Punkt konsultacyjny

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jasienicy informuje, że na terenie Gminy Jasienica funkcjonuje Punkt Konsultacyjny, finansowany w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w którym udziela się nieodpłatnej pomocy członkom rodzin mieszkających na terenie Gminy Jasienica, dotkniętym problemem uzależnienia lub przemocą w rodzinie. W ramach działalności Punktu udzielana jest pomoc w poniższym zakresie :

  • poniedziałek w godzinach 14:30 - 19:30 - pomoc psychologiczna dla osób współuzależnionych,
  • czwartek w godz. 15:30 - 17:30 oraz piątek w godz. 14:30 - 17:30 - poradnictwo z zakresu rozwiązywania konfliktów rodzinnych,
  • wtorek w godzinach 16:05 - 18:05 - pomoc prawna w zakresie poradnictwa rodzinnego dot. problematyki uzależnienia i przemocy w rodzinie,
  • wtorek w godz. 14:30 - 18:30 - pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym,
  • co druga środa w godz. 14:00 - 17:00 - pomoc psychologiczna, co druga sobota w godz. 9:00 - 12:00
  • co druga środa w godz. 17:00- 20:00, co druga sobota w godzinach 9:00 - 12:00 - pomoc psychologiczna dla dzieci.
  • Dodatkowo w 2-gi i 4-ty czwartek miesiąca dyżury w Punkcie Konsultacyjnym pełni specjalista zajmujący się problematyką przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom od dopalaczy (2-gi czwartek miesiąca od 9:00-11:00, 4-ty czwartek miesiąca 17:30-19:30).

Punkt konsultacyjny znajduje się w budynku poczty w Jasienicy tj. Jasienica 894, tel. kontaktowy czynny wyłącznie w godzinach pracy punktu:33 821 60 91.

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica