nabór wniosków

2023-09-13 - 2023-09-22

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza uzupełniający nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej cz.2 Fundusz Ekologii. Wybrane zadania będą dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

I. Cel programu:

Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa.

II. Obszary tematyczne:

1. Ochrona środowiska, gospodarka wodna i zrównoważony rozwój.

2. OZE i efektywność energetyczna.

3. Przeciwdziałanie emisjom.

4. Fundusz Niskoemisyjnego Transportu.

III. Warunki dofinansowania:

1. Alokacja środków na realizację zadań wynosi 819 065,60 zł.

2. Intensywność dofinansowania w formie dotacji wynosi do 80%

3. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego beneficjenta wynosi do 8 000 zł.

4. Dotacja ma charakter ryczałtu i wypłacona zostanie po zakończeniu zadania.

IV. Beneficjenci:

Beneficjentem są osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną i zgodnie z art.33¹ k.c. stosuje się do nich przepisy o osobach prawnych, prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową lub ponadpodstawową.

V. Tryb i termin naboru wniosków:

Wnioski będą przyjmowane do dnia 22.09.2023 r. do godz.15:30, wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), na elektroniczną skrzynkę podawczą WFOŚiGW.

VI. Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o poniższe dokumenty:

1. Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej cz.2 Fundusz Ekologii

2. Regulamin naboru uzupełniającego wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej cz.2 Fundusz Ekologii

3. Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru - Katalog kosztów kwalifikowanych

4. Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru - Kryteria oceny wniosku załącznik 

VII. Formularze dokumentów do pobrania:

1. Wniosek A

2. Wniosek B1_PRWEE cz.2) Fundusz Ekologii

3. Oświadczenie do rozliczenia

Kontakt z Zespołem Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej: tel. 32 60 32 374, 32 60 32 387, 32 60 32 375, 32 60 32 379.

Zobacz też:

PRZYPOMINAMY!

W związku z remontem pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku główne drzwi Urzędu Gminy (od strony drogi Międzyrzeckiej) pozostają zamknięte.

ogłoszenie

Wójt Gminy Jasienica ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Międzyrzeczu Dolnym.

komunikat krus

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2023 r.

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica