PLAN DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH

2024-02-12 - 2024-02-29

Komisariat Policji w Jasienicy informuje, że w związku z zarządzeniem nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych /Dz. Urz. KGP.2016.26/, został sporządzony plan działań priorytetowych dla Gminy Jasienica, obejmujący następujące zagrożenia:

  1. Rejon dzielnicowego nr 0602 (Jasienica) - mł. asp. Paweł Cichocki - tel. 727 032 545

Podniesienie świadomości mieszkańców odnośnie mechanizmów działania sprawców cyberataków, związanych z tym zagrożeniem oraz postępowaniem w przypadku próby wyłudzenia danych, poprzez organizację spotkań ze społeczeństwem oraz informowanie mieszkańców w związku ze zleconymi zdaniami w trakcie pełnionej służby, odnośnie podnoszonej kwestii.

  1. Rejon dzielnicowego nr 0603 (Biery, Bielowicko, Grodziec, Łazy, Świętoszówka) – mł. asp. Mikołaj Kalfas – tel. 727 032 544 w zastępstwie mł. asp. Paweł Cichocki – tel. 727 032 545

Podniesienie świadomości mieszkańców odnośnie mechanizmów działania sprawców cyberataków, związanych z tym zagrożeniem oraz postępowaniem w przypadku próby wyłudzenia danych, poprzez organizację spotkań ze społeczeństwem oraz informowanie mieszkańców w związku ze zleconymi zdaniami w trakcie pełnionej służby, odnośnie podnoszonej kwestii.

  1. Rejon dzielnicowego nr 0604 (Rudzica, Roztropice, Landek, Wieszczęta, Iłownica) – st. sierż. Michał Kłyż – tel. 723 641 864

Zredukowanie ilości zagrożenia, a tym samym redukcja wykroczeń popełnianych przez kierujących, zwiększenie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do ZSP Rudzica oraz poprawa płynności ruchu przy ulicy Szkolnej w Rudzicy w związku z realizowanym planem priorytetowym w temacie niedozwolonego parkowania na odcinku drogi pożarowej oznaczonej znakiem D-41 strefa zamieszkania oraz zachowania kierujących, które mogą powodować blokowanie drogi pożarowej, zahamowanie płynności ruchu na ulicy Szkolnej w Rudzicy, a także ograniczyć widoczność dzieci przechodzących lub wychodzących ze szkoły.

  1. Rejon dzielnicowego nr 0605 (Mazańcowice, Międzyrzecze Górne, Międzyrzecze Dolne) – P.O. asp. Łukasz Bulowski -tel. 727 032 543

Zredukowanie ilości zagrożenia, a tym samym redukcja wykroczeń popełnianych przez kierujących, zwiększenie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do ZSP Mazańcowice, zwiększenie świadomości kierujących odnośnie stwarzanego zagrożenia dla pieszych uczestników ruchu drogowego w trakcie służby obchodowej. Współpraca w tym temacie z dyrekcją szkoły przez umieszczanie komunikatów w e-dzienniku, rozmowy z rodzicami uczniów uczęszczających do ZSP w Mazańcowicach.

Plan będzie realizowany w okresie od 1 lutego do dnia 31 lipca 2024 roku. Zgodnie z przyjętymi założeniami, dzielnicowi realizują czynności w celu poprawy sytuacji w poszczególnych rejonach m.in.. poprzez prewencyjne oddziaływanie na główne problemy wskazywane przez samych mieszkańców.

 

Zobacz też:

Czyste Sołectwo

Informujemy, że ruszyła kolejna edycja konkursu Czyste Sołectwo 2024, realizowanego przez organizację odzysku ASEKOL PL we współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów.

Wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne za domowników z działów specjalnych produkcji rolnej i pomocników rolnika od 1 kwietnia 2024 r.

V Edycja Konkursu dla Dzieci na Rymowankę

Zapraszamy dzieci rolników do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy.

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica