Inwestycje zrealizowane w latach poprzednich

Zgodnie z realizowaną od wielu lat strategią zrównoważonego rozwoju tworzącego optymalne warunki dla życia obecnych i przyszłych pokoleń mieszkańców gminy Jasienica, ostatni okres stał pod znakiem inwestycji. Rok 2018 r. należy zaliczyć do szczególnie intensywnych pod względem inwestowania we wszystkich dziedzinach działalności Gminy Jasienica.

Należy przypomnieć, że na zdecydowaną większość projektów Gmina Jasienica pozyskiwała dofinansowanie z różnych źródeł zewnętrznych. Dzięki temu można było zrealizować znacznie więcej zadań, niż opierając się jedynie na środkach z budżetu Gminy Jasienica. Wielkim wsparciem planów i realizacji inwestycyjnych w 2018 r. były także dochody uzyskane z funkcjonującego, ale przygotowywanego przez wiele wcześniejszych lat, projektu Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej. Dochody te stworzyły stabilną sytuację budżetową i umożliwiły inwestowanie na wielką skalę.

ZAPLECZE SPORTOWO-GOSPODARCZE W RUDZICY

Zdjęcie zaplecza sportowego

Rozpoczęcie robót: 2017 r.

Wydatki w 2018 r. – 823 106 zł, w tym 787 400 zł z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Zakończenie robót: 2018 r.

ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MAZAŃCOWICACH

Zdjęcie budynku OSP w Mazanowicach

Rozpoczęcie robót: 2017 r.

Wydatki w 2018 r. – 3 583 762 zł

Zakończenie robót: 2019 r.

ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODŹCU

Zdjęcie budynku OSP w Grodźcu

Rozpoczęcie robót: 2017 r.

Wydatki w 2018 r. – 2 236 348 zł

Zakończenie robót: 2018 r.

BUDOWA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W MAZAŃCOWICACH

Zdjęcie budynku Ośrodka Zdrowia w Mazańcowicach

Rozpoczęcie robót: 2017 r.

Wydatki w 2018 r. – 1 462 052 zł

Zakończenie robót: 2019 r.

PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZU I TECHNOLOGII KOTŁOWNI GAZOWEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W RUDZICY

Zdjęcie instalacji Gazowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzicy

Rozpoczęcie robót: 2018 r.

Wydatki w 2018 r. – 120 365 zł

Zakończenie robót: 2018 r.

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY W MIĘDZYRZECZU GÓRNYM

Zdjęcie szkoły w Międzyrzeczu Górnym

Rozpoczęcie robót: 2017 r.

Wydatki w 2018 r. – 1 651 509 zł

Zakończenie robót: 2019 r.

„RAZEM TWORZYMY PRZYSZŁOŚĆ” – MODERNIZACJA SKWERU OBOK BUDYNKU URZĘDU GMINY W JASIENICY

Zdjęcie skweru obok budynku Urzędu Gminy w Jasienicy

Rozpoczęcie robót: 2018 r.

Wydatki w 2018 r. – 69 902 zł

Zakończenie robót: 2018 r.

„TURYSTYCZNA KOOPERACJA” – BUDOWA ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ WRAZ Z OŚWIETLENIEM

Zdjęcie sciezki edukacyjnej wraz z oświetleniem

Rozpoczęcie robót: 2018 r.

Wydatki w 2018 r. – 120 343 zł

Zakończenie robót: 2019 r.

Ponadto zrealizowano:

 • ­Opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę tężni solankowej w Jasienicy
  • Rozpoczęcie robót: 2018 r.
  • Wydatki w 2018 r. – 13 455 zł
  • Zakończenie robót: 2019 r.
 • ­Wykonanie instalacji hydrantowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Międzyrzeczu Górnym
  • Rozpoczęcie robót: 2018 r.
  • Wydatki w 2018 r. – 46 701 zł
  • Zakończenie robót: 2018 r.
 • ­Remont elewacji budynku i wykonanie odwodnienia szkoły w Łazach
  • Rozpoczęcie robót: 2018 r.
  • Wydatki – 64 100 zł
  • Zakończenie robót: 2018 r.
 • Przebudowa instalacji gazu i technologii kotłowni gazowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzicy
  • Rozpoczęcie robót: 2018 r.
  • Wydatki – 116 700 zł
  • Zakończenie robót: 2018 r.
 • ­Remont i doposażenie placów zabaw zlokalizowanych na terenach szkolnych w Grodźcu, Jasienicy, Rudzicy, Mazańcowicach, Wieszczętach i Świętoszówce
  • Rozpoczęcie robót: 2017 r.
  • Wydatki – 110 170 zł
  • Zakończenie robót: 2017 r.
 • Remont dachu, więźby, gzymsów i elewacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grodźcu
  • Rozpoczęcie robót: 2017 r.
  • Wydatki – 234 700 zł
  • Zakończenie robót: 2017 r.
 • ­Wykonanie wentylacji zaplecza kuchennego w filii Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzicy
  • Rozpoczęcie robót: 2016 r.
  • Wydatki – 99 850 zł
  • Zakończenie robót: 2016 r.
 • ­Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na szatnie i łazienki przy sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Międzyrzeczu Górnym
  • Rozpoczęcie robót: 2016 r.
  • Wydatki – 47 800 zł
  • Zakończenie robót: 2016 r.
 • ­Budowa mostu na Potoku Międzyrzeckim i wjazd na ul. Sarnią w Międzyrzeczu Górnym
  • Rozpoczęcie robót: 2016 r.
  • Wydatki – 287 300 zł
  • Zakończenie robót: 2016 r.
 • ­Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w Jasienicy przy ul. Szkolnej
  • Rozpoczęcie robót: 2016 r.
  • Wydatki – 574 400 zł, w tym 389 300 zł dofinansowania z rządowych środków na usuwania skutków powodzi
  • Zakończenie robót: 2016 r.
 • Adaptacja pomieszczeń na archiwum w Jasienicy
  • Rozpoczęcie robót: 2015 r.
  • Wydatki – 158 500 zł
  • Zakończenie robót: 2015 r.
 • ­Kompleksowe uzbrojenie terenu Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej (w latach 2012-2015)
  • Rozpoczęcie robót: 2012 r.
  • Wydatki – 22 000 000 zł, w tym 17 900 000 zł dofinansowania
  • Zakończenie robót: 2015 r.
 • ­Budowa placu zabaw obok budynku GOK w Mazańcowicach
  • Rozpoczęcie robót: 2015 r.
  • Wydatki – 76 300 zł, w tym 41 400 zł dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Zakończenie robót: 2015 r.
 • ­Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej i bieżni w Szkole Podstawowej w Świętoszówce
  • Rozpoczęcie robót: 2014 r.
  • Wydatki – 451 600 zł, w tym 100 000 zł dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
  • Zakończenie robót: 2015 r.
 • ­Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świętoszówce
  • Rozpoczęcie robót: 2014 r.
  • Wydatki – Wydatki w 2018 r. – 420 200 zł, w tym 140 400 zł z WFOŚiGW oraz 263 800 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego
  • Zakończenie robót: 2015 r.
 • Zmiana konstrukcji dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzicy
  • Rozpoczęcie robót: 2014 r.
  • Wydatki – 65 000 zł
  • Zakończenie robót: 2014 r.
 • ­Budowa boiska poliuretanowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wieszczętach
  • Rozpoczęcie robót: 2013 r.
  • Wydatki – 410 000 zł
  • Zakończenie robót: 2013 r.
 • ­Budowa sali lekkoatletycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mazańcowicach
  • Rozpoczęcie robót: 2011 r
  • Wydatki – 3,39 mln zł, w tym 1,07 mln zł dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki
  • Zakończenie robót: 2013 r.

Budowa placów zabaw:

 • ­Międzyrzecze Górne, ul. Centralna
  • Wydatki w 2018 r. – 118 192,79 zł
 • Jasienica, ul. Tulipanów
  • Wydatki w 2018 r. – 105 220,41 zł
 • Iłownica, przy budynku OSP
  • Wydatki w 2018 r. – 111 236,59 zł
 • Jasienica, ul. Bociania
  • Wydatki w 2018 r. – 122 890,80 zł
 • Landek, dz. 515/30, modernizacja placu zabaw
  • Wydatki w 2018 r. – 122 499,75 zł
 • Bielowicko, dz. 148/46
  • Wydatki w 2018 r. – 123 633,67 zł
 • Doposażenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych na terenie gminy Jasienica w sołectwach: Jasienica, Rudzica, Łazy
  • Wydatki w 2018 r. – 134 119,86 zł

Opracowanie dokumentacji:

 • ­­Rozbudowa budynku strażnicy OSP Jasienica. Wykonano dokumentację
  • Wydatki w 2018 r. – 153 750 zł
 • ­ Ocena zasobów geotermalnych w sołectwie Grodziec. Projekt, kosztorys i wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Wydatki w 2018 r. – 91 155 zł
 • ­ Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Świętoszówce. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
  • Wydatki w 2018 r. – 4 305 zł
 • ­ Winda w budynku Ośrodka Zdrowia w Rudzicy. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
  • Realizacja: 2019 r.
  • Wydatki w 2018 r. – 14 268 zł
 • ­ Budowa sali gimnastycznej w Międzyrzeczu Górnym. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa.
  • Rozpoczęcie robót: 2019 r.
  • Planowane zakończenie: 2021 r.
  • Wydatki w 2018 r. – 83 640,00 zł
 • Bielowicko, dz. 148/46
  • Wydatki w 2018 r. – 123 633,67 zł
 • Doposażenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych na terenie gminy Jasienica w sołectwach: Jasienica, Rudzica, Łazy
  • Wydatki w 2018 r. – 134 119,86 zł

Gmina Jasienica w 2018 r. ze swego budżetu przekazała 20 000 zł dotacji na ochronę zabytków na prace konserwatorskie związane z renowacją zabytkowego ołtarza, rzeźb, chrzcielnicy, obrazu w zabytkowym kościele ewangelickim w Międzyrzeczu Górnym.

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica