SPRZEDAŻ KOŃCOWA WĘGLA

2023-05-12 - 2023-05-26

Informacja dotycząca sprzedaży końcowej paliwa stałego  dla gospodarstw domowych.

Zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych ( Dz.U. 2022 r. poz. 2236 ze zm. ) Gmina Jasienica ogłasza sprzedaż końcową paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Ponadto informujemy:

  • wnioski o w/w zakup będą przyjmowane w wersji papierowej i elektronicznej od 15 maja 2023 r. do wyczerpania zapasów surowca, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r.,
  • wnioski złożone przed dniem 15 maja 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania,
  • szacunkowa ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej wynosi ok. 49 ton,
  • cena za jedną tonę paliwa stałego wynosi 1.695,00 zł/t,
  • brak limitu ilościowego paliwa stałego przypadającego dla jednego gospodarstwa domowego.

Wnioski o zakup rozpatrywane będą w kolejności wpłynięcia, do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

Treść w Biuletynie Informacji Publicznej.

WNIOSEK O ZAKUP WĘGLA.

PLAKAT INFORMACYJNY SPRZEDAŻ KOŃCOWA WĘGLA - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW OD 15 KWIETNIA 2023 DO WYCZERPANIA SUROWCÓW

 

Zobacz też:

BURZA Z GRADEM

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje burze z gradem.

INFORMACJA

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych. Dotyczy: właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

KONSULTACJE SPOŁECZNE – PLAN DLA SOŁECTWA JASIENICA

Zarządzenie nr 0050.160.2023 Wójta Gminy Jasienica z dnia 2 czerwca 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. projektu zmiany MPZP Gminy Jasienica dla sołectwa Jasienica.

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica