Ochrona zwierząt

Zgodnie z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2019r. poz. 122 ) Rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Bezdomne psy i koty z terenu Gminy Jasienica wyłapywane i przewożone są do schroniska „Azyl” w Cieszynie przy ul. Cichej 10, prowadzonego przez Firmę Handlową Beata Kowalczyk – tel. 603850137, 33 8515511.

Zgłoszenia konieczności wyłapania i umieszczenia zwierząt w schronisku dokonuje się w Urzędzie Gminy Jasienica – Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (GKOŚ) w godz. Pracy Urzędu (tj. Pn., Śr., Czw. 700 -1500 , Wt. 700 – 1600 , Pt. 700 – 1400 ) nr telefonu 33 4726213.

Po godzinach pracy Urzędu zgłoszenia można dokonać w Komisariacie Policji w Jasienicy, pod numerem telefonu 33 8250510.

Strona internetowa schroniska: https://schronisko.ustronet.pl/

Tok postępowania w przypadku potrącenia bądź zauważenia potrąconego/martwego zwierzęcia.

W świetle prawa (art. 45 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. o ruchu drogowym) pozostawiania na drodze przedmiotów, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu ruchu; jeżeli jednak usunięcie ich nie jest możliwe, należy je oznaczyć w sposób widoczny w dzień i w nocy.

Każdy uczestnik ruchu ma obowiązek zawiadomić odpowiednie służby o przedmiotach, przeszkodach znajdujących się drodze. Ponadto każdy kierowca, który potracił lub zauważył ranne zwierzę ma obowiązek udzielenia mu pomocy – np. w formie powiadomienia odpowiednich służb.

Za porządek przy drogach odpowiadają ich zarządcy czyli:

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach, Rejon w Pszczynie, 43-200 Pszczyna, ul. Bielska 32, tel. 32 212 84 44 (dotyczy drogi krajowej S-52);
 • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609, tel. 32 78 19 211, 509 515 186 (dotyczy drogi wojewódzkiej – stara DK-1 relacji Jaworze-Skoczów);
 • Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, ul. Regera 81, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 8184 033 (dotyczy dróg powiatowych);
 • Wójt Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159, tel. 33 4726 213 (dotyczy dróg gminnych).

Gmina ma obowiązek zapewnić wyłapanie i transport zwierząt do schroniska oraz zebranie nieżyjących zwierząt i ich utylizację. Jednak możliwe jest to jedynie w przypadku zwierząt bezdomnych, czyli zwierząt domowych lub gospodarskich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką pozostawały.

Sprawa wygląda inaczej jeśli mowa o zwierzętach dzikich. Te podlegają już innemu zarządcy, którym jest Skarb Państwa.

Zwierzęta domowe i gospodarskie.

Zgłoszenia potrącenia bądź zauważenia potrąconego/żywego, rannego zwierzęcia domowego bądź gospodarskiego przy:

 • drodze gminnej i powiatowej dokonuje się w Urzędzie Gminy Jasienica – Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (GKOŚ) w godz. pracy Urzędu (tj. Pn., Śr., Czw. 700 -1500 , Wt. 700 – 1600 , Pt. 700 – 1400 ) pod nr telefonu 33 4726213.

Zgłoszenia potrącenia bądź zauważeniamartwego zwierzęcia domowego bądź gospodarskiego przy drodze:

 • krajowej S52 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach, Rejon w Pszczynie, 43-200 Pszczyna, ul. Bielska 32, tel. 32 212 84 44 lub 885-665-160 (na odcinku drogi węzeł B-B – Jasienica), lub 885-665-170 (na odcinku drogi węzeł Jasienica-Cieszyn);
 • wojewódzkiej - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609, tel. 32 78 19 211, 509 515 186 (stara droga DK-1 relacji Jaworze-Skoczów);
 • powiatowej - Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, ul. Regera 81, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 8184 033;
 • gminnej - Urząd Gminy Jasienica – Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (GKOŚ) w godz. pracy Urzędu (tj. Pn., Śr., Czw. 700 -1500 , Wt. 700 – 1600 , Pt. 700 – 1400 ) pod nr telefonu 33 4726213.

Po godzinach pracy Urzędu zgłoszenia należy dokonać w Komisariacie Policji w Jasienicy, pod numerem telefonu 33 8250510.

Zwierzęta wolno żyjące „dzikie”.

Zgłoszenia potrącenia bądź zauważenia potrąconego/żywego, rannego zwierzęcia wolno żyjącego „dzikiego” przy drodze:

 • gminnej dokonuje się w Urzędzie Gminy Jasienica – Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (GKOŚ) w godz. pracy Urzędu (tj. Pn., Śr., Czw. 700 -1500 , Wt. 700 – 1600 , Pt. 700 – 1400 ) pod nr telefonu 33 4726213;
 • powiatowej - Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, ul. Regera 81, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 8184 033;

Zgłoszenia potrącenia bądź zauważenia martwego zwierzęcia wolno żyjącego „dzikiego” przy drodze:

 • krajowej S52 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach, Rejon w Pszczynie, 43-200 Pszczyna, ul. Bielska 32, tel. 32 212 84 44 lub 885-665-160 (na odcinku drogi węzeł B-B – Jasienica), lub 885-665-170 (na odcinku drogi węzeł Jasienica-Cieszyn);
 •  
 • wojewódzkiej - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609, tel. 32 78 19 211, 509 515 186 (stara droga DK-1 relacji Jaworze-Skoczów);
 • powiatowej - Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, ul. Regera 81, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 8184 033 (dotyczy dróg powiatowych);
 • gminnej - Urząd Gminy Jasienica – Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (GKOŚ) w godz. pracy Urzędu (tj. Pn., Śr., Czw. 700 -1500 , Wt. 700 – 1600 , Pt. 700 – 1400 ) pod nr telefonu 33 4726213.

Po godzinach pracy Urzędu zgłoszenia należy dokonać w Komisariacie Policji w Jasienicy, pod numerem telefonu 33 8250510.

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica