Obszary chronione przyrodniczo

Na terenie Gminy Jasienica występują tereny chronione przyrodniczo, w tym:

 1. rezerwaty przyrody:
  1. - Morzyk,
  2. - Dolina Łańskiego Potoku,
  3. - otulina Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego;
 2. obszary Natury 2000:
  1. - Beskid Śląski PLH240005,
  2. - Cieszyńska Źródła Tufowe PLH240001,
  3. - Pierściec PLH240022,
  4. - Dolina Górnej Wisły PLB240001.

Link do stront RDOŚ: http://katowice.rdos.gov.pl/
oraz http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/?extent=332562.441792,140952.290238,705361.104056,387809.033951&addLayers=&mapNr=0&styleMask=013013113113113013113113113113

Centralny rejestr form ochrony przyrody dla obszaru Gminy Jasienica dostępny jest na stronie internetowej: http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica