informacja

2023-05-29 - 2023-06-12

Informujemy, że w dniu 23 maja 2023 r. Gmina Jasienica zakończyła sprzedaż węgla na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U z 2022 r. poz. 2236 z póź.zm).

W okresie od listopada 2022 roku do 23 maja 2023 roku, 1337 gospodarstw domowych naszej gminy otrzymało wsparcie w załatwianiu spraw związanych z preferencyjnym zakupem węgla, co przełożyło się na sprzedaż 2695 ton węgla kamiennego różnego asortymentu (Kostka, Ekogroszek, Orzech). Przez cały okres prowadzenia sprzedaży mieszkańcy mogli kupować surowiec w cenie 1695 zł za tonę.

Jednocześnie informujemy, że w ustawie z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw, znalazła się nowelizacja, która przewiduje, że uprawniona osoba fizyczna, będzie mogła dokonać zakupu paliwa stałego w dowolnej gminie prowadzącej sprzedaż końcową albo od dowolnego innego podmiotu na podstawie zaświadczenia. Przedmiotowe zaświadczenia dla mieszkańców Gminy Jasienica wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy. Przepisy przewidują również, że przy sprzedaży końcowej nie ma limitów ilościowych dla jednego gospodarstwa domowego.

W związku z powyższym mieszkańcy Gminy Jasienica, którzy nadal są zainteresowani zakupem węgla na warunkach preferencyjnych, mogą nabyć węgiel w dowolnej gminie, która zamieściła w swoim Biuletynie Informacji Publicznej stosowną informację o sprzedaży końcowej.

Celem pozyskania szczegółowych informacji dotyczących zasad sprzedaży oraz nowych wniosków o zakup paliwa, należy zgłaszać się do gmin, które przystąpiły do tego procesu.

Zobacz też:

PRZYPOMINAMY!

W związku z remontem pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku główne drzwi Urzędu Gminy (od strony drogi Międzyrzeckiej) pozostają zamknięte.

ogłoszenie

Wójt Gminy Jasienica ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Międzyrzeczu Dolnym.

komunikat krus

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2023 r.

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica