SZANOWNI MIESZKAŃCY!

2023-02-01 - 2023-03-20

Bardzo serdecznie dziękuję Wszystkim Mieszkańcom Gminy, którzy w terminie do dnia 28 lutego 2023 r. złożyli ankiety – zgłoszenia do obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jasienica 

Zebrane dane pozwolą nam wypełnić ustawowy obowiązek wynikający z art. 3 ust. 3pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) w którym jest zapisane, że gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przypominam, że każdy właściciel nieruchomości na terenie Gminy Jasienica wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków oraz podłączonej do kanalizacji sanitarnej powinien złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji prowadzonej przez Gminę.

W związku z powyższym jeszcze raz zwracam się do wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jasienica, których nieruchomości są wyposażone w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków bądź posiadają podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej, którzy jeszcze nie dokonali zgłoszenia o wypełnienie tego obowiązku, tj. dokonanie zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego/przydomowej oczyszczalni ścieków oraz podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej do dnia 20 marca 2023 r.

Pragnę Państwu przypomnieć, że każdy właściciel nieruchomości posiadający zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy od roku 2001 ma obowiązek podpisać umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Jasienica oraz okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi podczas kontroli.

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanej umowy z firmą posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jasienica, powinny to zrobić w jak najszybszym terminie.

Wójt Gminy Jasienica - mgr inż. Janusz Pierzyna

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Jasienica oraz na stronie Gminy Jasienica, www.jasienica.pl w zakładce Ochrona środowiska, Wywóz nieczystości ciekłych, jak również poniżej:

  • Dokumenty do pobrania

Pismo Wójta Gminy Jasienica 

Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jasienica.

Ankieta dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jasienica – zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zobacz też:

Informacja

Wójt Gminy Jasienica ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jasienicy oznaczonej jako dz. 938/1.

Co zrobić aby płacić mniej za ogrzewanie domu?

Zachęcamy do zapoznania się z programem Czyste Powietrze - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

ANKIETA OWES

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej /OWES/ prowadzony przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Bielskie Stowarzyszenie Teatr Grodzki serdecznie zaprasza Państwa do wypełnienia ankiety...

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica