Organizacje pozarządowe

Partnerstwo dla wolontariatu
Organizacje pozarządowe2024-05-06 - 2024-05-21

Partnerstwo dla wolontariatu

Narodowy Instytut Wolności zaprasza do składania wniosków w konkursie „Partnerstwo dla Wolontariatu".

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2024-04-03 - 2024-05-03

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Zarządzeniem Nr 0050.77.2024 z dnia 29 marca 2024 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2024 roku.

Herb Gminy Jasienica bez napisu
Organizacje pozarządowe2024-03-18 - 2024-03-23

WÓJT GMINY JASIENICA POWOŁAŁ KOMISJĘ KONKURSOWĄ

Wójt Gminy Jasienica powołał Komisję Konkursową do opiniowania złożonych ofert.

OBYWATELSKI MONITORING funduszy europejskich
Organizacje pozarządowe2024-03-18 - 2024-03-31

Sieć doradców NGO

Trwa nabór uzupełniający doradczyń i doradców w ramach projektu “Fundusze dla klimatu - Sieć Doradców NGO”.

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ
Organizacje pozarządowe2024-03-18 - 2024-04-02

OWES obszaru południowego

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej będzie kontynuować wsparcie dla organizacji pozarząowych w ramach OWES Obszaru Południowego.

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2024-03-01 - 2024-03-13

Nabór Członków Komisji Konkursowej

Nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2024 roku.

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2024-02-19 - 2024-03-13

OTWARTY KONKURS OFERT

Wójt Gminy Jasienica ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2024 roku.

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2024-02-19 - 2024-03-19

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Zarządzenie Nr 0050.35.2024 Wójta Gminy Jasienica z dnia 19 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2024 roku.

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2024-02-06 - 2024-02-29

Powołano Komisję Konkursową

Wójt Gminy Jasienica powołał Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych, w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadań Gminy Jasienica w 2024 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2024-01-24 - 2024-01-31

Nabór Członków Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Jasienica ogłasza nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2024 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2024-01-08 - 2024-01-31

OTWARTY KONKURS OFERT

Wójt Gminy Jasienica ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2024 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2023-11-23 - 2023-12-31

Program Współpracy

Program Współpracy Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica