Ważne telefony

Komisariat Policji w Jasienicy

Adres: Zdrowotna 1401, 43-385 Jasienica

Telefon: 47 825 05 10

Telefony alarmowe

 • Europejski numer alarmowy - tel.: 112

 • Pogotowie Ratunkowe - tel.: 999

 • Straż Pożarna - tel.: 998

 • Policja - tel.: 997

 • Pogotowie Gazowe - tel.: 992

 • Pogotowie Energetyczne - tel.: 991

 • Pogotowie Wodno - kanalizacyjne - tel.: 994

 • Pogotowie Ciepłownicze - tel.: 993

Telefony informacyjne

 • Informacja o numerach miejscowych i zamiejscowych - tel.: 118913

 • Zegarynka - tel.: 9226

 • Ogólnopolska Pomoc Drogowa - tel.: 9637

 • Informacja o komunikacji kolejowej PKP - tel.: 9436

 • Informacja autobusowa krajowa PKS - tel.: 322538314

Telefony zaufania

 • Niebieska Linia - pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie: 801120002

 • Kryzysowy Telefon Zaufania: wsparcie i porady psychologiczne: 116123

 • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116111

 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800121212

 • Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci: 800100100

Zespół Zarządzanie Kryzysowego

 • Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej Wydział Zarządzania Kryzysowego: (33) 813-68-67(33) 813-68-69

Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności, obsługa programów unijnych: (33) 813-68-68

Sprawy obronne: (33) 813-68-69

Obrona cywilna i ochrona ludności, zarządzanie kryzysowe
tel.: (33) 813-68-69, pok. 406

 • Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego: 800-060-800

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica