Informacja ZUS

2023-01-24 - 2023-01-31

Od 1 stycznia 2023 r. legitymacje emeryta-rencisty będą wydawane przez ZUS w formie elektronicznej. Będzie można z nich korzystać na własnym urządzeniu mobilnym, np. na telefonie, przy użyciu bezpłatnej aplikacji mobilnej mObywatel. W aplikacji wystarczy wybrać opcję „Dodaj dokument” i na wyświetlonej liście dokumentów wskazać Legitymacja emeryta-rencisty.

Dla emerytów i rencistów, którzy przed 1 stycznia 2023 r. otrzymali legitymację w formie plastikowej karty identyfikacyjnej, ZUS wyda automatycznie legitymację w wersji elektronicznej. Takie osoby będą mogły korzystać z obu wersji dokumentu -  tradycyjnej i elektronicznej.

Elektroniczna legitymacja, czyli mLegitymacja, działa tak samo jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie smartfona, osoba uprawniona potwierdzi, że jest emerytem lub rencistą i skorzysta z ulg i uprawnień jej przysługujących, np. zniżek do biletów.

 • Wygląd mLegitymacji:

Z lewej strony:

 1. Zdjęcie emeryta lub rencisty.
 2. Flaga RP.
 3. Hologram z godłem RP i napis RP.

Z prawej strony:

 1. Data ostatniego pobrania danych z rejestrów państwowych.
 2. Imiona emeryta, rencisty.
 3. Nazwisko emeryta, rencisty.
 4. Nr PESEL.
 5. Rodzaj świadczenia.
 6. Logo ZUS.

W dolnej części dokumentu:

 1. Data ważności mLegitymacji.
 2. Nr mLegitymacji.
 • Sposób aktywacji mLegitymacji:

Opis sposobu pierwszego:

 1. Uruchom aplikację mObywatel.
 2. Wybierz Dodaj dokument.
 3. Wskaż Legitymacja emeryta, rencisty.
 4. Pojawi się ikona mLegitymacji.

Opis sposobu drugiego:

 1. Jeśli nie masz zainstalowanej aplikacji m Obywatel, pobierz i zainstaluj ją korzystając ze sklepów Google Play lub App Store.

Emeryci lub renciści, którzy będą chcieli otrzymać tradycyjną legitymację w formie karty, będą musieli złożyć w tej sprawie wniosek (formularz ERL).

Ważne! Legitymacje emerytów i rencistów, które zostały wydane przed 2023 rokiem, są aktualne, zgodnie z nadanym terminem ważności.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej mLegitymacja.

Infografika prezentuje wygląd mLegitymacji:

 

Infografika prezentuje sposób aktywowania mLegitymacji.

Zobacz też:

komunikat krus

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2023 r.

kampania społeczna

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! "

Projekt uchwały

Zapraszamy do zapoznania się i zgłaszania opinii do projektu Programu współpracy  Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica