Projekt uchwały

2023-11-17 - 2023-11-22

Zapraszamy do zapoznania się i zgłaszania opinii do projektu Programu współpracy Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Opinie do projektu, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą zgłaszać na wniosku stanowiącym załącznik do projektu uchwały, w terminie od dnia 17 listopada do dnia 22 listopada 2023r., do godziny 11:00.

Projekt uchwały znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Zobacz też:

Intensywne opady śniegu/

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu.

informacja

Informujemy, że dnia 4 grudnia 2023r. (poniedziałek) odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców dotyczące programu „Czyste Powietrze”.

konsultacje społeczne

Zarządzenie w sprawie  przeprowadzenia na obszarze Gminy Jasienica konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Jasienica w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jasienica na lata 2024-2028.

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica