Organizacje pozarządowe

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2023-01-26 - 2023-02-10

Powołano Komisję Konkursową

Wójt Gminy Jasienica powołał Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Jasienica w 2023 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2023-01-25 - 2023-01-28

Konferencja „Program Klub”

Zarząd Województwa Śląskiego planuje ogłosić otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne w dziedzinie kultury fizycznej „Program Klub”.

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2023-01-13 - 2023-01-20

NABÓR CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań ...

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2023-01-03 - 2023-01-24

OTWARTY KONKURS OFERT

Wójt Gminy Jasienica ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2023 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2022-11-16 - 2022-11-23

Projekt uchwały

Zapraszamy do zapoznania się i zgłaszania opinii do projektu Uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jasienica dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku ...

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2022-10-31 - 2022-11-30

Program Współpracy

Program Współpracy Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

OBYWATELSKI MONITORING funduszy europejskich
Organizacje pozarządowe2022-10-28 - 2022-12-31

OBYWATELSKI MONITORING funduszy europejskich

Ogólna Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji o pracę na rzecz komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich.

Logo Województwa Śląskiego
Organizacje pozarządowe2022-10-27 - 2022-11-07

INFORMACJA

Konkurs Śląskie Orły Wolontariatu – Wolontariusz 2022.

POSZUKIWANY NAJAKTYWNIEJSZY SENIOR WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Organizacje pozarządowe2022-09-21 - 2022-09-30

POSZUKIWANY NAJAKTYWNIEJSZY SENIOR WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Wojewoda Śląski ogłosił kolejną edycję konkursu na najaktywniejszego Seniora w województwie śląskim. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: "Aktywny senior" oraz "Aktywna seniorka".

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2022-08-17 - 2022-08-26

Projekt uchwały

Zapraszamy do zapoznania się i zgłaszania opinii do projektu Programu współpracy  Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2022-07-12 - 2022-08-26

KONKURS GRANTOWY

Granty na organizację zajęć dla seniorów – ruszył nabór wniosków.

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2022-05-31 - 2022-12-31

KONKURS GRANTOWY „SPORT NA START”

Do 3 czerwca br. można składać wnioski o dofinansowanie zajęć sportowych dla dzieci w ramach programu grantowego Fundacji BGK.

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica