nowy nabór w Programie Mój Prąd

2023-04-22 - 2023-12-22

W dniu 22.04.2023 r. uruchomiony został kolejny nabór w ramach Programu Mój Prąd. Program skierowany jest do Prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kWh do 10 kWh i rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net – billing.

Kto może skorzystać z dotacji?

Z dofinansowania mogą skorzystać trzy grupy beneficjentów:

  1. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,
  2. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,
  3. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu "Mój Prąd", pod warunkiem, że: 

► mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020 r.;

► zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022 r., zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;

► do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie "Mój Prąd".

Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.02.2020 r.

Na co można dostać dofinansowanie i w jakiej wysokości?

Wysokość dofinansowania (do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż):

  1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
  2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:

► 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);

► 3 000,00 zł (grupa 3 Wnioskodawców).

       3. Urządzenia dodatkowe:

  •  Magazyn ciepła/urządzenie grzewcze:

► Magazyn ciepła: 5 000,00 zł (np. zbiornik cwu z grzałką elektryczną, bufor ciepła)

► Gruntowe pompy ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;

► Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;

► Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600,00 zł;

► Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400,00 zł

  • Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł
  • System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł
  • Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł

Do kiedy trwa nabór?

Nabór wniosków trwa do 22.12.2023 r. lub do wyczerpania środków.

Więcej informacji na stronie internetowej.

Ekodoradca: Joanna Barut
jbarut@aglomeracjabeskidzka.eu
535-880-499

Zobacz też:

BURZA Z GRADEM

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje burze z gradem.

INFORMACJA

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych. Dotyczy: właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

KONSULTACJE SPOŁECZNE – PLAN DLA SOŁECTWA JASIENICA

Zarządzenie nr 0050.160.2023 Wójta Gminy Jasienica z dnia 2 czerwca 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. projektu zmiany MPZP Gminy Jasienica dla sołectwa Jasienica.

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica