Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Z dniem 1 stycznia 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020. poz. 310 z późn. zm.) wprowadzająca szereg zmian w zakresie gospodarowania wodami. Jedną z nich jest wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawodawca nałożył obowiązek dotyczący ustalania tej opłaty na wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. W dniu 20 września 2018r. w życie weszła nowelizacja ustawy Prawo wodne, która zobowiązuje podmioty korzystające w szczególny sposób z wód (art. 34 cyt. ustawy Prawo wodne) do złożenia odpowiedniego oświadczenia do właściwego organu administracji, którym w przypadku gminy Jasienica jest Wójt Gminy Jasienica. Podmioty, które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m robót  i obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej, na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zobowiązane są do uiszczania opłaty za usługi wodne, zwanej „opłatą retencyjną”.

Podmioty spełniające powyższe warunki, proszone są o wypełnienie oświadczenia (załącznik nr 1) oraz jego doręczenie do Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienca 159, poprzez złożenie oświadczenia na dzienniku podawczym lub przesłanie pocztą na adres urzędu. Wójt Gminy Jasienica na podstawie otrzymanego oświadczenia przygotuje informację o naliczeniu opłaty retencyjnej.

Oświadczenie należy wypełnić za poszczególne kwartały począwszy od 2018r.

Wniosek do pobrania.

W załączniku nr 2 zaprezentowano najważniejsze przepisy ustawy Prawo wodne dotyczące opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Informacje na temat zmniejszenia naturalnej retencji można uzyskać w Urzędzie Gminy Jasienica – Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Jasienica pok. 103, tel. 33 4726213.

 

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica