r.

kampania społeczna

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! "

Projekt uchwały

Zapraszamy do zapoznania się i zgłaszania opinii do projektu Programu współpracy  Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica