nowy nabór w Programie Mój Prąd

2023-04-22 - 2023-12-22

W dniu 22.04.2023 r. uruchomiony został kolejny nabór w ramach Programu Mój Prąd. Program skierowany jest do Prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kWh do 10 kWh i rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net – billing.

Kto może skorzystać z dotacji?

Z dofinansowania mogą skorzystać trzy grupy beneficjentów:

  1. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,
  2. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,
  3. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu "Mój Prąd", pod warunkiem, że: 

► mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020 r.;

► zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022 r., zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;

► do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie "Mój Prąd".

Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.02.2020 r.

Na co można dostać dofinansowanie i w jakiej wysokości?

Wysokość dofinansowania (do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż):

  1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
  2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:

► 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);

► 3 000,00 zł (grupa 3 Wnioskodawców).

       3. Urządzenia dodatkowe:

  •  Magazyn ciepła/urządzenie grzewcze:

► Magazyn ciepła: 5 000,00 zł (np. zbiornik cwu z grzałką elektryczną, bufor ciepła)

► Gruntowe pompy ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;

► Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;

► Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600,00 zł;

► Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400,00 zł

  • Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł
  • System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł
  • Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł

Do kiedy trwa nabór?

Nabór wniosków trwa do 22.12.2023 r. lub do wyczerpania środków.

Więcej informacji na stronie internetowej.

Ekodoradca: Joanna Barut
jbarut@aglomeracjabeskidzka.eu
535-880-499

Zobacz też:

Czyste Sołectwo

Informujemy, że ruszyła kolejna edycja konkursu Czyste Sołectwo 2024, realizowanego przez organizację odzysku ASEKOL PL we współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów.

Wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne za domowników z działów specjalnych produkcji rolnej i pomocników rolnika od 1 kwietnia 2024 r.

V Edycja Konkursu dla Dzieci na Rymowankę

Zapraszamy dzieci rolników do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy.

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica