Ochrona środowiska

Usuwanie drzew i krzewów
program usuwania azbestu
wywóz nieczystości ciekłych
dofinansowywanie do wymiany źródeł ciepła
program ochrony środowiska
ogłoszenia dotyczące ocen oddziaływania na środowisko
opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
informacja o stanie środowiska
ochrona zwierząt
przydomowe oczyszczalnie ścieków
decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
łowiectwo
obszary chronione przyrodniczo
regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica